Povodňový plán

POVODŇOVÝ PLÁN       o

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obec: Kunějovice Kód obce:
Č. p.: 28 Telefon: 377 927 070
PSČ: 330 35 CZ 00325 Plzeň – sever e-mail: kunejovice@post.cz
 prosinec 2011

Vodní tok: Nekmířský potok

Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice

Vyšší povodňový orgán: Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Nýřany, Americká 8, 304 66, tel.: 377 168 040, e-mail: krize@nyrany.cz

Vodoprávní úřad: Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí

Správce vodního toku Nekmířského potoka ve sledované oblasti: Povodí Vltavy, státní podnik (pobočka Plzeň-Východní Předměstí), Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

Zpracovala (ve smyslu § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.): Ludvíková Helena

Schválil a vydal: Obecní úřad Kunějovice, 4. 5. 2012, č.j.: ZZ-L-70/05/12

Odborné stanovisko správce povodí, vodního toku: LCR954/000753/2012

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně:

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele

datum

revizi věcné části schválil

datum

Funkčnost emailových adres, kontrola aktualizací http://www.wmap.cz/pk_edt/

   

OÚ Kunějovice

30.7.2013

Pokyn PH http://www.wmap.cz/pk_edt/default.php?ppseq=&krajsq=&orpsq=

   

OÚ Kunějovice

7.3.2014

Složení povodňové komise ORP Nýřany; OŽP-Hra/28124/2014; 

   

OÚ Kunějovice

10.11.2014

Složení PK obce; OŽP-Hra/1959/2015; 

   

OÚ Kunějovice

23.1.2015


organizační část

předmět aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

Revize telefonních čísel

 

1. 2. 2012

Personální složení povodňových komisí všech stupňů

 

1. 2. 2012

Revize telefonních čísel

 

4.2.2013

Personální složení PK všech stupňů

 

4.2.2013

Revize telefonních čísel

 

17.1.2014

Personální složení PK 

 

17.1.2014

Revize telefonních čísel

 

23.1.2015

Personální složení PK všech stupňů

 

23.1.2015

Revize tel. čísel, složení PK

16.3.2015


REVIZE POVODŇOVÉHO PLÁNU ve smyslu nařízení zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, bude provedena a schválena 1x ročně Obecním úřadem Kunějovice a Městským úřadem ve Všerubech, odborem životního prostředí.

Věcná část

Základní identifikační údaje:

 
Tok

Charakter toku ve sledované oblasti

M-denní průtoky v ls-1

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

15,5 11  8  6,5  5,5  4,5  3,5   3   2,5    2   1   0,5  0,2

Nekmířský potok hydrologické číslo povodí: 1-11-01-050

Slabý tok

 třída

  III.

                                                                       N – leté průtoky v m3.s-1                                                                N     1   2   5   10   20   50   100                                                 0,61 1,07 1,96 2,86 4,02 5,79 7,48

Plocha povodí v km2

         2, 65  

Průměrný dlouhodobý roční průtok v ls-1

                                 6,5

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek v mm

                               542    

                                          


Povodňový orgán – Povodňová komise obce Kunějovice

– Údaje velkých vod nejsou hodnoty neměnné, ale mohou být měněny podle nových poznatků.

– Údaje byly vypracovány za nejdelší období pozorování.

– Způsob a rozsah jejich případného ovlivnění není znám.

– Údaje Qa a Qm denní byly vypracovány pro reprezentativní období 1931 až 1980.

– Plocha povodí je stanovena z mapy 1 : 10 000.

CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

NEKMÍŘSKÝ POTOK

Nekmířský potok je potok v okrese Plzeň-sever, pramenící poblíž osady Mostice, která náleží k obci Zahrádka. Potok se vlévá do potoka Třemošná nedaleko obce Nekmíř. Jeho tok je velmi slabý, a proto zde nedochází k žádnému rozvodnění. Obce, kterými potok protéká: Kunějovice, Nekmíř, Kokořov.

HYDROLOGICKÝ REŽIM ÚZEMÍ

LETNÍ HYDROLOGICKÝ REŽIM

V hydrologickém režimu toku Nekmířského potoka nebyly v posledních desetiletích zaznamenány žádné povodně z regionálních dešťů, třebaže trvaly i řádově desítky hodin, ani letní povodně z dešťů „lijáků“ velké intenzity.

Zvýšený vodní stav na drobném toku nepůsobí žádné potíže.

Místní deště („lijáky“) jsou srážkové epizody krátkého trvání (řádově desítky minut), ale vysoké intenzity (nad 15 mm za hodinu), zasahující malou plochu. Následky mohou mít v místech, kde není žádná vodoteč.

Nedají se téměř vůbec předpovídat, vyskytují se na níže položených místech, místech pod poli ve svahu, nelze se proti nim prakticky bránit, neboť se nedostává toho nejcennějšího v případě povodně, a to je čas.

ZIMNÍ HYDROLOGICKÝ REŽIM

Tání sněhu s deštěm též nezakládá důvod povodní z regionálních dešťů. Intenzita deště bývá zpravidla menší než v létě, ale i v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou teplý vítr a promrzlá půda, nemívají následky.

Ledové povodně nevznikají, podle dosavadních zkušeností obec Kunějovice není ohrožena.

KLIMATOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Zájmové území horního toku Nekmířského potoka v Kunějovicích spadá dle Quitta do typu mírně teplé oblasti MT 7 – mírně teplému, mírně vlhkému, vrchovinnému (Atlas podnebí ČR). Obecně lze říci, že se západními a jihozápadními větry je chladnější a deštivé léto, mírná a teplejší zima. Pokud převládá vliv kontinentu s východními a severovýchodními větry, je teplejší a suché léto, silná a chladnější zima. Průměrná měsíční a roční teplota:

Rok                            Měsíc                            ∅ teplota-měsíc (°C)                       Rok                ∅ teplota-rok (°C)  
2001 01

-1,9

  2003 12

-0,9

2001 02

0,5

  2004 01

-2,8

2001 03

4,0

  2004 02

1,6

2001 04

6,6

  2004 03

2,4

2001 05

14,4

  2004 04

8,4

2001 06

14,3

  2004 05

11,6

2001 07

17,7

  2004 06

15,1

2001 08

17,9

  2004 07

17,0

2001 09

11,0

  2004 08

17,7

2001 10

11,0

  2004 09

12,1

2001 11

1,8

  2004 10

8,2

2001 12

-2,2

7,9

2004 11

3,1

2002 01

-1,1

  2004 12

-0,7

2002 02

3,5

  2005 01

0,1

2002 03

3,5

  2005 02

-3,5

2002 04

7,4

  2005 03

1,3

2002 05

15,0

  2005 04

8,5

2002 06

17,5

  2005 05

13,0

2002 07

17,8

  2005 06

16,2

2002 08

18,4

  2005 07

18,0

2002 09

11,2

  2005 08

15,5

2002 10

7,0

  2005 09

13,3

2002 11

3,8

  2005 10

8,3

2002 12

-1,4

8,6

2005 11

2,2

2003 01

-1,6

  2005 12

-0,9

2003 02

-4,3

  2006 01

-5,3

2003 03

3,2

  2006 02

-2,2

2003 04

6,7

  2006 03

0,7

2003 05

14,6

  2006 04

7,3

2003 06

19,5

  2006 05

12,3

2003 07

18,1

  2006 06

16,7

2003 08

19,9

  2006 07

21,0

2003 09

12,0

  2006 08

14,9

2003 10

4,8

  2006 09

14,8

2003 11

3,9

  2006 10

9,1

2008 02

2,1

  2006 11

5,1

2008 03

2,9

  2006 12

1,9

2008 04

7,5

  2007 01

3,7

2008 05

13,7

  2007 02

3,0

2008 06

17,8

  2007 03

4,8

2008 07

18,2

  2007 04

9,9

2008 08

17,1

  2007 05

14,4

2008 09

11,4

  2007 06

18,1

2008 10

7,4

  2007 07

17,8

2008 11

3,8

  2007 08

17,2

2008 12

0,6

8,7

2007 09

10,8

2009 01

-4,1

  2007 10

6,9

2009 02

-0,3

  2007 11

1,5

2009 03

3,8

  2007 12

0,0

2009 04

11,6

  2008 01

1,5

2009 05

13,3

 
2009 06

15,2

 
2009 07

17,9

 
2009 08

18,1

 
2009 09

13,9

 
2009 10

7,3

 
2009 11

5,2

 
2009 12

-1,2

8,4

2010 01

-3,9

 
2010 02

-1,7

 
2010 03

2,4

 
2010 04

7,4

 
2010 05

11,6

 
2010 06

16,4

 
2010 07

19,9

 
2010 08

16,4

 
2010 09

10,6

 
2010 10

5,6

 
2010 11

4,3

 
2010 12

-4,8

7,0


Maximální měsíční a roční teplota:

