Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet

♦ 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2023 strojově čitelné 184 kB 5. 2. 24  
Závěrečný účet Kunějovice 2023  – NÁVRH strojově čitelné 116 kB 9. 5. 24 24. 6. 24
ZÚ návrh za 2023 sd sken. dokum.  1, 87 MB    
vykRozvaha2312   144 kB    
VykFin2312   176 kB    
vykZZ2312   132 kB    
VykPriloha2312   268 kB    
Inventarizační zpráva strojově čitelné 2, 03 MB    

♦ 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2022 datová zpráva(foFuVW) strojově čitelné  212 kB 8. 2. 2023 30. 6. 23
Návrh závěrečného účtu Kunějovice 2022 strojově čitelné 112 kB 12. 5. 23 29. 5. 23
Návrh ZÚ sken sken. dokument 1, 62 MB    
VykFin2212 oprava strojově čitelné 169 kB    
vykZZ2212 strojově čitelné 132 kB    
vykRozvaha2212 strojově čitelné 142 kB    
VykPriloha2212 strojově čitelné 273 kB    
Inventarizační zpráva za rok 2022 sken. dokument 2 403 kB    
Schválený Závěrečný účet Kunějovice 2022 strojově čitelné 112 kB 29. 5. 23 21. 6. 24
Protokol o schválení účetní závěrky 2022 strojově čitelné 114 kB 29. 5. 23  
Protokol o schválení ÚZ sken. dokument 1, 51 MB    

♦ 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice, IČO 00573086 za rok 2021 strojově čitelné 6,60 MB 20. 4. 22 30. 6. 2023
Návrh závěrečného účtu Kunějovice 2021 sken. dokument 1, 45 MB 1. 6. 22 20. 6. 22
VykFin2112 strojově čitelné 173 kB    
vykZZ2112 strojově čitelné 133 kB    
vykRozvaha2112 strojově čitelné 144 kB    
VykPriloha2112 strojově čitelné 275 kB    
Inventarizační zpráva za rok 2021 sken. dokument 1, 30 MB    
Schválený Závěrečný účet Kunějovice 2021 strojově čitelné 119 kB 20. 6. 22 21. 6. 23
Schválený ZÚ skenovaný dok. 1, 89 MB    
Protokol o schválení účetní závěrky 2021 strojově čitelné 84,4 kB 20. 6. 22  

♦ 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice 2020(IuIdYr)
VykPriloha2012 
vykZZ2012  
VykFin2012
Rozvaha2012 
Inventarizační zpráva za rok 2020
Závěrečný účet Kunějovice 2020 – návrh
Schválený závěrečný účet 2020
Protokol o schválení účetní závěrky
17. 5. 21
24. 5. 21
21. 6. 21 
21. 6. 21
20. 6. 22
21. 6. 22