Informační evidence smluv/Granty a dotace

Zveřejňování smluv

Nad rámec zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejňovány i smlouvy o poskytnutí dotace bez rozlišení finančního limitu. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu těchto údajů a jsou zveřejňovány shodné údaje jako v případě plnění zákonné povinnosti.

Smlouvy ke zveřejnění  

 

2015

01  Smlouva o poskytnutí provozního příspěvku na činnost  FC KUNĚJOVICE 
     Smlouva o poskytnutí PPČ, paraf.
02 Darovací smlouva, obec x PK
03 Smlouva o výpůjčce, Předávací protokol - záznam o předání a převzetí místnosti klubovny hasičské zbrojnice
                            Předávací protokol , 4/2017

2016 

01Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání  
   Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostor (11/11/2016) 
02KS (05/16) 
03KS (05/16) 
04 Kupní smlouva, p. č. 415_59 (09/16) 
05Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě (10/16) 
06Smlouva o dílo (11/16) 
07Kupní smlouva 302_2 (11/16) 

2017

01Kupní smlouva č. 01_17 (01/13-01/2017) 
02Smlouva o poskytnutí účelové dotace (17. 3. 2017) 
03Smlouva o dílo (18. 8. 2017)
   Odstoupení od smlouvy o dílo č. 01_18_08_2017
04Smlouva o dílo č. 172100562
05Smlouva__poskytnutí příspěvku FC KUNĚJOVICE (15. 9. 2017)
06• Smlouva o dílo č. 142017 (13. 10. 2017)
07• Kupní smlouva p. č. 49/2 (24. 11. 2017)
08• Kupní smlouva p. č. 821/5 (15.12.2017)

2018 

01  Kupní smlouva 01_19_01_18
02 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14_2017 
03 Smlouva o zřízení VB č. IV_12_0009650_VB_1
04  Smlouva o dílo č. 04_23_03_18
05  Smlouva o výpůjčce č. 05_2018, Protokol o předání, HZ
06  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor
07 Smlouva o převodu nemovitostí
08 Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
09 Smlouva o dílo č. 09_20_7_2018 , Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
   Dodatek č. 1 ke Smlouvě, _rekonstrukce OÚ 
10  Smlouva o zpracování osobních údajů
11 Smlouva o dílo
12 Smlouva o převodu nemovitostí_Směnná smlouva
 
2019

Smlouva č. 23712019 O 2018
Smlouva č. 23712019_o poskytnutí účelové dotace z DT O_2018
SOD č. NAB_2019_002709
SOD č. NAB_2019_002710
SoD zpevněná plocha 541_11
Smlouva č. 35352019 ÚD z DP Ekologické investiční projekty 19
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 05_2018, ze dne 23. 3. 2018
Smlouva o dílo_demolice plotu
Smlouva o dílo_nová výstavba plotu
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

2020

Smlouva o zemědělském pachtu 01_01_2020
Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Smlouva o dílo č. 13_2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu č. 01_01_2020
SoD 2. zpevn. plocha_

2021

Smlouva o dílo č. 2
24. 5. 2021
ZO 68/05/21
Smlouva o dílo - Provedení zámkové dlažby na pozemku obce
21. 6. 2021
ZO 87/06/21
Smlouva o dílo_Provedení obrub a podkladu
21. 6. 21
ZO 87/06/21

Granty a dotace

Obsahuje finanční příspěvky, granty, dotace, které jsou poskytovány z rozpočtu obce

2018

01 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
02 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce 
03Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce č. 03
04 Veřejnoprávní smlouva__PPP na činnost FC KUNĚJOVICE, sken
05 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce_05

2016

01Smlouva o poskytnutí účelové dotace
02 Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce
03Smlouva o poskytnutí provozního příspěvku na činnost 07_16
04• Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce 09/16

 

Soubory ke stažení

» Žádost o poskytnutí dotace
» Závěrečná zpráva s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice
    ›  k Závěrečné zprávě . . . 
» Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce