Výroční zprávy, poskytnuté informace k zákonu 106/1999 Sb. dle § 18

VZ VYVĚŠENO SEJMUTO
Výroční zpráva 2018
 |21. 12. 18 |23:32:44 |
28. 2. 19|20:13:31
Výroční zpráva 2017 
/15. 12. 17/ 22:46:54/
/28. 2. 18 / 09:02:27
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015 pdf
/účinnost od: 11. 12. 2015
|EÚD-61/12/15| 20:07:49|
| do: 1.3. 2016| 11:19:12
 Výroční zpráva 2014 pdf

∇ Výroční zpráva za rok 2013
                k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byly podány tři žádosti o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu
∇ Výroční zpráva za rok 2012
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byla podána jedna žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu
∇ Výroční zpráva za rok 2011
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) nebyla podána žádná žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu
∇ Výroční zpráva za rok 2010
                  k   z á k o n u 
  1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byly podány tři žádosti o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu
∇ Výroční zpráva za rok 2009                
       k   z á k o n u 
 1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
 V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
 a) byla podána jedna žádost o informace
 b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
 c) nebylo řešeno soudem
 d) neproběhla žádná řízení o sankcích
 e) žádné další informace k zákonu    

Obecní úřad může poskytovat informace týkající se pouze v rámci jeho činnosti nebo působnosti.

Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany

 • utajovaných skutečností
 • osobnosti a soukromí
 • obchodního tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů

Ve smyslu tohoto zákona může obecní úřad omezit právo na poskytnutí informace, pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním a personálním pokynům OÚ nebo v případě, že jde o informaci, která se týká průběhu či přípravy k vydání rozhodnutí. V tomto případě omezení platí jen do doby vydání předmětného rozhodnutí.

Dále obecní úřad informaci neposkytne:

 • pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě)
 • pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. Autorský zákon č. 35/65 Sb., v platném znění)
 • pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, přípravy a průběhu kontrol orgánů NKÚ