Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet

♦ 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice, IČO 00573086 za rok 2021 strojově čitelné 6,60 MB 20. 4. 22 30. 6. 2023
Návrh závěrečného účtu Kunějovice 2021 sken. dokument 1, 45 MB 1. 6. 22 20. 6. 22
VykFin2112 strojově čitelné 173 kB    
vykZZ2112 strojově čitelné 133 kB    
vykRozvaha2112 strojově čitelné 144 kB    
VykPriloha2112 strojově čitelné 275 kB    
Inventarizační zpráva za rok 2021 sken. dokument 1, 30 MB    
Schválený Závěrečný účet Kunějovice 2021 strojově čitelné 119 kB 20. 6. 22 21. 6. 23
Schválený ZÚ skenovaný dok. 1, 89 MB    
Protokol o schválení účetní závěrky 2021 strojově čitelné 84,4 kB 20. 6. 22  

♦ 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice 2020(IuIdYr)
VykPriloha2012 
vykZZ2012  
VykFin2012
Rozvaha2012 
Inventarizační zpráva za rok 2020
Závěrečný účet Kunějovice 2020 – návrh
Schválený závěrečný účet 2020
Protokol o schválení účetní závěrky
17. 5. 21
24. 5. 21
21. 6. 21 
21. 6. 21
20. 6. 22
21. 6. 22