Výroční zprávy, poskytnuté informace k zákonu 106/1999 Sb. dle § 18

PŘEDMĚT / odkaz   Popis / velikost Založeno Datum sejmutí
Výroční zpráva 2023 strojově čitelné | 508 kB 19. 2. 24 19. 2. 25
Výroční zpráva 2022
strojově čitelné|172 kB 14. 1. 23 31. 12. 2023
Výroční zpráva 2021
[172kB strojově čitelné] 27. 12. 2021 28. 2. 2022
Výroční zpráva_sken [952kB PDF] 27. 12. 2021 28. 2. 2022
Výroční zpráva 2020   31. 12. 2020 28. 2. 2021 
Výroční zpráva o poskytování informací 2019   31. 12. 2019  28. 2. 2020 
Výroční zpráva 2018   21. 12. 2018 28. 2. 2019
Výroční zpráva 2017   15. 12. 2017 28. 2. 2018
Výroční zpráva 2016   9. 12. 2016 24. 2. 2017
Výroční zpráva 2015   11. 12. 2015 1. 3. 2016
Výroční zpráva 2014   14. 12. 2014 16. 2. 2015

∇ Výroční zpráva za rok 2013
                k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byly podány tři žádosti o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu
∇ Výroční zpráva za rok 2012
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byla podána jedna žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu
∇ Výroční zpráva za rok 2011
              k   z á k o n u 
    1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) nebyla podána žádná žádost o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu
∇ Výroční zpráva za rok 2010
                  k   z á k o n u 
  1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
a) byly podány tři žádosti o informace
b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
c) nebylo řešeno soudem
d) neproběhla žádná řízení o sankcích
e) žádné další informace k zákonu
∇ Výroční zpráva za rok 2009                
       k   z á k o n u 
 1 0 6 / 1 9 9 9   S b .   d l e   § 1 8
 V oblasti činnosti ve vztahu k výše jmenovanému zákonu:
 a) byla podána jedna žádost o informace
 b) nebylo nutno vydávat rozhodnutí o neposkytnutí informací
 c) nebylo řešeno soudem
 d) neproběhla žádná řízení o sankcích
 e) žádné další informace k zákonu    

Obecní úřad může poskytovat informace týkající se pouze v rámci jeho činnosti nebo působnosti.

Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany

 • utajovaných skutečností
 • osobnosti a soukromí
 • obchodního tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů

Ve smyslu tohoto zákona může obecní úřad omezit právo na poskytnutí informace, pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním a personálním pokynům OÚ nebo v případě, že jde o informaci, která se týká průběhu či přípravy k vydání rozhodnutí. V tomto případě omezení platí jen do doby vydání předmětného rozhodnutí.

Dále obecní úřad informaci neposkytne:

 • pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě)
 • pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. Autorský zákon č. 35/65 Sb., v platném znění)
 • pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, přípravy a průběhu kontrol orgánů NKÚ