E – zakázky

ZADAVATEL OBEC KUNĚJOVICE      images (2)

Adresa: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice
IČO: 00573086
DIČ: CZ 00573086
E-mail: kunejovice@post.cz
www: kunejovice.cz


∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2020  -  AKTIVNÍ 
  nic k zobrazení

   

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2020  –  proběhlo

Detail zakázky zadavatele:                  Obec Kunějovice

Název zakázky: „Stavební úpravy oplocení pozemku budovy   OÚ, č. p. 28, Kunějovice“
Datum uveřejnění na profilu: 17.02.2020 Interní číslo zakázky: OÚKU 39/VŘ/17-02/20-Lő 91 V/5
Identifikátor: P20V00000001
Druh zakázky: Stavební práce Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ:    000,00 Kč
Počátek lhůty pro podání nabídek: 17.02.2020 Konec lhůty pro podání nabídek: 23.03.2020 18:00
Status: zakázka ukončena Datum zrušení VZ:  
Evidenční č. VVZ: 01/02/2020 Datum uzavření smlouvy: 18. 5. 2020

Dokumenty

 
Název dokumentu
 
Typ dokumentu
 
Datum nahrání dokumentu
Odkaz ke stažení
 
Výzva k podání nabídky.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:20
Stáhnout
 
Žádost o zpracování cenové nabídky.pdf Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 28. 2. 2020 13:21
Stáhnout
 
01-SITUAČNÍ-VÝKRES-ŠIRŠÍCH-VZTAHŮ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
 
01-STÁVAJÍCÍ-STAV.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
 
02-KATASTRÁLNÍ-SITUAČNÍ-VÝKRES.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:22
Stáhnout
 
03-POHLED-VNĚJŠÍ-NÁVRH.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:23
Stáhnout
 
04-DETAILNÍ-VÝKRESY-PILÍŘŮ-A-VÝPLNĚ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:23
Stáhnout
 
05-VÝPIS-TRUHLÁŘSKÝCH-PRVKŮ-TR.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:24
Stáhnout
 
06-VÝPIS-ZÁMEČNICKÝCH-PRVKŮ-Z.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:24
Stáhnout
 
07-FOTODOKUMENTACE.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:32
Stáhnout
 
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:33
Stáhnout
 
PŮDORYS-NÁVRH.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:35
Stáhnout
 
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ.pdf Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:35
Stáhnout
 
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ.xlsx Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 28. 2. 2020 13:36  
Zpráva z výběrového řízení_ Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice, sign.
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 12. 5. 2020 14:32
 
 
Smlouva o dílo č. 13_2020
Smlouva o dílo (uzavřená na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 18. 5. 2020 23:06
 
 

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2019 – proběhlo

¦ Zahájení zadávacího řízení                                         30. 9. 19            28. 10. 19  

"Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice" 
Obec poptává vyzvané i nevyzvané s cílem získat nabídkové ceny. 
DETAIL ZAKÁZKY: 
Žádost o zpracování cenové nabídky 
Výzva k podání nabídky 
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
STÁVAJÍCÍ STAV 
POHLED VNĚJŠÍ - NÁVRH 
DETAILNÍ VÝKRESY PILÍŘŮ A VÝPLNĚ 
PŮDORYS - NÁVRH 
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - TR 
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z 
FOTODOKUMENTACE 
KUNĚJOVICE VV - OPLOCENÍ_st-2

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY 2018  – PROBĚHLO

2) ¦
REKONSTRUKCE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
DETAIL ZAKÁZKY:
Výzva k podání nabídky
3. 7. 18 
23:08:14
23. 7. 18
20:47:55
Žádost o zpracování cenové nabídky
   
Výkaz výměr
   
Zpráva z řízení o výběru _ nejvhodnější nabídky_
PŘ_Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
20. 7. 18
23:42:20
20. 8. 18 
22:51:43

1) ¦ Zahájení zadávacího řízení
KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DETAIL ZAKÁZKY:
A Výzva k podání nabídky 
15. 12. 17
23:08:21
6. 3. 18
21:33:08
B Žádost o zpracování cenové nabídky
   
