Inventarizační komise

Zastupitelstva obce Kunějovice
podklady
2020/2021  
Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků
31.10.20
Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace
4.11.20
Protokol o proškolení členů inventarizační komise
4.11.20
Inventarizační zpráva za rok 2020
 


 

 

Směrnice k provádění inventarizace     23.11.20
Inventarizace majetku a závazků - příloha č. 2 23.11.20
Plán inventur na rok 2020 23.11.2020
2019/2020  
31. 10. 2019 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků
⋅ Směrnice k provádění inventarizace
4. 11. 2019 Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace
Inventarizace majetku a závazků – příloha č.2_ B10-roční inventarizace
4. 11. 2019 PROTOKOL O PROŠKOLENÍ členů inventarizační komise
Plán inventur na rok 2019, Příloha č. 1
17. 02. 2020 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
 
   
 2018/2019  podkl.
Předávací protokol pro funkci starosty
31. 10. 2018 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace
 5. 11. 2018  Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace 
 5. 11. 2018PROTOKOL O PROŠKOLENÍ členů inventarizační komise
 25. 1. 2019  Inventarizační zpráva
Směrnice k provádění inventarizace
majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků_příloha č. 2 
Plán inventur na rok 2018

 

 2017/2018  podkl.
10. 10. 2017 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace 
13. 10. 2017 Prezenční listina účastníků proškolení k PI 
17. 10. 2017 PROTOKOL O PROŠKOLENÍ členů inventarizační komise
 9. 2. 2018INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Směrnice        
k provádění inventarizace
majetku a závazků
Plán inventur 2017

2016
10. 10. 2016Příkaz k provedení roční periodické inventarizace 
            sken 
17. 10. 2016 Prezeční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace 
Protokol o proškolení členů inventarizační komise
2015
26. 10. 2015 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků 
 6. 11. 2015 Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace
Protokol o proškolení členů inventarizační komise obce Kunějovice