Směrnice, vnitřní předpisy

2021

Jméno souboru Popis Velikost
Směrnice o činnosti kontrolního výboru ZO Kunějovice strojově čitelné 88kB
Směrnice o činnosti kontrolního výboru PDF sken 1,84MB
Směrnice o činnosti finančního výboru ZO Kunějovice strojově čitelné 104kB
Směrnice o činnosti FV ZO PDF sken 2,02MB
Směrnice k provádění inventarizace_strojově čitelné strojově čitelné 206kB
Směrnice k provádění inventarizace ┐PDF 8,48MG
Inventarizace majetku a závazků – příloha č.2_ B10-roční inventarizace_strojově čitelné strojově čitelné 108kB
Inventarizace majetku a závazků-příloha č. 2   PDF 2,90MG
Plán inventur na rok 2021, Příloha č. 1_strojově čitelné strojově čitelné 128kB
Plán inventur 2021   PDF 1,76MG

2019

Směrnice č. 01_2019_VZMR

schv. 16. 12. 2019

usn. č. 267/12/19 c)
89 Pp V/5,104.2 No V/5

vnitřní směrnice č. 10_14 aktualizace 2020

schv. 20. 1. 2020

usn. č. 05/01/20 e)

2017

Směrnice k provádění inventarizace

01/2017

Inventarizace majetku a závazků – příloha č.2_ B10-roční inventarizace

 

Plán inventur na rok 2017, příloha č. 1

 

2016

Směrnice k provádění inventarizace 2016 ♦  č. 01/2016

Inventarizace majetku a závazků, příloha č. 2_b10_roční inventarizace
Plán inventur na rok 2016, příloha č. 1 sken

2015

Směrnice k provádění inventarizace

Inventarizace majetku a závazků

Plán inventur na rok 2015

6. 11. 2015 ♦  č. 05/2015

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce sken 9. 10. 2015 ♦  č. 04/2015
Směrnice pro zadávání VZMR 15. 5. 2015 ♦  č. 03/2015
Směrnice o činnosti finančního výboru ZO  9. 1. 2015 ♦  č. 02/2015

Směrnice o činnosti kontrolního výboru ZO   

 9. 1. 2015 ♦  č. 01/2015

2014

č. 15/2014 Směrnice k provádění inventarizace

12.12.2014 
♦ č. 14/2014 Zásady pro postup v přijímání, projednávání a vyřizování petic 14.11.2014
č. 13/2014 Vnitřní směrnice – mzdová oblast 9.5.2014
♦ č. 12/2014 Pracovní cesty, cestovní výdaje 9.5.2014
č. 11/2014 Směrnice o evidenci majetku 9.5.2014
č. 10/2014 Vnitroorganizační směrnice k vedení účetnictví 9.5.2014
č. 09/2014 Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji 9.5.2014
č. 08/2014 Pokladna, pokladní operace 9.5.2014
č. 07/2014 Spisový a skartační plán 9.5.2014
č. 06/2014 KONTROLNÍ ŘÁD 9.5.2014
č. 05/2014 Časové rozlišení nákladů a výnosů 9.5.2014
č. 04/2014 Rezervy 9.5.2014
č. 03/2014 Směrnice o oběhu účetních dokladů  9.5.2014
č. 02/2014 Opravné položky k pohledávkám 9.5.2014
č. 01/2014 Směrnice k vedení podrozvahové evidence 9.5.2014