C SITUACE - 1_500
   
D Zadávací dokumentace
   
E Výkaz výměr, př. č. 3
   
F FOTODOKUMENTACE
   
Př 1 - Krycí list nabídky - stavební práce
   
Př 2 - Čestné prohlášení - stavební práce 
   
Ustanovení komise
19. 1. 18
23:00:14
6. 3. 18
21:34:04
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
5. 3. 18
22:51:34
5. 4. 18
22:14:30
Zpráva z výběrového řízení
KAPLE SV. ANNY, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY
5. 3. 18
22:53:17
5. 4. 18
Záznam z jednání 
o předání a fakturaci díla
19. 10. 18
01:31:59
19. 11. 18
2) ¦  ADM/VŘ-05/12/17 Výběrové řízení na pozici kronikáře obce Zahájeno: 15. 12. 17 22:06:13 Skončeno: 1. 3. 18  09:28:50 nepřihlášen žádný uchazeč

  ZAKÁZKY PO UKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 2017

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Specifikace zadávacího řízení  
Druh zakázky  
Sledování  
 01 Rekonstrukce  ADM/VŘ-01/03-07/17  VZMR/07_ 2017   Stavební, natěračské, sklenař., tesař. práce
   Kaple sv. Anny  ZRUŠENO
 02 Dětské hřiště    ADM/VŘ-02/11-07/17  VZMR/07_ 2017   Stavební práce
 03 Oprava       ADM/VŘ-03/29-08/17  VZMR/08_ 2017   Stavební práce
   místních 
   komunikací                                                DETAIL NÍŽE

_________________________________________________________

Specifikace zadávacích řízení rok 2015
Název zakázky/
Status
 
Číslo zakázky  
Specif. zad.
řízení
/měsíc/
Poč. lhůty
pro podání
nabídek
 
Typ zakázky/
druh řízení
 
Rekonstrukce 
hygienického zařízení
pro spotřebitele 
 - Proběhlo
ADM/VŘ-01/05/15
VZMR/05_ 15
/ 1. 5. 2015
Stavební práce/
VZMR

DETAIL:

                   
Název dokumentu/
Odkaz ke stažení
 
Datum 
nahrání 
dokumentu
 
 
   Zadávací dokumentace,
   podp
16.4.2015 
9:27:57
 
A - Příloha č. 1
  Krycí list nabídky 1  
   Krycí list nabídky 2
16.4.2015 
11:53:44
 
B - Příloha č. 2
   Čestné prohlášení uchazeče  1   
   Čestné prohlášení o ek. a fin. 
   způsobilosti_formulář 2
16.4.2015
 11:54:21
 
     Fotodokumentace 
16.4.2015 
11:55:37
  
     VÝKAZ VÝMĚR 
16.4.2015 
11:57:58
  
C -  Výzva k podání nabídkypodp.
24.4.2015
9:19:15
  
D –  VZOR OBÁLKY PRO PŘIHLÁŠKU
22.4.2015 
16:23:24
  
E - Žádost o zpracování 
    cenové nabídkypodp
23.4.2015 
15:48:06
 
F –  Ustanovení komise
24.4.2015 
11:12:11
   
G - Výsledek zad. řízení
   Rozhodnutí o výběru 
   nejvh. nabídky , podp.
/EÚD-34/06/15/
12.6.2015 
21:51:29
   
H - Oznámení o výsledku
   Zpráva z výběrového řízení,
   podp. 
/EÚD-35/06/15/
12.6.2015 
21:56:03
  

¦ Zakázka byla zadána:

Název dokumentu  
Datum 
nahrání 
dokumentu
 
Odkaz 
ke stažení
 
Uzavřená smlouva o dílo č. 1998
Rekapitulace, propočet ceny díla
 9.7.2015 
 08:47:49
SOD 1998
zak. č. zhotovitele: 
M10111 
Rekapitulace, 
propočet ceny
Příloha k SoD –  Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo,
rozpočet stavby, soupis prací
a dodávek
 9.7.2015
 08:51:13
Dodatek č. 1 
k SOD 1998 
Krycí list fakturace k 31. 7. 15, 
rekapitulace, 
propočet ceny objektu
 6.8.2015 
 13:19:23
Krycí list fa-ce, 
rekap., 
propočet ceny 
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
č. 1998
 10.9.2015  
 18:42:16
Dodatek č. 3 
k SOD 1998
 Protokol o předání 
 a převzetí díla
 10.9.2015  
 18:48:45
Protokol PPD

 


¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815       CZ 357 416,00 Kč
Silba – Elstav, s. r. o. 64358844       CZ 359 593,00 Kč

 


¦  Vybraný uchazeč zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
   
Celková cena dle smlouvy s DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ   357 416,00 Kč 
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění     

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2015                          364 849,-                                                 441 467,-

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení
 
2017

  VYPSÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2017
Název zakázky  
Číslo 
zakázky
 
Specif. 
zad. 
řízení
/měsíc
 
Druh 
zakázky
 
       
1/ Stavební úpravy Kaple sv. Anny
  - ZRUŠENO 
ADM/VŘ-01/07/17
VZMR/
07_2017
Stavební
práce
2/ Vybudování dětského hřiště 
  - Proběhlo  
ADM/VŘ-02/07/17
VZMR/
07_ 2017
Stavební 
práce
3/ Oprava místních komunikací
  - Proběhlo
ADM/VŘ-03/08/17
VZMR/
08_ 2017
Stavební 
práce

 

1) KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DETAIL ZAKÁZKY:  

Název zakázky
Číslo zakázky
 
   
Počátek 
lhůty pro 
podání 
nabídek
 
       
Typ 
veřejné 
zakázky
/Status
 
   
Předpokl. 
cena
v tis.  
 
St. úpr. Kaple sv. Anny
ADM/VŘ-01/07/17
 
03.07.2017/
 VZMR
     
 
Staveb. 
práce/
Proběhlo
7.8.2017
      0,00

¦ Zahájení zadávacího řízení:

Název dokumentu
odkaz ke stažení
 
Datum nahrání 
dokumentu
 
 
A Výzva k podání nabídky
3.7.2017 
08:49:51
 
B Žádost o zpracování 
  cenové nabídky  
3.7.2017 
08:51:23
 
C SITUACE 1:500
3.7.2017 
10:17:37
 
 D Zadávací dokumentace
3.7.2017
10:18:12
 
 E  Výkaz výměr 
3.7.2017
10:39:17
 
 F  FOTODOKUMENTACE
3.7.2017
10:41:08
 
Př 1 - Krycí list nabídky
   - stavební práce
3.7.2017
11:43:40
 
 H Příloha 2
   Čestné prohlášení 
   uchazeče
3.7.2017
11:55:21
 
 I  Ustanovení komise 
   ve výběrovém řízení ZMR
7.8.2017
19:38:32
 

¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
 
    IČO  
Země 
sídla
 
Nabídková cena 
včetně DPH
 
Oleksandr Maštaler  76278565 CZ 148 786,00
¦  Vybraný uchazeč zakázky,
  Zakázka byla zadána:
Název, obchodní firma,
 jméno, příjmení
 
IČO  
Země 
sídla
 
 
Celková cena 
dle smlouvy
bez DPH 
 
 Oleksandr Maštaler  76278565 CZ   148 786,00
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
Zpráva
z výběrového řízení 
- KUNĚJOVICE – 
KAPLE SV. ANNY
     
Uzavřená 
Smlouva o dílo (18. 8. 2017)
Odstoupení od Smlouvy 
o dílo č. 01_18_08_2017
     
 
Oznámení zadavatele 
o zrušení výsledku 
výběrového řízení
     
 

2) VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
DETAIL ZAKÁZKY    
Název zakázky  
Číslo 
zakázky
 
