E – zakázky

images (2)

Adresa: Kunějovice 28, 330 35, Kunějovice
IČ: 00573086
E-mail: kunejovice@post.cz

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2021  –  PROBĚHLO 

Detail zakázky zadavatele:

Název zakázky: Stavební úpravy stropu, krovu a střechy – budova OÚ Kunějovice
Datum uveřejnění na profilu: 06. 12. 2021 Interní číslo zakázky: 01/2021
Identifikátor: P21V00000001
Druh zakázky: Stavební práce Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ: Neuvedeno
Počátek lhůty pro podání nabídek: 06. 12. 2021 Konec lhůty pro podání nabídek: 27. 12. 2021     16:00
Status: zakázka neukončena Datum zrušení VZ: NEDORUČENA ŽÁDNÁ NABÍDKA
Evidenční č. VVZ: OÚKU 199/03-12/2021-Lu Datum uzavření smlouvy:  
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky     Zpráva z výběrového řízení VZMR

Dokumenty

 
Název dokumentu
 
Typ dokumentu
 
Datum nahrání dokumentu
Odkaz ke stažení
Výzva k podání nabídky.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6. 12. 2021 13:01
Žádost o zpracování cenové nabídky.pdf Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 6. 12. 2021 13:02
Budova OÚ _ stavební úpravy stropu, krovu a střechy.zip Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6. 12. 2021 13:06
KUNĚJOVICE OÚ-KROV-SOUPIS.xls Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6. 12. 2021 14:20
Zadávací dokumentace – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7. 12. 2021 10:15
Př. 1 – Krycí list nabídky – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7. 12. 2021 10:23
Př. 2 – Čestné prohlášení – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7. 12. 2021 10:27

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2020  –  proběhlo

Detail zakázky zadavatele: Obec Kunějovice

Název zakázky: „Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice“
Datum uveřejnění na profilu: 17.02.2020 Interní číslo zakázky: OÚKU 39/VŘ/17-02/20-Lő 91 V/5
Identifikátor: P20V00000001
Druh zakázky: Stavební práce Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ:    000,00 Kč
Počátek lhůty pro podání nabídek: 17.02.2020 Konec lhůty pro podání nabídek: 23.03.2020 18:00
Status: zakázka ukončena Datum zrušení VZ:  
Evidenční č. VVZ: 01/02/2020 Datum uzavření smlouvy: 18. 5. 2020

Dokumenty

 
Název dokumentu
 
Typ dokumentu
 
Datum nahrání dokumentu
Odkaz ke stažení
Výzva k podání nabídky.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:20
Stáhnout
Žádost o zpracování cenové nabídky.pdf Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 28. 2. 2020 13:21
Stáhnout
01-SITUAČNÍ-VÝKRES-ŠIRŠÍCH-VZTAHŮ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
01-STÁVAJÍCÍ-STAV.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
02-KATASTRÁLNÍ-SITUAČNÍ-VÝKRES.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
03-POHLED-VNĚJŠÍ-NÁVRH.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:23
Stáhnout
04-DETAILNÍ-VÝKRESY-PILÍŘŮ-A-VÝPLNĚ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:23
Stáhnout
05-VÝPIS-TRUHLÁŘSKÝCH-PRVKŮ-TR.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:24
Stáhnout
06-VÝPIS-ZÁMEČNICKÝCH-PRVKŮ-Z.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:24
Stáhnout
07-FOTODOKUMENTACE.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:32
Stáhnout
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:33
Stáhnout
PŮDORYS-NÁVRH.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:35
Stáhnout
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:35
Stáhnout
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ.xlsx Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:36
Zpráva z výběrového řízení_ Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice, sign. Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 12. 5. 2020 14:32
 
Smlouva o dílo č. 13_2020 Smlouva o dílo (uzavřená na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 18. 5. 2020 23:06
 

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2019 – proběhlo

¦ Zahájení zadávacího řízení, DETAIL ZAKÁZKY: 30. 9. 2019 Ukončení ZŘ
„Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice“ 30. 9. 2019 28. 10. 2019
Obec poptává vyzvané i nevyzvané s cílem získat nabídkové ceny.    
Žádost o zpracování cenové nabídky    
Výzva k podání nabídky    
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA    
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    
STÁVAJÍCÍ STAV    
POHLED VNĚJŠÍ – NÁVRH    
DETAILNÍ VÝKRESY PILÍŘŮ A VÝPLNĚ    
PŮDORYS – NÁVRH    
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ – TR    
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – Z    
FOTODOKUMENTACE    
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ_st-2    

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2018  – PROBĚHLO

Zahájení zadávacího řízení 3. 7 2018 23. 7. 2018
2) ¦ REKONSTRUKCE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU              DETAIL ZAKÁZKY:    
Výzva k podání nabídky 23:08:14 20:47:55
Žádost o zpracování cenové nabídky    
Výkaz výměr    
Zpráva z řízení o výběru _ nejvhodnější nabídky_ PŘ_Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ 20. 7. 18 23:42:20 20. 8. 18  22:51:43

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2017/2018  – PROBĚHLO

Zahájení zadávacího řízení 15. 12. 2017 6. 3. 2018
1) ¦ KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY                              DETAIL ZAKÁZKY:    
A Výzva k podání nabídky 15. 12. 17 23:08:21 6. 3. 18 21:33:08
B Žádost o zpracování cenové nabídky    
C SITUACE – 1_500    
D Zadávací dokumentace    
E Výkaz výměr, př. č. 3    
F FOTODOKUMENTACE    
Př 1 – Krycí list nabídky – stavební práce    
Př 2 – Čestné prohlášení – stavební práce    
G Ustanovení komise 19. 1. 18 23:00:14 6. 3. 18 21:34:04
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 5. 3. 18 22:51:34 5. 4. 18 22:14:30
Zpráva z výběrového řízení KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY 5. 3. 18 22:53:17 5. 4. 18
Záznam z jednání o předání a fakturaci díla 19. 10. 18 01:31:59 19. 11. 18
                 

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY PO UKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 2017  – PROBĚHLO

2/ ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 15. 12. 2017 1. 3. 2018
Výběrové řízení na pozici kronikáře obce  VŘ 05-12/2017  
Nepřihlášen žádný uchazeč    
NÁZEV ZAKÁZKY ČÍSLO ZAKÁZKY DRUH ZAKÁZKY
01 REKONSTRUKCE KAPLE SV. ANNY VŘ 01/03-07/2017     ZRUŠENO Stavební, natěr., sklenař. tesař. práce VZMR
02 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VŘ 02/11-07/2017 Stavební práce, VZMR
03 OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VŘ 03/29-08/2017 Stavební práce, VZMR     DETAIL NÍŽE

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2015  – PROBĚHLO

Návzev dokumentu/zakázky/status/odkaz ke stažení Číslo zakázky Specifikace ZŘ/měsíc/poč. lhůty pro podání nabídek/datum nahrání dokumentu Typ zakázky/druh řízení
Rekonstrukce hygienického zařízení pro spotřebitele VŘ 01/05/2015 VZMR / 1. 5. 2015 Stavební práce
Zadávací dokumentace, podp   16. 4. 2015  
A – Příloha č. 1   Krycí list nabídky 1   Krycí list nabídky 2      
B – Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče  1    Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář 2   16. 4. 2015  
Fotodokumentace    16. 4. 2015  
VÝKAZ VÝMĚR    16. 4. 2015  
C –  Výzva k podání nabídkypodp.   24. 4. 2015  
D –  VZOR OBÁLKY PRO PŘIHLÁŠKU   22. 4. 2015  
E – Žádost o zpracování cenové nabídkypodp   23. 4. 2015  
F –  Ustanovení komise   24. 4. 2015  
G – Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvh. nabídky , podp.  EÚD 34/06/15 12. 6. 2015  
H – Oznámení o výsledku Zpráva z výběrového řízení, podp.  / EÚD 35/06/15 12. 6. 2015  
:ZAKÁZKA BYLA ZADÁNA      
SOD 1998 zak. č. zhotovitele: M10111  Rekapitulace, propočet ceny   9. 7. 2015  
Dodatek č. 1 k SOD 1998    9. 7. 2015  
Krycí list fa-ce, rekap., propočet ceny    6. 8. 2015  
Dodatek č. 3 k SOD 1998   10. 9. 2015  
Protokol PPD   10. 9. 2015  
 
¦ UCHAZEČI ZAKÁZKY IČO ZEMĚ SÍDLA NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ 357 416,00 Kč
Silba – Elstav, s. r. o. 64358844 CZ 359 593,00 Kč
¦ Vybraný uchazeč zakázky      
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ  
Skutečně uhrazená cena bez DPH 364 849,-   Celková cena dle smlouvy s DPH 357 416,00 Kč 
Skutečně uhrazená cena s DPH 441 467,-    

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2017 – PROBĚHLO

 
NÁZEV ZAKÁZKY ČÍSLO ZAKÁZKY SPECIFIKACE DRUH ZAKÁZKY
1/ STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. ANNY – ZRUŠENO VŘ 01/07/2017 VZMR STAVEBNÍ PRÁCE
2/ VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ – PROBĚHLO VŘ 02/07/2017 VZMR STAVEBNÍ PRÁCE
3/ OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – PROBĚHLO VŘ 03/08/2017 VZMR STAVEBNÍ PRÁCE
 
