Jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

16. 3. 2015
Pozvánka - Program jednání pdf
Prezenční listina
 Zápis z jednání
16. 11. 2015 
Pozvánka - Návrh programu jednání  pdf
Prezenční listina
 Zápis z jednání

 

Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 2016,   sken pdf

Plán práce kontrolního výboru 2017

Plán práce kontrolního výboru 2018

Plán práce_činností Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice_2019

Směrnice o činnosti kontrolního výboru ZO Kunějovice

 

15. 4. 2019 
Pozvánka - Program jednání 1. KV
ZÁPIS


7. 10. 2019 
Program jednání KV
sken 
Prezenční listina
Zápis


Plán práce kontrolního výboru 2020
Směrnice o činnosti kontrolního výboru ZO Kunějovice

Plán práce, činností Kontrolního výboru ZOK 2021

22. 2. 2021
Program 1. jednání/2021
Pozvánka
Prezenční listina
Zápis