Inventarizační komise

Zastupitelstvo obce Kunějovice
podklady
2021/2022  
Příkaz k provedení roční periodické inventarizace
25.10.21
   
PROTOKOL O PROŠKOLENÍ členů inventarizační komise
 
   

 

Směrnice k provádění inventarizace
Inventarizace majetku 
a závazků – příloha č.2_ 
B10-roční inventarizace
Plán inventur na rok 2021, 
Příloha č. 1
2020/2021  
Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků
31.10.20
Prezenční listina účastníků proškolení 
k provádění inventarizace
4.11.20
Protokol o proškolení členů 
inventarizační komise
4.11.20
Inventarizační zpráva 
za rok 2020
 

 

              

 

Směrnice k provádění inventarizace         23.11.20
Inventarizace majetku a závazků
 - příloha č. 2  
23.11.20
Plán inventur na rok 2020  
23.11.2020
2019/2020  
31. 10. 2019 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků
⋅ Směrnice k provádění inventarizace
4. 11. 2019 Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace
Inventarizace majetku a závazků 
– příloha č.2_ B10-roční inventarizace
4. 11. 2019 PROTOKOL O PROŠKOLENÍ členů inventarizační komise
Plán inventur na rok 2019, Příloha č. 1
17. 02. 2020 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
 
   
2018/2019  podkl.
Předávací protokol pro funkci starosty
31. 10. 2018 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace
  5. 11. 2018   Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace 
  5. 11. 2018PROTOKOL O PROŠKOLENÍ členů inventarizační komise
 25. 1. 2019   Inventarizační zpráva
Směrnice k provádění inventarizace
majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků_příloha č. 2 
Plán inventur na rok 2018