Rok Měsíc    Max. teplota-    měsíc (°C) Max. teplota-rok (°C) Min. teplota-měsíc (°C) Min. teplota-rok (°C)  
2001 01

9,1

 

-15,1

   
2001 02

13,4

 

-12,4

   
2001 03

16,7

 

-7,3

   
2001 04

25,6

 

-3,3

   
2001 05

28,4

 

0,6

   
2001 06

32,2

 

2,8

   
2001 07

32,7

 

6,4

   
2001 08

33,8

 

3,1

  2004 09

27,9

 

-1,7

2001 09

23,5

 

0,2

  2004 10

25,7

 

-2,7

2001 10

26,3

 

0,6

  2004 11

13,6

 

-8,5

2001 11

13,0

 

-8,5

  2004 12

9,5

33,3

-14,5

2001 12

6,8

33,8

-17,7

-17,7

2005 01

11,7

 

-10,8

2002 01

13,9

 

-22,2

  2005 02

8,4

 

-18,7

2002 02

14,7

 

-8,5

  2005 03

18,4

 

-21,9

2002 03

20,0

 

-6,4

  2005 04

22,8

 

-6,5

2002 04

20,5

 

-6,4

  2005 05

33,7

 

-2,4

2002 05

29,5

 

0,6

  2005 06

32,2

 

1,0

2002 06

33,5

 

1,2

  2005 07

37,1

 

4,8

2002 07

32,8

 

6,0

  2005 08

28,3

 

3,8

2002 08

30,3

 

9,1

  2005 09

29,0

 

-1,9

2002 09

27,3

 

-0,3

  2005 10

21,2

 

-3,4

2002 10

19,2

 

-2,2

  2005 11

12,3

 

-10,2

2002 11

12,0

 

-6,8

  2005 12

4,5

37,1

-13,6

2002 12

11,2

33,5

-11,5

-22,2

2006 01

4,0

 

-20,4

2003 01

9,2

 

-17,5

  2006 02

8,6

 

-17,0

2003 02

12,6

 

-18,3

  2006 03

20,2

 

-11,1

2003 03

20,0

 

-7,9

  2006 04

23,9

 

-6,2

2003 04

26,6

 

-11,1

  2006 05

27,8

 

-2,3

2003 05

31,9

 

-0,8

  2006 06

31,8

 

-0,1

2003 06

34,1

 

3,7

  2006 07

35,7

 

6,3

2003 07

35,2

 

4,8

  2006 08

29,4

 

5,1

2003 08

38,5

 

4,8

  2006 09

29,0

 

1,4

2003 09

31,0

 

-2,1

  2006 10

20,3

 

-4,3

2003 10

21,8

 

-7,2

  2006 11

14,3

 

-6,9

2003 11

14,5

 

-6,8

  2006 12

13,5

35,7

-9,2

2003 12

8,3

38,5

-15,7

-18,3

2007 01

13,4

 

-10,8

2004 01

6,6

 

-21,9

  2007 02

12,7

 

-4,9

2004 02

14,0

 

-9,8

  2007 03

17,9

 

-5,0

2004 03

22,5

 

-12,7

  2007 04

26,2

 

-6,3

2004 04

25,4

 

-4,7

  2007 05

31,6

 

-3,2

2004 05

24,6

 

-1,6

  2007 06

31,8

 

6,3

2004 06

31,9

 

3,9

  2007 07

37,7

 

5,9

2004 07

31,6

 

5,0

  2007 08

31,2

 

4,3

2004 08

33,3

 

4,4

  2007 09

25,9

 

-2,3

2007 10

21,1

 

-3,7

  2010 11

17,5

 

-8,1

2007 11

14,4

 

-8,5

  2010 12

3,2

35,8

-17,5

2007 12

12,3

37,7

-11,2

-11,2

 
2008 01

10,6

 

-8,5

   
2008 02

19,1

 

-14,5

   
2008 03

18,7

 

-9,2

   
2008 04

22,8

 

-3,4

   
2008 05

30,8

 

-0,3

   
2008 06

33,5

 

2,5

   
2008 07

33,4

 

5,6

   
2008 08

33,5

 

3,8

   
2008 09

29,7

 

-3,0

   
2008 10

20,9

 

-3,6

   
2008 11

15,7

 

-5,9

   
2008 12

7,5

33,5

-12,0

-14,5

 
2009 01

5,4

 

-17,0

   
2009 02

10,1

 

-12,6

   
2009 03

14,4

 

-5,0

   
2009 04

25,0

 

-1,0

   
2009 05

30,4

 

-2,2

   
2009 06

28,2

 

2,0

   
2009 07

33,9

 

6,7

   
2009 08

32,4

 

5,4

   
2009 09

31,3

 

1,1

   
2009 10

25,4

 

-4,0

   
2009 11

15,3

 

-2,8

   
2009 12

9,2

33,9

-18,3

-18,3

 
2010 01

3,5

 

-22,1

   
2010 02

11,0

 

-13,7

   
2010 03

23,7

 

-15,9

   
2010 04

25,9

 

-4,1

   
2010 05

25,9

 

1,5

   
2010 06

31,5

 

3,7

   

2010   07

35,8

6,1

  2010   08

31,2

5,7

  2010   09

22,9

-1,1

  2010   10

18

VĚTRNÉ POMĚRY

Větrná růžice  Kunějovice

             

směr

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvětří

četnost

7,7

10,2

8,2

4,4

7,9

21,3

14,9

5,3

20,1

rychlost

1,9

2,5

2,8

1,8

2,0

4,0

3,5

1,9

2,5

větrná růžice

SRÁŽKOVÉ POMĚRY

Roční srážkový úhrn na daném území je 542 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn. že nejvíce naprší v létě (40 %), na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě (15 %).

Z jednotlivých měsíců a let je na srážky nejbohatší červenec, nejchudší leden.

Rok Měsíc Srážkový úhrn-měsíc (mm) Srážkový úhrn-rok (mm)  
2001 01

43,3

  2004 04

23,1

  2008 06

76,0

2001 02

21,5

  2004 05

73,9

  2008 07

52,6

2001 03

73,0

  2004 06

74,8

  2008 08

33,5

2001 04

60,6

  2004 07

49,0

  2008 09

32,9

2001 05

24,7

  2004 08

63,4

  2008 10

53,6

2001 06

41,7

  2004 09

52,9

  2008 11

23,3

2001 07

101,2

  2004 10

31,4

  2008 12

27,4

2001 08

52,5

  2004 11

43,9

  2009 01

19,3

2001 09

61,2

  2004 12

11,9

526,8

2009 02

32,6

2001 10

15,4

  2005 01

45,5

  2009 03

44,2

2001 11

35,2

  2005 02

37,3

  2009 04

67,2

2001 12

49,1

579,4

2005 03

14,1

  2009 05

44,8

2002 01

18,5

  2005 04

31,8

  2009 06

68,5

2002 02

59,2

  2005 05

78,2

  2009 07

98,3

2002 03

35,4

  2005 06

58,8

  2009 08

20,0

2002 04

20,1

  2005 07

64,1

  2009 09

28,0

2002 05

76,0

  2005 08

64,1

  2009 10

49,7

2002 06

97,9

  2005 09

31,6

  2009 11

52,2

2002 07

53,6

  2005 10

18,5

  2009 12

57,1

2002 08

187,9

  2005 11

16,1

  2010 01

38,1

2002 09

47,8

  2005 12

40,7

500,8

2010 02

20,8

2002 10

79,1

  2006 01

10,3

  2010 03

33,5

2002 11

90,5

  2006 02

17,5

  2010 04

19,8

2002 12

42,7

808,7

2006 03

35,4

  2010 05

81,9

2003 01

42,8

  2006 04

64,0

  2010 06

66,8

2003 02

15,4

  2006 05

131,7

  2010 07

108,0

2003 03

6,1

  2006 06

52,5

  2010 08

121,0

2003 04

15,4

  2006 07

81,3

  2010 09

59,0

2003 05

69,6

  2006 08

50,8

  2010 10

12,2

2003 06

26,1

  2006 09

18,4

  2010 11

81,1

2003 07

52,3

  2006 10

21,3

  2010 12

65,5

2003 08

18,7

  2006 11

14,1

 
2003 09

8,1

  2006 12

15,2

512,5

2003 10

38,0

  2007 01

52,8

 
2003 11

17,1

  2007 02

38,8

 
2003 12

30,8

340,4

2007 03

33,7

 
2004 01

58,0

  2007 04

16,5

 
2004 02

23,0

  2007 05

71,1

 
2004 03

21,5

  2007 06

57,6

 

SNĚHOVÉ POMĚRY

V zimním období převládají srážky sněhové. Ve sledované oblasti se vyskytují v průměru 30 až 45 dní v roce. Sněhová pokrývka leží až 30 dní. Prům. roční maximum výšky sněhové pokrývky se pohybuje v nadmořské výšce 485 m od 9 do 42 cm. V průměru se souvislá sněhová pokrývka vytváří v první až druhé dekádě prosince. Pokrytí sněhem končí od 2. dekády března. Mezi prvním a posledním dnem se sněhovou pokrývkou (30 dní) sníh většinou několikrát roztaje a zase se vytvoří pokrývka nová. V zájmovém území činí skutečný výskyt sněhové pokrývky v tomto období 40 až 60 % celkové doby.

Rok Měsíc Max.výška sněh. pokrývky-měsíc (cm) Max.výška sněh. pokrývky-rok (cm)  
2001 01

13

   
2001 02

12

   
2001 03

7

   
2001 04

0

   
2002 01

32

   
2002 02

3

   
2002 11

5

   
2002 12

2

32

 
2003 01

5

   
2003 02

15

   
2003 03

3

   
2003 04

2

  2007 03

3

2003 12

12

15

2007 11

6

2004 01

14

  2007 12

1

2004 02

5

  2008 01

3

2004 03

6

  2008 02

0

2004 11

7

  2008 03

9

2004 12

2

14

2008 11

3

2005 01

6

  2008 12

4

2005 02

18

  2009 01

3

2005 03

20

  2009 02

10

2005 11

3

  2009 03

1

2005 12

20

20

2009 10

1

2006 01

14

  2009 11

0

2006 02

14

  2009 12

8

2006 03

18

  2010 01

25

2006 11

3

  2010 02

34

2006 12

2

18

2010 03

7

2007 01

20

  2010 11

21

2007 02

5

  2010 12

42


ODTOKOVÉ POMĚRY

Na sledovaném úseku toku 2, 65 km2 Nekmířského potoka, jsou odtokové poměry vyrovnané, průměrný dlouhodobý roční průtok je 6,5 ls-1.

DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný.

Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo umělými vlivy.

PŘIROZENÉ POVODNĚ

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle zákona č. 254/2001 Sb. nebo povodňovými orgány, zejména při :

déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;

dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přirozené povodně se v zájmovém území nevyskytují, letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území se mohou vyskytovat na níže položených místech a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh dešťové vody po komunikaci).

Ve sledovaném území obce Kunějovice nelze předpokládat typy (1,2,3) výše uvedených povodní.

V případě  d r u h é h o  a  t ř e t í h o stupně by povodňové aktivity vyhlásily a odvolaly ve svém územním obvodu povodňové orgány.

Podkladem pro jejich vyhlášení je zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby (ČHMÚ), doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka nebo uživatele vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

Povodňový orgán může vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů než je uvedeno (např. nebezpečné ledové jevy apod.).

Koordinace povodňových aktivit v územním celku:

Vliv povodně zasahující větší území by se projevil v celé délce toku na správním území. Opatření provedená v horní části povodí by ovlivnily průběh povodně v dolním úseku toku i v jeho recipientu. Platilo by to o protržení hrází dvou rybníků. Je proto bezpodmínečně nutná odborná koordinace povodňových aktivit ovlivňující odtokové podmínky a průběh povodně v rámci větších hydrologických celků, které přesahují územní působnost obecních povodňových komisí. Koordinační činnost v rámci obce s rozšířenou působností vykonává povodňová komise Městského úřadu Nýřany s odbornou podporou Povodí Vltavy s. p.

Povodňová komise ORP Nýřanystav k 10. 11. 2014: 

Ing. Jiří Davídek, předseda PK, člen, starosta města Nýřany a předseda bezpečnostní rady města Nýřany 
MÚ Nýřany, Benešova 295, 330 23 Nýřany, tel.: 377 832 301, fax: 377 931 504, e-mail: starosta@nyrany.cz
Ing. Petr Hauer, zástupce předsedy PK, člen operační skupiny, vedoucí odboru ŽP MÚ Nýřany, prac. Plzeň
MÚ Nýřany, Americká 39, 304 66 Plzeň, tel.: 377 168 019, fax: 377 168 002, e-mail: petr.hauer@nyrany.cz
Ing. Petr Hrabák, tajemník PK, člen operační skupiny, referent odboru ŽP MÚ Nýřany, prac. Plzeň
MÚ Nýřany, Americká 39, 304 66 Plzeň, tel.: 377 168 052, fax: 377 168 002, e-mail: petr.hrabak@nyrany.cz
npor. Bc. Robert Kučera, člen PK, člen operační skupiny HZS Plzeňského kraje, ÚO Plzeň, velitel požární stanice Nýřany
HZSPK požární stanice, Šůlova 1150, 330 23 Nýřany, tel.: 950 337 111 – ústř., 950 337 162, fax: 950 337 101, e-mail: robert.kucera@hzspk.cz
Ing. Ján Kabzan, člen PK, člen operační skupiny, vedoucí odboru obrany a krizového řízení MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň a tajemník bezpečnostní rady MÚ Nýřany, prac.Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň, tel.: 377 168 040, fax: 377 168 041, e-mail: jan.kabzan@nyrany.cz
komisař npor. Bc. Ladislav Fronk, člen PK, člen operační skupiny vedoucí obvodního oddělení KRPP ÚO Plzeň venkov, Křižíkova 394, 330 23 Nýřany, tel.: 974 321 111, 158, tel.: 974 327 760, fax: 974 327 237, e-mail: px.oo.nyrany@pcr.cz
Ing. Jana Tomková, člen PK Správce toků Lesy ČR s.p. Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Vltavy, Pracoviště Plzeň, Sukova 40, 301 00 Plzeň, tel.: 956 954 271, e-mail: tomkova.ost54@lesycr.cz
Petr Hora, člen PK, Vodárna Plzeň a.s., vedoucí výrobně technického úseku
Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň, tel.: 377 413 155, fax: 377 413 532, e-mail: p.hora@vodarna.cz
MUDr. Dagmar Nováčková, člen PK, KHS Plzeňského kraje, vedoucí odd. hygieny práce P-M
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, tel.: 378 155 138, e-mail: dagmar.novackova@khsplzen.cz
Mgr. Bc. Helena Šnajdrová, člen PK, vedoucí odboru dopravy MÚ Nýřany, prac. Plzeň
MÚ Nýřany, Klatovská 200, 322 00 Plzeň, tel.: 377 611 113, fax: 377 611 119, e-mail: helena.snajdrova@nyrany.cz
Ing. Stanislav Plešmíd, člen PK, vedoucí odboru územního, plánování MÚ Nýřany, prac. Plzeň MÚ Nýřany, Americká 39, 304 66 Plzeň, tel.: 377 168 081, fax: 377 168 002, e-mail: stanislav.plesmid@nyrany.cz
Lenka Havlíková, člen PK, Povodí Vltavy s.p., říční dozor závodu Berounka Plzeň Povodí Vltavy, Denisovo nábřeží 14, 304 20Plzeň, tel.: 377 307 391, fax: 377 237 361, e-mail: lenka.havlikova@pvl.cz 

ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

Všeobecně se má za to, že potenciálním zdrojem povodňového nebezpečí jsou místa, kde je naakumulováno dostatečně velké množství vody, tedy vodní díla. Čím větší vodní dílo a objem nádrže, tím větší riziko.

Z toho důvodu byla vodní díla státem pověřenou organizací zajišťující technicko – bezpečnostní dohled (TBD) rozklasifikována do čtyř kategorií podle možného rizika.

Vodní díla I. a II. kategorie se v území nenacházejí. Riziko lokálního významu představují 2 rybníky III. a IV. kategorie:

1) vodní plocha – vodní umělá nádrž vlastnického práva Jiří Löwy, Věra Uhlová, parcelní číslo 475, výměra 5 542 m2, průměrná hloubka 1,20 m. Koruna hráze je o 70 cm výše než výpusť.

obr 475

Objem nádrže při hospodářské hladině je cca700 m3.

2) vodní (zamokřená) plocha – umělá nádrž parc. č. 373, o výměře 6 533 m2, k. ú. 790168 Mostice, vlastnického práva JUDr. Vladimír Wopršálek.

Obrázek 2

obr. 543 373p. č. 373

Objem nádrže při hospodářské hladině je cca 7 800 m3.

K haváriím a protržením rybníků a malých nádrží dochází téměř výhradně ve spojitosti s povodní, způsobenou místním deštěm, nejčastější příčinou bývá nedostatečná kapacita bezpečnostních zařízení (přelivy), přelití hráze a její eroze.

V územním celku obce Kunějovice je možný výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, za situace, jež by nastala poruchou či selháním hradících konstrukcí výpustných zařízení vodních děl.


Vlastníci vodních děl

Vlastníci vodních děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně, v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

– provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a ucelených povodí povodňové prohlídky vodních děl, zejména prověřují stav objektů a jejich připravenost z hlediska ochrany před povodněmi a odstraňují zjištěné závady,

– zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění zabezpečovacích prací na vodních dílech,

– v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých zaměstnanců a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost,

– sledují na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména funkci přelivných objektů, postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledů, stav hladiny vody, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů,

– účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán obce s rozšířenou působností, správce vodního toku, příslušného správce povodí, pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky,

– manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo nebezpečí povodňových škod; přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku příslušného správce povodí,

– k mimořádným manipulacím na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů si vyžadují souhlas povodňového orgánu obce s rozšířenou působností nebo uceleného povodí podle možného dosahu vlivu manipulace,

– provádějí zabezpečovací práce na vodních dílech, 

– zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních dílech, 

– po povodni provádějí prohlídku vodních děl, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a poskytují povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, správci vodního toku a příslušnému správci povodí podklady pro zprávu o povodni,

– odstraňují povodňové škody na vodních dílech, zejména je zabezpečují pro případ další povodně.

 

POPIS OBLASTI OBCE KUNĚJOVICE

V území obce Kunějovice jsou z hlediska povodňového nebezpečí teoreticky ohroženy některé nemovitosti a komunikace č. III/2045, na pravém i levém břehu, které leží ´teoretickém záplavovém území´ Nekmířského potoka.


SHRNUTÍ OBLASTI – OHROŽENÉ OBYTNÉ OBJEKTY A KOMUNIKACE

Kunějovice č. p.: 1, č. p. 6, 13, č. p. 37, č. p. 38, objekt dojírny a č. p. 61 

Celkem 7 objektů

V možném ohrožení záplavou Nekmířského potoka leží komunikace č. III/2045.

Ta může být ohrožena v místech křížení komunikace a toku Nekmířského potoka.

Jednalo by se o zátopu v rozsahu několika metrů. V případě zatopení komunikace by bylo nutné dopravu odklánět přes osadu Slatina, Lhotka nebo Nekmíř.

Ohrožená místa

Statek Kunějovice, objekt dojírny

Kunějovice 37

Kunějovice 6

Kunějovice 38

Kunějovice 13

Kunějovice 61

Osoby zodpovědné za manipulaci na rybnících

Jiří Löwy, Věra Uhlová , JUDr. Vladimír Wopršálek

Uložení evakuačního plánu

OÚ Kunějovice

Zodpovídá: starosta obce, 724 341 480, 602 105 232

Evakuační cesty

k č. p. 8 a č. p. 1 nebo 17

Materiál pro záchranné práce, dopravní prostředky, mechanismy a materiál vyčleněný k povodňové ochraně

Organizace                       Prostředky                         ______________________________________________________

Statek Kunějovice 1      technika dle potřeby *      Jiří Löwy, 602441943

K dispozici jsou vozidla, stroje, čerpací technika a vybavení SDH okolních obcí. Zpracovatel povodňového plánu doporučuje smluvní ujednání o pomoci při velké vodě s uvedenými subjekty. Zároveň upozorňuje, že v případě nouze lze použít jakákoliv soukromá vozidla na vyzvání předsedy (členů) povodňové komise. Majitelé jsou povinni uposlechnout, náhrada se řeší po velké vodě.

Náhradní zdroj vody

Pitnou vodou – dovoz cisternami ze Všerub, 2 km

Užitkovou vodou – požární nádrž, domovní studny

Organizační část 

Povodňová komise obce Kunějovice

Vyhlášení povodňové aktivity

hlášení sdělí, varování občanů provede

hlášení předá komu

 

Miloslav Novák, starosta

Jan Šabacký, místostarosta

 

Kunějovice 51

Kunějovice 15

 

tel.: 724 341 480

tel.: 724 699 498

 

Povodňová komise

stanoviště: Kunějovice 28, 330 35 Líšťany

 

funkce:

předseda

1. místopředseda

2. místopředseda

člen

člen

člen

Jméno, kontakt:

Miloslav Novák, tel.: 724 341 480

Martin Kopačka, tel.: 732 527 897

Radek Tomášek,tel.: 728 278 201

Jiří Novák, tel.: 603 255 043

Petr Král, tel.: 737 447 667

Jaroslava Nováková, tel.: 723 960 289

pracoviště

Silba – Elstav, Letkov

Toner, N. Hospoda

Baumruk a Baumruk, Chrást

Osona Plzeň

Agromont Slatina

Česká pošta, s. p.

