Formuláře

 

» Žádost o připojení na pozemní komunikaci


» Žádost o poskytnutí dotace


» Závěrečná zpráva s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice 

» Info k Závěrečné zprávě . . . 

» Žádost o kácení (1)  »  Info » Chcete pokácet strom ? …

» Žádost o povoleni kácení (2) 

» Žádost 106_1999 o poskytnutí informace

» Žádost o přidělení č. p., č. e.

» Žádost různé (prodej, pronájem, jiné)

» Jak na petici – vzor

» Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu

» Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

» Hlášení adresy pro doručování_ formulář    ⇒ Doručovací adresa 

» Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn

»  Krycí list nabídkyČestné prohlášení o splnění ZKP_formulář

»  Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář ⇒ Veřejné zakázky