NÁZEV ZAKÁZKY/ČÍSLO/ODKAZ KE STAŽENÍ POČÁTEK LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK TYP VŘ/STATUS PŘEDPOKLÁDANÁ CENA V TIS.
1/ STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. ANNY/VŘ 01/07/2017 3. 7. 2017 VZMR/PROBĚHLO 7. 8. 2017 0,00
A Výzva k podání nabídky 3. 7. 2017 STAVEBNÍ PRÁCE  
B Žádost o zpracování cenové nabídky  3. 7. 2017    
C SITUACE 1:500 3. 7. 2017    
D Zadávací dokumentace 3. 7. 2017    
E  Výkaz výměr  3. 7. 2017    
FOTODOKUMENTACE 3. 7. 2017    
Př 1 – Krycí list nabídky – stavební práce 3. 7. 2017    
H Příloha 2 Čestné prohlášení uchazeče 3. 7. 2017    
I  Ustanovení komise ve výběrovém řízení ZMR 7. 8. 2017    
UCHAZEČI ZAKÁZKY/název IČO ZEMĚ SÍDLA NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH
Oleksandr Maštaler 76278565 CZ 148 786,00
VYBRANÝ UCHAZEČ/zakázka byla zadána      
Oleksandr Maštaler      
Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zpráva z výběrového řízení  – KUNĚJOVICE –  KAPLE SV. ANNY    
Uzavřená Smlouva o dílo (18. 8. 2017) Odstoupení od Smlouvy  o dílo č. 01_18_08_2017    
  Oznámení zadavatele  o zrušení výsledku  výběrového řízení    

 

NÁZEV ZAKÁZKY/DETAIL ČÍSLO ZAKÁZKY POČÁTEK LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK DRUH ŘÍZENÍ TYP VZ/STATUS
2/ VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VŘ 02/07/17 12. 7. 2017 VZMR STAVEBNÍ PRÁCE – PROBĚHLO 7. 8. 2017
A Výzva k předložení cenové nabídky   12. 7. 2017    
B Položkový rozpočet na DH Kunějovice   12. 7. 2017    
C  Sestava, prvky zařízení hřiště   12. 7. 2017    
D  Popis přípravy akce   12. 7. 2017    
E  Aktuální stav – foto   12. 7. 2017    
Ustanovení komise ve výběrovém řízení   7. 8. 2017    
G Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky   7. 8. 2017    
H Oznámení o výsledku, Zpráva z výběrového řízení – vybudování dětského hřiště   7. 8. 2017    
UCHAZEČI ZAKÁZKY: IČO ZEMĚ SÍDLA NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH
Název, obchodní firma, jméno, příjmení      
1. Bonita Group Service, s. r. o., Tišnov 27738795 CZ 279 071,98
2. Grana, s. r. o., Praha 24150304 CZ 338 727,00
3. DH F. Smitka, Přívětice 45399298 CZ 307 358,00
4. Monotrend, s. r. o.,  Jamné 29320313 CZ 299 596,00
¦  Vybraný uchazeč zakázky:      
Bonita Group Service, s. r. o., Tišnov 27738795 CZ 279 071,98
Uzavřená Smlouva o dílo č. 172100562, Předávací protokol      
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění  279 071,98      

 

NÁZEV ZAKÁZKY/DETAIL/ČÍSLO ZAKÁZKY/ODKAZ KE STAŽENÍ POČÁTEK LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK TYP VŘ/STATUS PŘEDPOKLÁDANÁ CENA V TIS.
3/ OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – VŘ 03/08/2017 29. 8. 2017 VZMR/PROBĚHLO 2. 10. 2017 0,00
Výzva_ k předložení cenové nabídky Ustanovení komise 07:08:15    
¦ UCHAZEČI ZAKÁZKY      
NÁZEV, OBCHODNÍ FIRMA, JMÉNO, PŘÍJMENÍ IČO ZEMĚ SÍDLA NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH
ASFALT OK, Vrbenská 511/25a, České Budějovice 280 95 740 CZ 199 650,00
SILBA s. r. o., Částkova 1977/73, Plzeň 263 97 242 CZ 228 742,00
Pavel Kratochvíl, Blaženice 30, Netvořice 66136822 CZ 211 750,00
¦  Vybraný uchazeč zakázky, Zakázka byla zadána: NAHRÁTÍ DOKUMENTU    
Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2. 10. 2017 20:31:09    
Zpráva z výběrového řízení 2. 10. 2017 20:36:17    
Uzavřená Smlouva o dílo č. 14_2017 19. 1. 2018 19:55:02    
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14_2017 19. 1. 2018 23:34:43