E – zakázky

images (2)

Adresa: Kunějovice 28, 330 35, Kunějovice
IČ: 00573086
E-mail: kunejovice@post.cz

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2023  – PROBĚHLO

Detail zakázky zadavatele: Obec Kunějovice

Název zakázky: „Stavební úpravy stropu, krovu a střechy – budova OÚ Kunějovice“
Datum uveřejnění na profilu: 04.07.2023 Interní číslo zakázky: 01/03-07/2023
Identifikátor: P23V00000002
Druh zakázky: Stavební práce Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ: Neuvedeno
Počátek lhůty pro podání nabídek: 03.07.2023 Konec lhůty pro podání nabídek: 17.07.2023 16:00
Status: zakázka ukončena Datum zrušení VZ:
Evidenční č. VVZ: OÚKU 151/03-07/2023-Lu Datum uzavření smlouvy: 27.07.2023

Dokumenty

Název dokumentu
Typ dokumentu
Datum nahrání dokumentu
Odkaz ke stažení
Výzva k podání nabídky.pdf Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 4. 7. 2023 8:15
Žádost o zpracování cenové nabídky.pdf Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 4. 7. 2023 8:27
Zadávací dokumentace – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4. 7. 2023 8:40
Budova OÚ _ stavební úpravy stropu, krovu a střechy.zip Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4. 7. 2023 8:48
KUNĚJOVICE OÚ-KROV-SOUPIS.ods Položkový rozpočet 4. 7. 2023 8:56
Př 1 – Krycí list nabídky – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4. 7. 2023 9:00
Př 2 – Čestné prohlášení – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4. 7. 2023 9:08
ZÁVAZNÉ STANOVISKO 2023-9803.pdf ZÁVAZNÉ STANOVISKO 4. 7. 2023 9:14
Písemné vyjádření odb. org. SPP 1083_230413094428_001.pdf PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ ODB. ORG. SPP 4. 7. 2023 9:16
Stavební povolení 2023-987(3PkCkr).pdf STAVEBNÍ POVOLENÍ – ROZHODNUTÍ 4. 7. 2023 9:19
Zpráva z výběrového řízení strojově čitelné 384 kB 19. 7. 23 3. 8. 23
Záznam o předání a převzetí stavby_předávací protokol.PDF Protokoly 2. 1. 2024 10:46

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění

Rok
Skutečně uhrazená cena bez DPH
Skutečně uhrazená cena s DPH
2023 1 048 124,60 Kč 1 326 740,00 Kč

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2023  –  zrušení zadávacího řízení

Stavební úpravy stropu, krovu a střechy – budova OÚ Kunějovice

P23V00000001
Stavební práce 


∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2021  –  PROBĚHLO 

Detail zakázky zadavatele:

Název zakázky: Stavební úpravy stropu, krovu a střechy – budova OÚ Kunějovice
Datum uveřejnění na profilu: 06. 12. 2021 Interní číslo zakázky: 01/2021
Identifikátor: P21V00000001
Druh zakázky: Stavební práce Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ: Neuvedeno
Počátek lhůty pro podání nabídek: 06. 12. 2021 Konec lhůty pro podání nabídek: 27. 12. 2021     16:00
Status: zakázka neukončena Datum zrušení VZ: NEDORUČENA ŽÁDNÁ NABÍDKA
Evidenční č. VVZ: OÚKU 199/03-12/2021-Lu Datum uzavření smlouvy:
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zpráva z výběrového řízení VZMR

Dokumenty

Název dokumentu
Typ dokumentu
Datum nahrání dokumentu
Odkaz ke stažení
Výzva k podání nabídky.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6. 12. 2021 13:01
Žádost o zpracování cenové nabídky.pdf Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 6. 12. 2021 13:02
Budova OÚ _ stavební úpravy stropu, krovu a střechy.zip Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6. 12. 2021 13:06
KUNĚJOVICE OÚ-KROV-SOUPIS.xls Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6. 12. 2021 14:20
Zadávací dokumentace – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7. 12. 2021 10:15
Př. 1 – Krycí list nabídky – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7. 12. 2021 10:23
Př. 2 – Čestné prohlášení – stavební práce.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7. 12. 2021 10:27

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2020  –  proběhlo

Detail zakázky zadavatele: Obec Kunějovice

Název zakázky: „Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice“
Datum uveřejnění na profilu: 17.02.2020 Interní číslo zakázky: OÚKU 39/VŘ/17-02/20-Lő 91 V/5
Identifikátor: P20V00000001
Druh zakázky: Stavební práce Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ:    000,00 Kč
Počátek lhůty pro podání nabídek: 17.02.2020 Konec lhůty pro podání nabídek: 23.03.2020 18:00
Status: zakázka ukončena Datum zrušení VZ:
Evidenční č. VVZ: 01/02/2020 Datum uzavření smlouvy: 18. 5. 2020

Dokumenty

Název dokumentu
Typ dokumentu
Datum nahrání dokumentu
Odkaz ke stažení
Výzva k podání nabídky.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:20
Stáhnout
Žádost o zpracování cenové nabídky.pdf Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 28. 2. 2020 13:21
Stáhnout
01-SITUAČNÍ-VÝKRES-ŠIRŠÍCH-VZTAHŮ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
01-STÁVAJÍCÍ-STAV.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
02-KATASTRÁLNÍ-SITUAČNÍ-VÝKRES.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
03-POHLED-VNĚJŠÍ-NÁVRH.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:23
Stáhnout
04-DETAILNÍ-VÝKRESY-PILÍŘŮ-A-VÝPLNĚ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:23
Stáhnout
05-VÝPIS-TRUHLÁŘSKÝCH-PRVKŮ-TR.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:24
Stáhnout
06-VÝPIS-ZÁMEČNICKÝCH-PRVKŮ-Z.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:24
Stáhnout
07-FOTODOKUMENTACE.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:32
Stáhnout
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:33
Stáhnout
PŮDORYS-NÁVRH.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:35
Stáhnout
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:35
Stáhnout
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ.xlsx Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:36
Zpráva z výběrového řízení_ Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice, sign. Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 12. 5. 2020 14:32
Smlouva o dílo č. 13_2020 Smlouva o dílo (uzavřená na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 18. 5. 2020 23:06

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2019 – proběhlo

¦ Zahájení zadávacího řízení, DETAIL ZAKÁZKY: 30. 9. 2019 Ukončení ZŘ
„Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice“ 30. 9. 2019 28. 10. 2019
Obec poptává vyzvané i nevyzvané s cílem získat nabídkové ceny.
Žádost o zpracování cenové nabídky
Výzva k podání nabídky
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
STÁVAJÍCÍ STAV
POHLED VNĚJŠÍ – NÁVRH
DETAILNÍ VÝKRESY PILÍŘŮ A VÝPLNĚ
PŮDORYS – NÁVRH
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ – TR
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – Z
FOTODOKUMENTACE
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ_st-2

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2018  – PROBĚHLO

Zahájení zadávacího řízení 3. 7 2018 23. 7. 2018
2) ¦ REKONSTRUKCE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU              DETAIL ZAKÁZKY:    
Výzva k podání nabídky 23:08:14 20:47:55
Žádost o zpracování cenové nabídky
Výkaz výměr
Zpráva z řízení o výběru _ nejvhodnější nabídky_ PŘ_Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ 20. 7. 18 23:42:20 20. 8. 18  22:51:43

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2017/2018  – PROBĚHLO

Zahájení zadávacího řízení 15. 12. 2017 6. 3. 2018
1) ¦ KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY                              DETAIL ZAKÁZKY:    
A Výzva k podání nabídky 15. 12. 17 23:08:21 6. 3. 18 21:33:08
B Žádost o zpracování cenové nabídky
C SITUACE – 1_500
D Zadávací dokumentace
E Výkaz výměr, př. č. 3
F FOTODOKUMENTACE
Př 1 – Krycí list nabídky – stavební práce
Př 2 – Čestné prohlášení – stavební práce
G Ustanovení komise 19. 1. 18 23:00:14 6. 3. 18 21:34:04
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 5. 3. 18 22:51:34 5. 4. 18 22:14:30
Zpráva z výběrového řízení KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY 5. 3. 18 22:53:17 5. 4. 18
Záznam z jednání o předání a fakturaci díla 19. 10. 18 01:31:59 19. 11. 18
                 

