Informační evidence smluv/Granty a dotace

Zveřejňování smluv

Nad rámec zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejňovány i smlouvy o poskytnutí dotace bez rozlišení finančního limitu. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu těchto údajů a jsou zveřejňovány shodné údaje jako v případě plnění zákonné povinnosti.

Smlouvy ke zveřejnění

2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace-sign 30. 8. 23 194 kB ZO 185/08/23
Smlouva o dílo 27. 7. 23 [PDF 3, 42 MB] ZO 176/07/23
Darovací smlouva 19. 6. 23 [PDF 736 kB] ZO 160/06/23
Smlouva o převodu nemovitostí, Kupní smlouva 20. 3. 23 [PDF 3, 80 MB] ZO 117/03/23
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 35352019 20. 3. 23 [PDF 1, 34 MB] ZO 121/03/23
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 20. 3. 23 [PDF 423 kB] ZO 119/03/23
Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a MA 17. 1. 23 [PDF 92 kB] ZO 77/01/23
Smlouva o dílo č. SR_001_23 17. 1. 23 [PDF 2, 01 MB] ZO 74/01/23

2022

Smlouva o spolupráci 27. 9. 22 [PDF 3, 60 MB] ZO 188/09/22
Kupní smlouva 25. 7. 22 [PDF 3, 99 MB] ZO 142/07/22
Darovací smlouva 20. 6. 22 [PDF 968 kB] ZO 111/06/22
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 05_2018, ze dne 23. 3. 2018 23. 5. 22 [PDF 79,4 kB] ZO 80/05/22
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce_sign._ 23. 5. 22 sken 832 kB
Dodatek č. 3 ke smlouvě o NSO č. 82_2020 23. 5. 2022 [PDF 453 kB] ZO 79/05/22
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí provozního příspěvku na činnost 21. 3. 2022 [PDF 2,75 MB] ZO 49/03/22
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 21. 3. 2022 [PDF 3, 29 MB] ZO 47/03/22
Smlouva o poskytnutí účelové dotace sign 21. 3. 22 [PDF 3, 32 MG]
Smlouva o převodu nemovitostí, Kupní smlouva 8. 2. 2022 [PDF 4, 34 MB] ZO  03/01/22
Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě 17. 1. 2022 [PDF 1,18 MB] ZO 08/01/22
Smlouva o úhradě nákladů spojených se zabezpečením PS č. 01_22 17. 1. 2022 [PDF 5,69MB] ZO 07/01/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 35352019 17. 1. 2022 [PDF 1,34MB] ZO 04/01/22

2021

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82_2020 27. 12. 2021 ZO 205/12/21
Smlouva o dílo č. 2 24. 5. 2021 ZO 68/05/21
Smlouva o dílo – Provedení zámkové dlažby na pozemku obce 21. 6. 2021 ZO 87/06/21
Smlouva o dílo_Provedení obrub a podkladu 21. 6. 2021 ZO 87/06/21
Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy 27. 12. 2021 ZO 204/12/21

2020

Smlouva o zemědělském pachtu 01_01_2020
Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Smlouva o dílo č. 13_2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu č. 01_01_2020
SoD 2. zpevn. plocha_

2019

Smlouva č. 23712019 O 2018
Smlouva č. 23712019_o poskytnutí účelové dotace z DT O_2018
SOD č. NAB_2019_002709 
SOD č. NAB_2019_002710
SoD zpevněná plocha 541_11
Smlouva č. 35352019 ÚD z DP Ekologické investiční projekty 19
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 05_2018, ze dne 23. 3. 2018
Smlouva o dílo_demolice plotu
Smlouva o dílo_nová výstavba plotu
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

2015

01  Smlouva o poskytnutí provozního příspěvku na činnost  FC KUNĚJOVICE 
     Smlouva o poskytnutí PPČ, paraf.
02 Darovací smlouva, obec x PK
03 Smlouva o výpůjčce, Předávací protokol - záznam o předání a převzetí místnosti klubovny hasičské zbrojnice
                            Předávací protokol , 4/2017

2016 

01Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání  
   Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostor (11/11/2016) 
02KS (05/16) 
03KS (05/16) 
04 Kupní smlouva, p. č. 415_59 (09/16) 
05Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě (10/16) 
06Smlouva o dílo (11/16) 
07Kupní smlouva 302_2 (11/16) 

2017

01Kupní smlouva č. 01_17 (01/13-01/2017) 
02Smlouva o poskytnutí účelové dotace (17. 3. 2017) 
03Smlouva o dílo (18. 8. 2017)
   Odstoupení od smlouvy o dílo č. 01_18_08_2017
04Smlouva o dílo č. 172100562
05Smlouva__poskytnutí příspěvku FC KUNĚJOVICE (15. 9. 2017)
06• Smlouva o dílo č. 142017 (13. 10. 2017)
07• Kupní smlouva p. č. 49/2 (24. 11. 2017)
08• Kupní smlouva p. č. 821/5 (15.12.2017)

2018 

01  Kupní smlouva 01_19_01_18
02 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14_2017 
03 Smlouva o zřízení VB č. IV_12_0009650_VB_1
04  Smlouva o dílo č. 04_23_03_18
05  Smlouva o výpůjčce č. 05_2018, Protokol o předání, HZ
06  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor
07 Smlouva o převodu nemovitostí
08 Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
09 Smlouva o dílo č. 09_20_7_2018 , Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
   Dodatek č. 1 ke Smlouvě, _rekonstrukce OÚ 
10  Smlouva o zpracování osobních údajů
11 Smlouva o dílo
12 Smlouva o převodu nemovitostí_Směnná smlouva

Granty a dotace

Obsahuje finanční příspěvky, granty, dotace, které jsou poskytovány z rozpočtu obce

2018

01 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
02 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce 
03Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce č. 03
04 Veřejnoprávní smlouva__PPP na činnost FC KUNĚJOVICE, sken
05 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce_05

2016

01Smlouva o poskytnutí účelové dotace
02 Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce
03Smlouva o poskytnutí provozního příspěvku na činnost 07_16
04• Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce 09/16

Soubory ke stažení

» Žádost o poskytnutí dotace
» Závěrečná zpráva s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice
    ›  k Závěrečné zprávě . . . 
» Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce