Úřední deska

 

Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
9. veřejné zasedání
Návrh programu
20. 9. 21
28. 9. 21
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MZE-49892_2021-16212(W108q3)
15. 9. 21
31. 12. 2022
23. 10. 2021
mobilní svoz nebezpečného odpadu 
říjen 2021
13. 9.
25. 10.
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
19. 8.
17. 9.
8. veřejné zasedání
Návrh programu
Prezenční listina
Upravený program
Usnesení
Zápis
16. 8.
23. 8.
24. 8.
24. 8.
8. 9.
9. 9.
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
° Jmenování zapisovatele OVK, 
  § 14e odst. 7 zákona
° Stanovení minimálního počtu členů OVK
27. 8. 21
9. 8. 21
11. 10.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
ÚSC Kunějovice 2020(IuIdYr)
VykPriloha2012
vykZZ2012
VykFin2012
vykRozvaha2012
Inventarizační zpráva za rok 2020
Závěrečný účet Kunějovice 2020 - návrh
Schválený závěrečný účet 2020
Protokol o schválení účetní závěrky
17. 5. 21
24. 5. 21

21. 6. 21
21. 6. 21
20. 6. 22

21. 6. 22
Povinná výměna kotlů na pevná paliva, které nevyhovují legislativním požadavkům na provoz
9. 2. 21
1. 9. 22
Odpadový kalendář 2021
Objemný odpad - upozornění
Bioodpad
Kovový odpad
Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu
31. 12. 20
31. 12. 2021
Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2021
21. 12. 20
31. 12. 21
Návrh rozpočtu 2021
Střednědobý výhled návrh 2022 - 2024
Rozpočet schválený 2021
Střednědobý výhled schválený 2022 - 2024
VykFin2011
4. 12.
4. 12.
21. 12. 20
21. 12. 20
21. 12. 20
21. 12.
21. 12.
27. 12. 21
27. 12. 21
27. 12. 21
Opatření obecné povahy 33784_2020-MZE-16212
3. 8. 20
31. 12. 22
Veřejná vyhláška _
Opatření obecné povahy 
17110_2020-MZE-16212(oRC2Ko)
9. 4. 20
31. 12. 22
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy
10. 12. 19 
 31. 12. 22
Veřejná vyhláška_
Opatření obecné povahy_
41508_2019-MZE-16212(kOsJ5L)
9. 9. 19 
31. 12. 22 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy 
18918_2019-MZE-16212(RNcBLe)
8. 4. 19
10:35:05
31. 12. 22
Agenda nedostatečně určitě označených osob 
v KN
Kunějovice(NjCXTm) 
 Kunějovice(qCv1vJ)
»  Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
     v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
    nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|14. 4. 21

22. 3. 19
21:05:53
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.23