Odpadové hospodářství

Poplatky za odpadové hospodářství 29. 11. 21 30. 5. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 1_2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství_strojově čitelné 29. 11. 21 2. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01_2021  sken  [PDF 2,44MB]
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 2_2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství_strojově čitelné 29. 11. 21 2. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 02_2021                              sken [PDF 3,78MB]
ODPADY
Svozový kalendář – Kunějovice náves
Svozový kalendář Kunějovice – u Šprejcharu
Svozový kalendář Kunějovice – u Uhrů
Objemný odpad – upozornění 
Bioodpad
Kovový odpad změna stanoviště ke „Špejcharu“
Svoz požitých potravinářských olejů a tuků
SVOZY SEPAROVANÉHO ODPADU
Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu 2021
Ceník 2022 – Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a separovaných složek KO
Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu 2021
Ceník svozu a odstranění komunálních odpadů z velkoobjemových kontejnerů 2022

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 20
 
 
 
23. 12. 21

 

 

 

 

 

31. 12. 2022