Kunějovice

       51

         8

       47

       51

       42

       51

Pracovní štáb povodňové komise

stanoviště: Kunějovice 28, 330 35 Líšťany

 

funkce:

jméno

pracoviště

Kunějovice

vedoucí

Jan Šabacký, tel.: 724 699 498

Kovošrot Suda

      15

zástupce

Petr Opalecký, tel.: 607 722 254

Agromont Slatina

      18

člen

Marie Králová, tel.: 731 187 608

Statek Kunějovice    

      43

člen

Josef Hronek, tel.: 607 403 557

Invalidní důchodce

      29

člen

Jiří Opalecký, tel.: 725 386 585

Novem CID, k.s., Touškov

     18

– Správce toku ve sledované oblasti

– Vodohosp. dispečink Povodí Vltavy s.p.

› Povodí Vltavy, státní podnik (pobočka Plzeň-Východní Předměstí), Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň Východní Předměstí› Závod Berounka v Plzni – tel. 377 307 356-7, spojení je 24 hodin denně dostupné

 

Hlídková služba OÚ

Vladimír Habart, Kunějovice 40, 722 944 494

Jiří Löwy, Kunějovice 1, 602 441 943

Václav Král, Kunějovice 43, 774 536 736

Hlásná služba 

Miloslav Novák, Kunějovice 51, 724 341 480

Tísňové volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání volání  112

Spolupracující PK

Na toku nad obcí – Mostice – Zahradka    373 315 020, 724 179 573

pod obcí – Nekmíř   tel.+ fax : 373 394 262

Nevřeň   377 958 283, 606 893 484 

Všeruby   377 915 278, 377 915 241, 606 609 451 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba – 155

HZS – Územní odbor Plzeň Požární stanice Košutka, U Hasičů 1,323 35 Plzeň, 950 331 111, 150 Has. zách. sbor ČR

Policie – Obvodní oddělení Úněšov, Policie ČR,  158; 974 327 780

Český hydrometeorolog. ústav – Regionální předpovědní pracoviště Plzeň – meteorolog ve službě

377 256 671; 24 hodin denně dostupné spojení

Meteopředpovědi, radarová data srážek, hydrologická situace na tocích, výstrahy www.chmi.cz

Monitorovací stanice – aktuální situace na tocích v povodí (Třemošné, Bělé) a vodních nádržích v povodí Vltavy www.pvl.cz

PS – německá předpovědní služba, aktuální radarová data srážek www.weteronline.de

Na úrovni povodňové komise obecního úřadu Kunějovice jsou hlavními účastníky ochrany před povodněmi subjekty – vlastní povodňová komise, pracovní štáb PK, pozorovatelé a povodňové hlídky. Každý z uvedených účastníků ochrany před povodněmi má zároveň stanoveny své úkoly v úseku ochrany před povodněmi.

Povodňový orgán Obecního úřadu obce Kunějovice – Povodňová komise zajišťuje ochranu před povodněmi ve svém správním území k tomuto účelu:

– potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) nemovitostí, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Kunějovice;

– provádějí povodňové prohlídky;

– zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí ve svém správním území;

– prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;

– organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob ve svém územním obvodu;

– zajišťují si dostatek informací o povodňové situaci, nejlépe telefonickými dotazy u vyššího povodňového orgánu nebo ČHMÚ;

– přijímají informace o vývoji povodňové situace od orgánů obce výše na toku;

– poskytují informace o vývoji povodňové situace orgánům obce níže na toku;

– informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňovou komisi obce s rozšířenou působností obce Všeruby;

– vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;

– organizují, řídí a koordinují opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;

– zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce;

– zajišťují nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;

– provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností;

– vedou záznamy v povodňové knize.

Zasedání Povodňové komise Obecního úřadu Kunějovice svolává její předseda (případně z jeho pověření zástupce).

Povodňová komise Obecního úřadu Kunějovice jedná podle schváleného statutu.

V době povodně:

  • na základě vlastního vyhodnocení povodňové situace a jejího možného vývoje (např. podle doporučení vodohospodářského dispečinku, jednotlivých členů PK, pracovního štábu, apod.),

mimo povodeň

  • k projednání organizačních a jiných závažných otázek zabezpečení ochrany před povodněmi.

Konkrétní rozdělení činností a kompetence členů PK

Předseda Povodňové komise obce Kunějovice: Miloslav Novák

a) svolává a řídí činnost povodňové komise, 

b) odpovídá povodňovému orgánu za činnost komise, 

c) jmenuje a odvolává členy povodňové komise,

d) jmenuje a odvolává předsedu pracovního štábu,

e) dává pokyny vedoucím pracovních štábů pro jejich činnosti,

f) zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území,

g) nařizuje v době povodně mimořádné manipulace na vodních dílech (na doporučení pracovního štábu, správce povodí),

h) vyhlašuje stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

i) vyžaduje, případně nařizuje pomoc od orgánů, právnických a fyzických osob,

j) vyhlašuje krizový stav,

k) odpovídá za aktualizaci Povodňového plánu obce,

l) prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany podle povodňových plánů,

m) zajišťuje styk s povodňovou komisí obce Všeruby (obec s pověřeným obecním úřadem) a povodňovou komisí uceleného povodí.

Místopředsedové Povodňové komise obce Kunějovice

Místopředsedy jmenuje předseda povodňové komise.

1. místopředsedou je Martin Kopačka, 2. místopředseda Radek Tomášek.

Místopředsedové zastupují v plném rozsahu předsedu v pořadí: 1. místopředseda, 2. místopředseda nebo dle pořadí operativně určeného předsedou povodňové komise.

Zajišťují a zodpovídají:

1. místopředseda komise Martin Kopačka:

a) technické a organizační zajištění

b) řízení evakuačních středisek

c) nasazení čerpací techniky

d) výkonné řízení povodňové komise

e) vedení povodňové knihy

f) kontrola zápisů z jednání komise 

2. místopředseda povodňové komise obce Kunějovice Radek Tomášek:

a) dle pokynu předsedy komise zajišťuje svolání komise,

b) sestavuje zápisy z jednání komise,

c) zajišťuje součinnost mezi povodňovou komisí a jejími pracovními štáby,

d) soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy,

e) připravuje program prověrek připravenosti účastníků povodňové ochrany

Členové povodňové komise

Jiří Novák, Petr Král a Jaroslava Nováková,

z dalších institucí ve smyslu příslušných právních předpisů : 

Pracovní štáb povodňové komise Jan Šabacký (vedoucí), Petr Opalecký (zástupce), Marie Králová (člen), Josef Hronek (člen), Jiří Opalecký (člen) 

a

Povodňové hlídky jsou postaveny z řad Zastupitelstva obce Kunějovice: Vladimír Habart, Jiří Löwy, Ivana Tomášková.

Členové povodňové komise, Pracovní štáb povodňové komise a Povodňové hlídky provádí:

záchranné práce, evakuaci obyvatel,nasazení čerpací techniky, zajišťují spolupráci jednotek požární ochrany a dalších hasičských záchranných sborů, podílí se na zajišťování přenosu informací předpovědní a hlásné povodňové služby v souladu s novým Metodickým pokynem k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP [ uveřejněn pod číslem 9 ve Věštníku MŽP, částka 12/2011], viz. např. www.povis.cz , a tímto povodňovým plánem, vyhodnocují situaci v povodí, připravují návrhy na opatření, řeší mimořádné havárie, řeší problematiku čistoty vod.

HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

Hlásnou a povodňovou službu pro obec Kunějovice a zajišťuje obecní úřad Kunějovice.

