Záměry

2023

Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice_I_01_23 [PDF strojově čitelné] 296 kB 24. 1. 23 9. 2. 23
situace KN 27, 9 kB
40 kB
Informace o pozemku _ Nahlížení do katastru nemovitostí 24 kB
příloha 848 kB

2022

Představení záměru výstavby větrných elektráren – Kunějovice sken. dok. PDF 1, 62 MB 25. 7. 22
Záměr větrných elektráren Kunějovice 1, 13 MB
Větrná elektrárna Vestas V150 6 MV 1, 26 MB
Obsah Změny č. 2 Územního plánu Kunějovice 272 kB
Schéma VTE 440 kB
Základní specifikace uvažovaných větrných elektráren 836 kB
Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v obci a k. ú. Kunějovice skenovaný dokument 857 kB 25. 5. 22 11. 6. 22
Seznam souřadnic (S-JTSK) sken 732 kB 25. 5. 22 11. 6. 22
Oprava geometrického a polohového určení nemovitosti sken 586 kB 25. 5. 22 11. 6. 22
Změna hranic pozemků sken 582 kB 25. 5. 22 11. 6. 22
Záměr bezúplatné výpůjčky části nemov. majetku – místnosti ve stavbě občanského vybavení_01_03_22 strojově čitelné 296 kB 21. 3. 2022 5. 4. 2022
situační mapa

2021

Záměr úplatného převodu nemovitostí z majetku obce č. 01_10_21
8. 10. 21
25. 10. 21

2020

Záměr směny pozemků II_08_20 
GP pro změnu hranice pozemků, č. 337_782019
3. 8. 20
18. 8. 20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
záměr IV_02_20 _nebytové prostory pohostinství
2. 4. 20
18. 4. 20
Pokračování Záměru č. IV._01_20 - IV.02_20
17. 2. 20 24. 3. 20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ záměr IV_01_20 _nebytové prostory pohostinství
17. 2. 20 17. 3. 20 

2019

Záměr č. 01_05_19 Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _
nebytové prostory pohostinství
17. 5. 19
 23:41:37 
21. 6. 19 
23:48:00
24. 6. 19 
22. 7. 19
Záměr č. 02_09_19
Oznámení zadavatele o zrušení výsledku výběrového řízení
5. 9. 19
5. 9. 19 
 23. 9. 19
 20. 9. 19 
Záměr č. III_09_19
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ záměr II_19 
_nebytové prostory pohostinství 
21. 9. 19
21. 9. 19
28. 10. 19
21. 10. 19 
 
Záměr č. IV_11_19
Zpráva_oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
záměr III_09_19 _nebytové prostory pohostinství
 7. 11. 19
 6. 11. 19 
28. 11. 19
22. 11. 19 
Záměr č. IV pokrač._11_19
25. 11. 19
21. 1. 2020
Pokračování Záměru č. IV._01_20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
pokr. zám. IV_11_19 _ nebytové prostory pohostinství 
20. 1. 20 
20. 1. 20
 18. 2. 20
 20. 2. 20
Pokračování Záměru č. IV._01_20 - IV.02_20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
17. 2. 20

24. 3. 20
17. 3. 20 

2018

Záměr č. I. prodeje obecních pozemků č. 744_2, 744_3 
   Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky 
   Zpráva z řízení o výběru nejvh. nabídky 
23. 3. 18 
22:16:52 
el. ÚD 11/03/18 
9. 4. 18 
21:47:58 
22:20:51
► Záměr č. II. směny 821_4 x 86_6   
usn. č. 655/06/18 d), ze dne 22. 6. 2018 – Kupní smlouvy č. 09, 10/06/18
revokováno usn.g) 681/08/18  
25. 5. 18
22:28:07
12. 6. 18 
20:38:23
► Záměr č. III./06/18  pronájmu_výpůjčky 
   nebytových prostor_přízemí obecní budovy č. p. 28
 Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
22. 6. 18 
23:21:10 
20. 7. 18 
23:30:41
23. 7. 18 
21:52:47
24. 8. 18  
22:59:15
Prodloužení záměru výpůjčky nebytových prostor 
  přízemí obecní budovy č. p. 28
   Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
   prodl. záměr III. _nebytové prostory
20. 7. 18 
23:56:53
24. 8. 2018
23:46:09
27. 8. 18  
21:01:39
24. 9. 18
21:21:45
Záměr směny č. IV
 GP RP  
   Vytyčovací náčrt  
   Seznam souřadnic
23. 11. 18
20:57:11
10. 12. 18
21:21:37