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY PO UKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 2017  – PROBĚHLO

2/ ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 15. 12. 2017 1. 3. 2018
Výběrové řízení na pozici kronikáře obce  VŘ 05-12/2017
Nepřihlášen žádný uchazeč
NÁZEV ZAKÁZKY ČÍSLO ZAKÁZKY DRUH ZAKÁZKY
01 REKONSTRUKCE KAPLE SV. ANNY VŘ 01/03-07/2017     ZRUŠENO Stavební, natěr., sklenař. tesař. práce VZMR
02 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VŘ 02/11-07/2017 Stavební práce, VZMR
03 OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VŘ 03/29-08/2017 Stavební práce, VZMR     DETAIL NÍŽE

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2015  – PROBĚHLO

Návzev dokumentu/zakázky/status/odkaz ke stažení Číslo zakázky Specifikace ZŘ/měsíc/poč. lhůty pro podání nabídek/datum nahrání dokumentu Typ zakázky/druh řízení
Rekonstrukce hygienického zařízení pro spotřebitele VŘ 01/05/2015 VZMR / 1. 5. 2015 Stavební práce
Zadávací dokumentace, podp 16. 4. 2015
A – Příloha č. 1   Krycí list nabídky 1   Krycí list nabídky 2
B – Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče  1    Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář 2 16. 4. 2015
Fotodokumentace  16. 4. 2015
VÝKAZ VÝMĚR  16. 4. 2015
C –  Výzva k podání nabídkypodp. 24. 4. 2015
D –  VZOR OBÁLKY PRO PŘIHLÁŠKU 22. 4. 2015
E – Žádost o zpracování cenové nabídkypodp 23. 4. 2015
F –  Ustanovení komise 24. 4. 2015
G – Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvh. nabídky , podp.  EÚD 34/06/15 12. 6. 2015
H – Oznámení o výsledku Zpráva z výběrového řízení, podp.  / EÚD 35/06/15 12. 6. 2015
:ZAKÁZKA BYLA ZADÁNA
SOD 1998 zak. č. zhotovitele: M10111  Rekapitulace, propočet ceny 9. 7. 2015
Dodatek č. 1 k SOD 1998  9. 7. 2015
Krycí list fa-ce, rekap., propočet ceny  6. 8. 2015
Dodatek č. 3 k SOD 1998 10. 9. 2015
Protokol PPD 10. 9. 2015
¦ UCHAZEČI ZAKÁZKY IČO ZEMĚ SÍDLA NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ 357 416,00 Kč
Silba – Elstav, s. r. o. 64358844 CZ 359 593,00 Kč
¦ Vybraný uchazeč zakázky
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ
Skutečně uhrazená cena bez DPH 364 849,- Celková cena dle smlouvy s DPH 357 416,00 Kč 
Skutečně uhrazená cena s DPH 441 467,-