Přitom spolupracuje :

ČHMÚ pobočka Plzeň, Mozartova 41, 323 00 Plzeň, tel.(fax): +420-377 256 621 (fax 377 237 444) RNDr. Jiří Hostýnek, ved. odd. meteorologie a klimatologie, mobil 604296334, e-mail: hostynek@chmi.cz;

– s Regionálním předpovědním pracovištěm Plzeň – 377 256 671, meteorolog ve službě – 24 hodin denně dostupné spojení.

s dispečinkem Povodí Vltavy, s.p. (telefonicky si sám vyžaduje informace – nikoliv naopak);

– s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy s. p., závod Berounka v Plzni – tel. 377 307 356-7 ( 24 h. dostupné )

– s povodňovou komisí obce Mostice – Zahradka (přijímá informace);

– s povodňovou komisí Města Všeruby, Nekmíř, Nevřeň (předává informace);

– s provozovatelem rybníků položených výše na toku – Jiří Löwy, Věra Uhlová, JUDr. Vladimír Wopršálek.

V případě povodňových komisí vyšších stupňů plní jejich nařízení.

Obecní úřad vyhlásí na základě vlastního uvážení dle situace, hlášení hlídkové služby nebo při zjištěném zvýšeném vodním stavu příslušný stav povodňové aktivity.

Od I° povodňové aktivity pro obec zajistí stálou službu povodňových hlídek a vybraných členů povodňové komise.

Od II° povodňové aktivity pro obec zajistí stálou službu z vedoucího a členů povodňové komise, která bude zajišťovat následující opatření.

Zavedení povodňového deníku (příloha povodňového plánu), kam budou zapisovány následující údaje:

– všechna provedená opatření ochrany před povodněmi, zejména aktivizace dobrovolných hasičů, Hasičského záchranného sboru územního odboru Košutka Plzeň, policie České republiky, hygieny, lékařů ze zdravotnického zařízení, atd.;

– znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi;

– předpovědi počasí, včetně informací radarové služby (zjištěné dotazem u ČHMÚ, případně u správce vodního toku). V současné době lze tyto informace získávat též přes internet.

Každý zápis v povodňové knize (deníku) musí být podepsán. Obecní úřad je pouze povinen poskytnout vstupní informaci o povodňovém nebezpečí, ostatní je věcí jednotlivých majitelů.

VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY, ČINNOST PŘI JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH P. A.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Doporučit všem právnickým i fyzickým osobám uzavření pojistky s některým pojišťovacím ústavem proti škodám vzniklým velkou vodou. V pojistce musí být jasně definováno ohrožení povodní. 

ZÁVAZNÁ DOPORUČENÍ

POVINNÉ (ze zákona č. 254/2001 Sb.) zpracování svých povodňových plánů pro průmyslové firmy v zátopě. V případě, že používají k výrobě látky škodlivé vodám a ropné látky, musí mít zpracovány i plány havarijních opatření a provozní řády takových skladů.

Obecní úřad stanovuje a vybavuje evakuační místo pro shromáždění evakuovaných osob, jejich stravování a ubytování objekt budovy , Kunějovice 28 – tel.: 377 927 070.

Dále stanoví a koordinuje:

– užití přepravní a čerpací techniky;

– nasazení zdravotnického zabezpečení;

– zajištěstravování osob provádějících záchranné práce

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity:

STAV BDĚLOSTI

1. stupeň – nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na vodních dílech nastává při dosažení mezních hodnot některých sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně.

Předseda povodňové komise svolá štáb PK na OÚ a uvede do pohotovosti zbylé členy PK. 

Kontaktuje obec Zahradka a požádá o informace z horní části toku.

Povodňová komise při zvýšeném vodním stavu začne sledovat stav hladiny v Nekmířském potoce.

Povodňová komise zajistí postavení povodňových hlídek a jejich kontakt s komisí.

Informuje o vyhlášení opatření povodňovou komisi obce Všeruby, PK obce Nekmíř a HZS Plzeň – Košutka.

Informuje o vyhlášení I°PA subjekty pověřené poskytnutím techniky *viz str. 19

Vyhlásí veřejným rozhlasem I. stupeň povodňové aktivity – bdělost.

 

STAV POHOTOVOSTI

2. stupeň – vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto. V y h l a š u j e  se také při nebezpečí překročení mezních hodnot některých sledovanýchjevů a skutečností na vodních dílech z hlediska jejich bezpečnosti.

Povodňová komise při stavu pohotovosti zvýší četnost sledování vodních stavů v Nekmířském potoce a jejich tendenci.

Kontaktuje obec Mostice ( Zahradka ) a požádá o informace z horní části toku.

Aktivizuje smluvní vztahy mezi dobrovolnými hasiči, technickými službami obce, profesionálními hasiči a obecním úřadem.

Prohlédne určená místa k evakuaci osob a materiálu. Informuje v souladu se systémem hlásné a předpovědní povodňové služby a dle ustanovení § 78 odst. 3 písm. g) vodního zákona v případě povodně, extrémních srážek apod. o výskytu těchto skutečností a o možném povodňovém ohrožení, o vyhlášení II. SPA , povodňové orgány obcí ležících níže po toku. Zejména se jedná o obce Nekmíř, Všeruby, Nevřeň.

PŘI PŘEDPOVĚDI DALŠÍHO ZVYŠOVÁNÍ PRŮTOKU:

Aktivizuje subjekty pověřené dodávkou techniky * str. 19

Vyhlásí poplach pro hasiče SDH – Všeruby, Nekmíř, Horní Bělá, kteří začnou s výstavbou hrází a pomocí při utěsňování vchodů a sklep. oken domů.

Varuje obyvatele obce Kunějovice, kteří jsou v dosahu velké vody. Vyhlásí veřejným rozhlasem II. stupeň povodňové aktivity – nebezpečí.

Řídí činnost všech záchranných složek, zejména:

Zajistí spuštění sirény, tón sirény 2 minuty přerušovaný = nebezpečí zátopové vlny.

Stará se o neustálou průtočnost potoka, odstraňování naplavenin a splavenin (SDH + nasmlouvaná technika).

Zajistí při dalším stoupání hladiny uzavírku komunikace, odklonění dopravy (Policie ČR).

Vyhlásí veřejným rozhlasem a automobilem policie ČR s megafonem III. stupeň povodňové aktivity, to je ohrožení (evakuace).

Zajistí evakuaci osob, s předností osob starých a nepohyblivých. Eviduje osoby, kteří se evakuují sami (SDH).

Učiní opatření proti povodňové turistice, zablokují vstup do ohroženého území (policie ČR).

Zabrání pomocí represivních složek možnému rabování ohroženého majetku.

Zajistí evakuaci objektů ve své správě.

Zajistí náhradní ubytování a stravování pro evakuované osoby a pro záchranné složky.

V případě potřeby požádá o pomoc HZS Košutka a předsedu PK obce Všeruby.

 

STAV OHROŽENÍ

3. stupeň – vyhlašuje se při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. V y h l a š u j e se také při překročení kritických hodnot některých sledovaných jevů askutečností na vodních dílech z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

VÝZNAMNÉ PROVOZY S PROVOZEM A SKLADOVÁNÍM LÁTEK ŠKODLIVÝM VODÁM (§ 39 – 42, zákona č. 254/2001 Sb.)

Ve smyslu platných právních předpisů je nutné upozornit, že pokud se v záplavovém území vyskytují firmy, které pro výrobu užívají látky škodlivé vodám a ropné látky, a to i v případě drobnějšího charakteru, pak musí mít zpracován vlastní povodňový plán, plán havarijních opatření a provozní řády skladů ve smyslu zákona o vodách.

V zájmovém území Nekmířského potoka se žádné takové objekty v současné době nenacházejí.


VYHLÁŠENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ VE SLEDOVANÉM ÚZEMNÍM CELKU OBCE

V územním celku obce Kunějovice doposud nebyl jeho správcem stanoven ani následně vodoprávním úřadem administrativně vyhlášen rozsah záplavového území. Neznamená to, že se v lokalitě Nekmířského potoka žádné takové území fakticky nenachází a nemůže zde dojít k povodni (vybřežení) a následně ke škodám na majetku, nemovitostech či k ohrožení životů.


OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI

Opatření k ochraně před povodněmi se dělí:

Preventivní

Při nebezpečí povodně a při povodni

Prevence: 1x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu obce, zejména s ohledem na telefonní spojení a ověření bydlení starých a nepohyblivých osob v zátopovém území.

Zároveň dbát (prověřit) zda tuto povinnost plní i majitelé (provozovatelé) firem.

1x ročně (v období vegetačního klidu) provést kontrolu průtočnosti koryta Nekmířského potoka a drobné stavby, oplocení, vegetace, průtočnost objektů, nepovolené stavby, skládky, nevhodné (náletové) dřeviny atd.

1x ročně provést vodohospodářskou revizi všech objektů v zátopě. Revizi směrovat zejména na neznámé subjekty v zátopovém území (nájmy) a na pořádek z hlediska vodního hospodářství (zejména skladování látek škodlivých vodám).

1x za dva roky provést formou protipovodňového cvičení nácvik činnosti při velké vodě.

1x za dva roky vyžadovat proškolení týkající se problematiky ochrany před povodněmi. Týká se pracovníků obecního úřadu, členů povodňové komise, vodohospodářů, případně vedoucích pracovníků firem v zátopě.

Asociace zpracovatelů povodňových plánů pořádá výstavy a školení na toto téma.

Organizační a technická příprava povodňové ochrany;příprava a činnost předpovědní povodňové služby; činnost hlásné povodňové služby; varování při nebezpečí povodně způsobené přírodními jevy a umělými jevy; zřízení a činnost hlídkové služby; řízené ovlivňování odtokových poměrů; povodňové zabezpečovací práce; povodňové záchranné práce; zabezpečení náhradních funkcí a služeb na území zasaženém povodní; vytváření hmotných povodňových rezerv; neobsazování (vyklízení) zátopových území;evidenční a dokumentační práce.

Po povodni

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Pracovníci povodňové komise kontrolují případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení (obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody atd.).

Zajistí podmínky obnovení provozu a narušených funkcí v zasaženém území obce a zjištění celkových povodňových škod na majetku města – pro pojišťovnu.

Zajistí vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů.

Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.

Koordinují spolu s majiteli odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).

Vyžádají si od jednotlivých majitelů (provozovatelů, správců) soupisy povodňových škod do souhrnné zprávy.

Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise obce Kunějovice povodňové komisi Městského úřadu Nýřany.

Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o opatřeních na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod, příčinách negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy, dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti, provedených opatřeních a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

 

EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Informační zabezpečení činnosti povodňové komise úřadu představují stálé dokumenty a aktuální informace. Účelem dokumentace a evidence je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. 

Stálé dokumenty obsahují relativně trvale platné informace. Mezi tyto stálé dokumenty patří:

povodňový plán obce;

uzavřené smlouvy na ochranu obce (majetku obyvatel);

povodňové plány jednotlivých subjektů (povodňový plán obce s rozšířenou působností Města Všeruby);

– povodňové plány majitelů (provozovatelů nemovitostí) v územní působnosti komise;

– záznamy v povodňové knize;

– průběžné zaznamenávání spadlých srážek;

– průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků;

– označování nejvýše dosažené hladiny vody;

– zaměřování a zakreslování zátopy;

– monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění;

– fotografické snímky a filmové záznamy;

– účelové terénní průzkumy a šetření;

– vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni,

– předpisy vztahující se k ochraně před povodněmi;

Všichni členové komise, případně členové jejího pracovního štábu musí být v potřebném rozsahu seznámeni s výše uvedenými dokumenty.

Aktuální informace poskytují přehled o současné hydrologické situaci v zájmovém území a o jejím předpokládaném vývoji. Patří mezi ně:

– předpověď hydrometeorologické služby o očekávaných srážkách, vodních stavech nebo průtocích;

– upozornění předpovědní povodňové služby;

– varovné zprávy hlásné povodňové služby;

– průběžné zprávy z různých zdrojů;

– vlastní informace například z internetu ( www.chmi.cz [meteopředpovědi, radarová data srážek, hydrologická situace na tocích, výstrahy atd.], www.pvl.cz [aktuální situace na tocích a vodních nádržích v povodí Vltavy, monitorovací stanice v blízkém okolí na tocích v povodí Třemošné a Bělé], www.wetteronline.de [německá předpovědní služba, aktuální radarová data srážek atd.]);

Podrobnosti o předávání těchto zpráv a hlášení upravuje metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména :

– doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí;

– doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání; 

datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity;

– datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;

– datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;

– doslovné znění příkazů povodňového orgánu;

– popis provedených opatření;

– výsledky povodňových prohlídek;

Povodňová komise obecního úřadu Kunějovice vede samostatnou povodňovou knihu a zapisují do ní pověření členové Povodňové komise.

Zprávu o povodni zpracovávají povodňové orgány obcí a správci postižených vodních toků. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupeň), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. V tomto případě lze rovněž uhradit některé zvýšené náklady spojené s povodní z rozpočtu obce s rozšířenou působností.

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Povodňové orgány obcí předkládají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností předkládá zprávu o povodni správci významných vodních toků – Povodí Vltavy, s.p., Správci drobných vodních toků zpracovávají zprávu o povodni na základě provedené prohlídky vodního toku. Ve správě dokumentují zjištěný rozsah a výši povodňových škod a posuzují účelnost provedených opatření. Zprávu o povodni předkládají povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, správcům významných vodních toků – Povodí Vltavy, s.p. a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.

Subjekty, které mají tuto povinnost, zpracovávají zprávu o povodni do 1 měsíce po proběhnutí povodně. V případě rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťuje správce významných vodních toků – Povodí Vltavy s.p., a z hlediska hydrologického, pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.

Po povodni Povodí Vltavy, s.p. vyžaduje zprávu od povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností a správců drobných vodních toků v územní působnosti. Na základě této a dalších zpráv zpracovává souhrnnou zprávu za ucelené povodí a na vyžádání ji předkládá Ministerstvu životního prostředí.
 

DŮLEŽITÁ SPOJENÍ

TELEFONY, KDE LZE ZÍSKAT AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • Český hydrometeorologický ústav – Regionální předpovědní pracoviště Plzeň – 377 256 671, meteorolog ve službě 24 hodin denně dostupné spojení.

Kontakty pro útvar: Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

Jiří Hostýnek, RNDr.
vedoucí oddělení
Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň +420 377256621 +420 377237444 hostynek’at’chmi.cz
Jiří Kopecký
zaměstnanec ČHMÚ
Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň +420 377256626 +420 377237444 kopeckyj’at’chmi.cz
Zdeněk Lepka, Mgr.
zaměstnanec ČHMÚ
Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň +420 377256622 +420 377237444 lepka’at’chmi.cz
Karel Sklenář, Ing.
zaměstnanec ČHMÚ
Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň +420 377256625 +420 377237444 sklenar’at’chmi.cz
Růžena Stančíková
zaměstnanec ČHMÚ
Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň +420 377256623 +420 377237444 stancikova’at’chmi.cz
Miroslav Hejtmánek, Ing. zaměstnanec ČHMÚ Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň +420 377 256 624 +420 377 237 444 miroslav.hejtmanek’at’chmi.cz
Kateřina Průchová, Mgr.
zaměstnanec ČHMÚ
Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň +420 377 256 624 +420 377 237 444 katerina.pruchova’at’chmi.cz

Jako odborné pracoviště na úseku hydrologie a meteorologie zabezpečuje tyto úkoly:

– výkon předpovědní povodňové služby;

– účastní se povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou a meteorologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům;

– poskytuje odbornou pomoc povodňovým komisím obcí, obcím s rozšířenou působností a ucelených povodí;

– spolupracuje při zpracovávání Povodňového plánu uceleného povodí Vltavy;

– zpracovává zprávu o povodni z hlediska hydrologického.

