Kaple sv. Anny z roku 1936

Obnova folklóru, návrat kapličky 
» Na podzim 2012 se začal v obci Kunějovice věnovat kapličce sv. Anny (vysvěcené 25. 7. 1937)  se zájmem kastelán a zvoník Pavel Lukáš Ševčík. Získal darem od přátel z farnosti na oltář kříž s Kristem, datovaný z počátku 18. století. Na první adventní neděli do kaple ustavil věnec a na oltář vánoční paškály, stromeček a betlém s porcelánovými figurkami. O každé adventní neděli po klekání kapli rozsvítil, den před Štědrým dnem přivezl Betlémské světlo a 24. 12. 2012 o 21°° hodině svolal shromáždění, kde citoval úryvek z evangelia podle Lukáše s krátkým výkladem. Pan starosta Miloslav Novák uložil Jezulátko do Betléma. Zúčastnění si zazpívali a poslechli koledy.
 » 26. 12. 2012 pan Ševčík s laskavou pomocí pana Davida Běle ze Všerub opravil svatomartinský zvon, který zobrazuje Sv. Martina na koni, před ním klečícího žebráka. Toho dne se do Kunějovic vrátilo zvonění o poledni a klekání. 
» O půlnoci na 1. 1. 2013 odbilo oznámení začátku Nového roku. 
» Na velikonoce v Zelený čtvrtek v 16°° hodin byl rozhoupán zvon na znázornění odletu zvonů do Říma a zvonění bylo nahrazeno rachtáním, které trvalo do noci Bílé soboty, ve 22°° hodin se zvon znovu rozezněl na vzkříšení Krista, kdy zvony opět přilétly zpět. 
» Na Velký pátek byl kříž s Kristem odňat z kaple a všechny ikony s jeho osobou přikryty suknem. 
Zvon odbíjel při narození nových občánků, umíráčku, na Svatého Martina, Tridium, na uctívání padlých vojáků atentátním útokem, hořely svíce na Svátek umučení sv. Jana Křtitele a Povýšení sv. Kříže. 
Obec Kunějovice nevyniká mnoha architektonickými památkami, proto je snahou uchovat místní kapličku pro další generace. Vizí v jarních a letních měsících je opravit interiér, okna, dveře, okapy a hromosvod, zrestaurovat plochy oltáře, zvonici, střechu a venkovní fasádu, provést venkovní úpravy okolí.
 
» Pontificat kaple Kunějovice z r. 1936 
Pontificat kaple
» Překlad Pontificatu

 d N. 8153/37   Num 18 aug. 1936 V roce 1936 dne 8. měsíce srpna

Já Joannes Remiger,

otec a pomocník pražský,

jsem zmocněn oltáře pro službu kněžství v církvi římské

a v učení svaté mateřské církve

 jen já osobně

+ Joannnes Remiger

opis arcibiskupa pražského

m