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2017 – PROBĚHLO

NÁZEV ZAKÁZKY ČÍSLO ZAKÁZKY SPECIFIKACE DRUH ZAKÁZKY
1/ STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. ANNY – ZRUŠENO VŘ 01/07/2017 VZMR STAVEBNÍ PRÁCE
2/ VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ – PROBĚHLO VŘ 02/07/2017 VZMR STAVEBNÍ PRÁCE
3/ OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – PROBĚHLO VŘ 03/08/2017 VZMR STAVEBNÍ PRÁCE
NÁZEV ZAKÁZKY/ČÍSLO/ODKAZ KE STAŽENÍ POČÁTEK LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK TYP VŘ/STATUS PŘEDPOKLÁDANÁ CENA V TIS.
1/ STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. ANNY/VŘ 01/07/2017 3. 7. 2017 VZMR/PROBĚHLO 7. 8. 2017 0,00
A Výzva k podání nabídky 3. 7. 2017 STAVEBNÍ PRÁCE
B Žádost o zpracování cenové nabídky  3. 7. 2017
C SITUACE 1:500 3. 7. 2017
D Zadávací dokumentace 3. 7. 2017
E  Výkaz výměr  3. 7. 2017
FOTODOKUMENTACE 3. 7. 2017
Př 1 – Krycí list nabídky – stavební práce 3. 7. 2017
H Příloha 2 Čestné prohlášení uchazeče 3. 7. 2017
I  Ustanovení komise ve výběrovém řízení ZMR 7. 8. 2017
UCHAZEČI ZAKÁZKY/název IČO ZEMĚ SÍDLA NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH
Oleksandr Maštaler 76278565 CZ 148 786,00
VYBRANÝ UCHAZEČ/zakázka byla zadána
Oleksandr Maštaler
Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zpráva z výběrového řízení  – KUNĚJOVICE –  KAPLE SV. ANNY
Uzavřená Smlouva o dílo (18. 8. 2017) Odstoupení od Smlouvy  o dílo č. 01_18_08_2017
  Oznámení zadavatele  o zrušení výsledku  výběrového řízení

 

NÁZEV ZAKÁZKY/DETAIL ČÍSLO ZAKÁZKY POČÁTEK LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK DRUH ŘÍZENÍ TYP VZ/STATUS
2/ VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VŘ 02/07/17 12. 7. 2017 VZMR STAVEBNÍ PRÁCE – PROBĚHLO 7. 8. 2017
A Výzva k předložení cenové nabídky 12. 7. 2017
B Položkový rozpočet na DH Kunějovice 12. 7. 2017
C  Sestava, prvky zařízení hřiště 12. 7. 2017
D  Popis přípravy akce 12. 7. 2017
E  Aktuální stav – foto 12. 7. 2017
Ustanovení komise ve výběrovém řízení 7. 8. 2017
G Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 7. 8. 2017
H Oznámení o výsledku, Zpráva z výběrového řízení – vybudování dětského hřiště 7. 8. 2017
UCHAZEČI ZAKÁZKY: IČO ZEMĚ SÍDLA NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH
Název, obchodní firma, jméno, příjmení
1. Bonita Group Service, s. r. o., Tišnov 27738795 CZ 279 071,98
2. Grana, s. r. o., Praha 24150304 CZ 338 727,00
3. DH F. Smitka, Přívětice 45399298 CZ 307 358,00
4. Monotrend, s. r. o.,  Jamné 29320313 CZ 299 596,00
¦  Vybraný uchazeč zakázky:
Bonita Group Service, s. r. o., Tišnov 27738795 CZ 279 071,98
Uzavřená Smlouva o dílo č. 172100562, Předávací protokol    
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění  279 071,98    
NÁZEV ZAKÁZKY/DETAIL/ČÍSLO ZAKÁZKY/ODKAZ KE STAŽENÍ POČÁTEK LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK TYP VŘ/STATUS PŘEDPOKLÁDANÁ CENA V TIS.
3/ OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – VŘ 03/08/2017 29. 8. 2017 VZMR/PROBĚHLO 2. 10. 2017 0,00
Výzva_ k předložení cenové nabídky Ustanovení komise 07:08:15
¦ UCHAZEČI ZAKÁZKY
NÁZEV, OBCHODNÍ FIRMA, JMÉNO, PŘÍJMENÍ IČO ZEMĚ SÍDLA NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH
ASFALT OK, Vrbenská 511/25a, České Budějovice 280 95 740 CZ 199 650,00
SILBA s. r. o., Částkova 1977/73, Plzeň 263 97 242 CZ 228 742,00
Pavel Kratochvíl, Blaženice 30, Netvořice 66136822 CZ 211 750,00
¦  Vybraný uchazeč zakázky, Zakázka byla zadána: NAHRÁTÍ DOKUMENTU
Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2. 10. 2017 20:31:09
Zpráva z výběrového řízení 2. 10. 2017 20:36:17
Uzavřená Smlouva o dílo č. 14_2017 19. 1. 2018 19:55:02
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14_2017 19. 1. 2018 23:34:43