Inventarizační komise

2023/2024

Jméno souboru Popis Velikost Datum

 

Příkaz k provedení roční periodické inventarizace strojově čitelné 98, 6 kB 26. 10. 23
Příkaz k provedení RPIMZ [sken. dok. PDF] 1, 67 MB  
Protokol o proškolení členů inventarizační komise strojově čitelné 128 kB 26. 10. 23
Protokol o proškolení členů IK [sken. dok. PDF] 1, 55 MB  
Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace [sken. dok. PDF] 612 kB 26. 10. 23
Směrnice k provádění inventarizace strojově čitelné 205 kB  
Směrnice k provádění inventarizace sken [sken. dok. PDF] 7, 84 MB  
Inventarizace majetku a závazků – příloha č.2_ B10-roční inventarizace strojově čitelné 106 kB  
Inventarizace majetku a závazků, př. č. 2 [sken. dok. PDF] 2, 70 MB  
Plán inventur na rok 2023, Příloha č. 1 strojově čitelné 132 kB  
Plán inventur [sken. dok. PDF] 1, 63 MB  
Inventarizační zpráva strojově čitelné 2, 03 MB 27. 1. 2024