Záměry

2024

Záměr nalézt strategického a důvěryhodného partnera pro účely realizace společného projektu výstavby a provozu větrné výrobny elektrické energie strojově čitelné 399 kB 22. 1. 24 7. 2. 24
Záměr uzavření bezúplatné dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem_č. I_01_24 strojově čitelné 408 kB 22. 1. 24 7. 2. 24
GP 367 112 kB
GP 367-28_2023 sken. dok. 1,34 MB

2023

Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice_III_10_23Kunejovice – navrh GP strojově čitelné 396 kB87,4 kB 16. 10. 23 1. 11. 23
Záměr větrné elektrárny zveřejnění strojově čitelné 398 kB 16. 10. 23 1. 11. 23
Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice_I_01_23 [PDF strojově čitelné] 296 kB 24. 1. 23 9. 2. 23
situace KN 27, 9 kB
40 kB
Informace o pozemku _ Nahlížení do katastru nemovitostí 24 kB
příloha 848 kB

2022

Představení záměru výstavby větrných elektráren – Kunějovice sken. dok. PDF 1, 62 MB 25. 7. 22
Záměr větrných elektráren Kunějovice 1, 13 MB
Větrná elektrárna Vestas V150 6 MV 1, 26 MB
Obsah Změny č. 2 Územního plánu Kunějovice 272 kB
Schéma VTE 440 kB
Základní specifikace uvažovaných větrných elektráren 836 kB
Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v obci a k. ú. Kunějovice skenovaný dokument 857 kB 25. 5. 22 11. 6. 22
Seznam souřadnic (S-JTSK) sken 732 kB 25. 5. 22 11. 6. 22
Oprava geometrického a polohového určení nemovitosti sken 586 kB 25. 5. 22 11. 6. 22
Změna hranic pozemků sken 582 kB 25. 5. 22 11. 6. 22
Záměr bezúplatné výpůjčky části nemov. majetku – místnosti ve stavbě občanského vybavení_01_03_22 strojově čitelné 296 kB 21. 3. 2022 5. 4. 2022
situační mapa

2021

Záměr úplatného převodu nemovitostí z majetku obce č. 01_10_21
8. 10. 21
25. 10. 21

2020

Záměr směny pozemků II_08_20 
GP pro změnu hranice pozemků, č. 337_782019
3. 8. 20
18. 8. 20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
záměr IV_02_20 _nebytové prostory pohostinství
2. 4. 20
18. 4. 20
Pokračování Záměru č. IV._01_20 - IV.02_20
17. 2. 20 24. 3. 20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ záměr IV_01_20 _nebytové prostory pohostinství
17. 2. 20 17. 3. 20 

2019

Záměr č. 01_05_19 Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _
nebytové prostory pohostinství
17. 5. 19
 23:41:37 
21. 6. 19 
23:48:00
24. 6. 19 
22. 7. 19
Záměr č. 02_09_19
Oznámení zadavatele o zrušení výsledku výběrového řízení
5. 9. 19
5. 9. 19 
 23. 9. 19
 20. 9. 19 
Záměr č. III_09_19
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ záměr II_19 
_nebytové prostory pohostinství 
21. 9. 19
21. 9. 19
28. 10. 19
21. 10. 19 
 
Záměr č. IV_11_19
Zpráva_oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
záměr III_09_19 _nebytové prostory pohostinství
 7. 11. 19
 6. 11. 19 
28. 11. 19
22. 11. 19 
Záměr č. IV pokrač._11_19
25. 11. 19
21. 1. 2020
Pokračování Záměru č. IV._01_20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
pokr. zám. IV_11_19 _ nebytové prostory pohostinství 
20. 1. 20 
20. 1. 20
 18. 2. 20
 20. 2. 20
Pokračování Záměru č. IV._01_20 - IV.02_20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
17. 2. 20

24. 3. 20
17. 3. 20 

2018

Záměr č. I. prodeje obecních pozemků č. 744_2, 744_3 
   Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky 
   Zpráva z řízení o výběru nejvh. nabídky 
23. 3. 18 
22:16:52 
el. ÚD 11/03/18 
9. 4. 18 
21:47:58 
22:20:51
► Záměr č. II. směny 821_4 x 86_6   
usn. č. 655/06/18 d), ze dne 22. 6. 2018 – Kupní smlouvy č. 09, 10/06/18
revokováno usn.g) 681/08/18  
25. 5. 18
22:28:07
12. 6. 18 
20:38:23
► Záměr č. III./06/18  pronájmu_výpůjčky 
   nebytových prostor_přízemí obecní budovy č. p. 28
 Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
22. 6. 18 
23:21:10 
20. 7. 18 
23:30:41
23. 7. 18 
21:52:47
24. 8. 18  
22:59:15
Prodloužení záměru výpůjčky nebytových prostor 
  přízemí obecní budovy č. p. 28
   Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
   prodl. záměr III. _nebytové prostory
20. 7. 18 
23:56:53
24. 8. 2018
23:46:09
27. 8. 18  
21:01:39
24. 9. 18
21:21:45
Záměr směny č. IV
 GP RP  
   Vytyčovací náčrt  
   Seznam souřadnic
23. 11. 18
20:57:11
10. 12. 18
21:21:37