Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet

 
Závěrečný účet Kunějovice 2020 - návrh
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice 2020(IuIdYr)
VykPriloha2012
vykZZ2012
VykFin2012
vykRozvaha2012
Inventarizační zpráva za rok 2020
Schválený závěrečný účet 2020
Protokol o schválení účetní závěrky
Závěrečný účet 2019 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2019 Kunějovice(BPEDBq) 
VykPriloha1912 
vykRozvaha1912 
vykZZ1912 
VykFin1912 
Inventarizační zpráva za rok 2019
Schválený závěrečný účet 2019
Protokol o schválení účetní závěrkyNávrh závěrečného účtu za rok 2018 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2018 
VykPriloha1812 
vykRozvaha1812 
vykZZ1812 
VykFin1812 pro hodnocení plnění rozpočtu 
Inventarizační zpráva 
Schválený závěrečný účet 2018 
Protokol o schválení účetní závěrky
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 
Závěrečný účet Kunějovice 2016 VykPriloha1612-1 úz. sam. celky
vykRozvaha1612-1 - BILANCE 
vykZisku a ztráty 1612-1 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu   
Inventarizační zpráva 2016  
/účinnost od: 11. 4. 2017 13:25:45 do 11. 4. 2018 20:55:45 /ElÚD-12/04/17
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 
 /účinnost od: 11. 4. do 10. 6. 2015/EÚD-14/04/16/
» Závěrečný účet Kunějovice 2015, sken 
» VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1-12/15 
» PŘÍLOHA_územní samospr. celky, so 
» Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
» ROZVAHA-BILANCE 
» Inventarizační zpráva 2015 
/účinnost od: 17. 5. 09:47:52 do 2. 6. 2016 14:53:10 /EÚD-18/05/16/
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014  
» Návrh závěrečného účtu za rok 2014,  
» Výkaz zisku a ztráty 
» Příloha_územní samosprávné celky, so 
» Rozvaha - bilance 
» Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
» Inventarizační zpráva za rok 2014  
   /účinnost od: 22. 5. do 9. 6. 2015/EÚD-30/05/15/
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
» Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /EÚD-20/05/14/ 
» Výkaz zisku a ztráty
» Příloha úsc, so
»  ROZVAHA - BILANCE
» Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
  /účinnost od: 16. 5. do 5. 6. 2014/EÚD-21/05/14/