Počátek 
lhůty 
pro podání 
nabídek
 
     
Druh 
řízení
 
Typ 
VZ/
Status
 
   
Dětské hřiště ADM/VŘ-02/07/17
12.07.2017  
      VZMR
Staveb. 
práce/
proběhlo
7.8.2017
   
¦ Zahájení zadávacího řízení:    

Název dokumentu/odkaz  
Datum nahrání 
dokumentu
 
   
A Výzva k předložení
  cenové nabídky
12.7.2017
10:07:21
 
B Položkový rozpočet 
   na DH Kunějovice
12.7.2017
10:12:07
 
C  Sestava, prvky zařízení hřiště
12.7.2017
10:18:57
 
D  Popis přípravy akce
12.7.2017
10:20:41
 
E  Aktuální stav – foto
12.7.2017
10:23:19
 
Ustanovení komise ve výběrovém řízení
7. 8. 2017
19:49:06
 
G Výsledek zad. řízení
  Rozhodnutí o výběru 
  nejvhodnější nabídky
7. 8. 2017
21:30:24
 
H Oznámení o výsledku,
  Zpráva z výběrového řízení 
  - vybudování dětského hřiště
7. 8. 2017
21:34:43
 

 

¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
 
IČO  
Země 
sídla
 
Nabídková 
cena
včetně 
DPH
 
1. Bonita Group Service, 
  s. r. o., Tišnov
 27738795    CZ 279 071,98
 2. Grana, s. r. o., 
    Praha
 24150304    CZ 338 727,00
 3. DH F. Smitka,
   Přívětice
 45399298     CZ 307 358,00
 4. Monotrend, s. r. o., 
 Jamné
 29320313     CZ 299 596,00


¦  
Vybraný uchazeč zakázky:

Název, obchodní firma, 
jméno, příjmení
 
IČO  
Země sídla  
 
Celková cena 
dle smlouvy s DPH
 
Bonita Group Service,
s. r. o., Tišnov
 27738795 CZ   279 071,98 
Uzavřená 
Smlouva o dílo
č. 172100562
       
Předávací protokol
       
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění     

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2017                                                                        279 071,98  

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení

 

3) OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
DETAIL ZAKÁZKY:

Název zakázky
Číslo zakázky
 
   
Počátek 
lhůty pro 
podání 
nabídek
 
       
Typ 
veřejné 
zakázky
/Status
 
Předpokl. 
cena
v tis.  
 
Oprava místních komunikací
ADM/VŘ-03/08/17
 
29.08.2017/
 VZMR
     
 
Staveb. 
práce/
Proběhlo
2. 10. 2017
 0,00     
     

¦ Zahájení zadávacího řízení:

Název dokumentu/
odkaz ke stažení
 
Datum 
nahrání 
dokumentu
 
 
Výzva_
k předložení cenové nabídky
Ustanovení komise
 
 
29.8.2017 
07:08:15
29.8.2017 
19:27:49 
 

¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
 
IČO  
Země 
sídla
 
Nabídková 
cena 
včetně DPH
 
ASFALT OK,
Vrbenská 511/25a,
České Budějovice
280 95 740      CZ 199 650,00
SILBA s. r. o., 
Částkova 1977/73, 
Plzeň 
263 97 242      CZ  228 742,00
Pavel Kratochvíl, 
Blaženice 30, 
Netvořice
66136822      CZ 211 750,00
¦  Vybraný uchazeč zakázky,
  Zakázka byla zadána:
Název, obchodní firma,
 jméno, příjmení
 
Datum
nahrání
dokumentu
 
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru
 nejvhodnější nabídky
2. 10. 2017
20:31:09 

     
Zpráva 
z výběrového řízení
2. 10. 2017
20:36:17 
     
Uzavřená 
 Smlouva o dílo č. 14_2017 
   (13. 10. 2017)
13. 10. 17
19:55:02
     
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 
č. 14_2017
19. 1. 18
23:34:43
 

 

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění     

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2017                        ,-                                                 ,-

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení

images (2)