Internetová adresa, kam jsou některé údaje přenášeny automaticky: www.chmi.cz

  • Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s. p., závod Berounka v Plzni – tel. 377 307 356 – 7 – toto spojení je 24 hodin denně dostupné (Plzeň – Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň), http://www.pvl.cz , tel.:+420 377 307 111, fax:+420 377 237 361e-mail: pvl@pvl.cz. Jako správce povodí zabezpečuje tyto úkoly:

– zpracovává odborná stanoviska k povodňovým plánům;

– podílí se na zpracování povodňového plánu uceleného povodí Vltavy, výpisy z tohoto plánu poskytuje povodňovým orgánům obcí s rozšířenou působností; – spolupracuje s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností při provádění povodňových prohlídek;

– dává podněty povodňovým orgánům k uložení potřebných opatření v záplavových územích, popřípadě jiných opatření k ochraně před povodněmi ;

– účastní se hlásné povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům (v úrovni měst a obcí na jejich zavolání), spolupracuje s ČHMÚ při výkonu předpovědní PS;

– spolupracuje s vlastníky (uživateli) vodních děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně;

– navrhuje povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity;

– poskytuje odbornou technickou a organizační podporu Povodňové komisi uceleného povodí Vltavy;

– zabezpečuje dokumentování průběhu povodně v uceleném povodí Vltavy;

– po povodni vyžaduje zprávy od povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností a všech správců vodních toků,

– zpracovává souhrnnou zprávu za ucelené povodí Vltavy a předkládá jí Povodňové komisi uceleného povodí Vltavy a Ministerstvu životního prostředí;

– spolupracuje s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a ucelených povodí při školení a výcviku pracovníků ;

– zpracovává návrhy na organizační a technická zlepšení ochrany před povodněmi a uplatňuje je u povodňových orgánů;

– řídí ovlivňování odtokových poměrů v ucelených povodích na vodních dílech v rámci manipulačních řádů; 

– vedou záznamy do povodňové knihy;

– plní další úkoly, které jsou uloženy všem správcům vodních toků dle vyhlášky č. 470/2001 Sb.;

  • Policie České republiky, Obvodní oddělení Úněšov, Úněšov 7, 330 38, tel.: 373 315 224, fax: 373 315 324, email: px.oo.unesov@pcr.cz, v rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly (dle § 2 Úkoly policie podle Zákona ČNR č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

– chrání bezpečnost osob a majetku;

– spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;

– plní rovněž úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které ji ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy, jako např. zákon 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení);

– zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána;

– zajišťuje ochranu dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra.

O pomoc žádá povodňová komise okresního ředitele policie ČR prostřednictvím svého člena – zástupce policie ČR.

  • Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, http://www.khsplzen.cz , telefon: +420 377 155 111, Fax: +420 377 323 894, e-mail: khs.plz@khsplzen.cz, v rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly:

– spolupracuje při ochraně zdraví a životů občanů;

– pomáhá při evakuaci občanů a prověřuje evakuační stanoviště z hlediska vhodnosti používání pitné vody a potravin pro potřebu obyvatel, doporučení dezinfekčních opatření (prostředků) k dezinfekci vody;

– doporučuje případné dezinfekční zásahy zejména proti plísním, zvýšenému výskytu komárů a další potřebná asanační opatření;

– spolupracuje (popř. zajišťuje) při odběrech vzorků pitné vody a potravin;

– navrhuje protiepidemická opatření;

– monitoruje epidemiologickou situaci;

 

ZNÁMÉ POVODŇOVÉ PLÁNY NEMOVITOSTÍ

Tento seznam je podkladem pro další zlepšování práce v územním celku obce Kunějovice. Budou zde uvedeny všechny známé povodňové plány nemovitostí. Je třeba upozornit, že povodňové plány nemovitostí jsou platné podle příslušné technické normy vodohospodářské, zpracované podle nového vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Povodňový plán musí mít odborné stanovisko správce toku podle § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. a vyjádření souladu s povodňovým plánem vyššího celku podle § 80, odstavec 2, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.

 

Firma                   Zpracovatel                  Datum zpracování                       Poznámka

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pracovníci obecního úřadu, členové zastupitelstva, členové povodňové komise obce a členové povodňových hlídek budou s tímto povodňovým plánem seznámeni a poučeni o svých povinnostech;

Povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě;

Nastanou-li změny v předpokladech, ze kterých povodňový plán vychází (například plánovaná výstavba), je nutné jej novým podmínkám přizpůsobit;

Revize povodňového plánu (organizační části) bude prováděna 1x ročně, záznam o revizi bude proveden přímo do povodňového plánu;

Revize povodňového plánu (věcné části) bude prováděna při významných změnách, záznam o revizi musí být schválen vyšším povodňovým orgánem a rovněž zaznamenán do povodňového plánu.


PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH

1) Povodňová kniha (součást plánu),

2) Žádost o stanovisko Povodí Vltavy, s. p. k povodňovému plánu Obce Kunějovice,

3) Stanovisko Povodí Vltavy, s. p., vodohospodářského dispečinku k povodňovému plánu obce Kunějovice,

4) Žádost o vyjádření souladu s povodňovým plánem Města Nýřany,

5) Vyjádření souladu povodňového plánu obce Kunějovice s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností města Nýřany,

6) Situace území 1 : 6 000 s vyznačením možné zátopy,

7) Vyznačení ohrožených pozemků v Katastrální mapě

Grafická část: Mapa 1 : 10 000 (1 : 5000), ve které je vyznačeno:

– evakuační trasy;

– místa soustředění obyvatel ohrožených povodní;

– informační místa;

– ohrožené objekty

 

Skladba povodňového plánu nemovitostí právnických a podnikajících fyzických osob

Titulní list

Povodňový plán objektu …………….

Vlastník (správce) objektu ……………..

Obec ……………….

Správní obvod obce s rozšířenou působností ………………

Vodní tok …………..

Správce vodního toku …………

Vypracoval: ………………………

datum (měsíc, rok) …………….

Schválil ………………………………………………………………


dne ………..  č.j……………….  s platností do ……………….….


Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum


organizační část

předmět aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum


OBEC KUNĚJOVICE

POVODŇOVÁ KNIHA

         Evidenční  číslo

 

Datum, čas přijetí zprávy:     01      19. 5. 2013     17:10 

Od koho zpráva přijata:        Miloslav Novák

Název a obsah zprávy:  Vydatný déšť provázený nárazy větru, kroupami. Přívalem vody zasažena západní část obce.

Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání:   telefonicky

Komu byla zpráva odeslána:    HZS Košutka

Podpis osoby, která zprávu zapsala:    Ludvíková

_________________________________________________________________________________________________________________

Datum, čas přijetí zprávy:    02       10. 6. 2013      15:15 

Od koho zpráva přijata:  Helena Ludvíková

Název a obsah zprávy:  Přívalový déšť splavil na komunikace, chodníky, pozemky a stavby (z pole nad obcí) místy až 0,65 m nánosu bláta a ostatních naplavenin. Zatopené pozemky a objekty: č. p. 25, 37, 44, 56, 62

Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání:  telefonicky

Komu byla zpráva odeslána:  HZS Košutka

Podpis osoby, která zprávu zapsala:  Ludvíková

Záznamník přijatých a odeslaných zpráv

Evid. číslo Datum a čas přijetí zprávy              Od koho zpráva přijata

Název a obsah zprávy, případně kde je uloženo plné znění zprávy, fax, vytištěný e-mail, CD-ROM

Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání

Komu byla zpráva odeslána

Kdo zprávu přijal

Podpis osoby, která zprávu zapsala