Úřední deska

Předmět/odkaz/přílohy/jméno souboru Popis Velikost Založeno Datum sejmutí
POŽÁDEJTE SI O KOTLÍKOVOU DOTACI:        
KotDot_NZU_A4_05-2022_tisk strojově čitelné 5, 20 MB 17. 5. 22  
KotDot_NZU_A4_05-2022_web strojově čitelné 2, 90 MB 17. 5. 22  
         
Návrh programu 5. veřejné zasedání strojově čitelné 804 kB 16. 5. 22 24. 5. 22
Prezenční listina skenovaný dokum. 764 kB 24. 5. 22  
Upravený program ZOK strojově čitelné 363 kB 24. 5. 22  
Upravený program scan skenovaný dokument 2, 27 MB 24. 5. 22  
         
Hromadný předpisný seznam strojově čitelné 65,5 kB 29. 4. 22 29. 5. 22
Svoz nebezpečného odpadu 21. 5. 2022 strojově čitelné 154 kB 22. 4. 22 22. 5. 22
+ velkoobjemového odpadu        

V rámci mobilního svozu je možné předávat ve stanovený den pouze odpady charakteru nebezpečných vč. pneumatik.

Výrobky s ukončenou životností „VUŽ“ (vyřazené elektrospotřebiče a ostatní elektro zařízení) v rámci mobilního svozu nepřebíráme !

       
Dražební vyhláška NV – elektronická dražba-2022-04-19-11-28-32(1Ah2Ys) strojově čitelné 707 kB 21. 4. 22. 16. 6. 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hopodaření ÚSC Kunějovice, IČO 00573086 za rok 2021 strojově čitelné 6,60 MB 20. 4. 22 30. 6. 2023
4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice – 25. 4. 2022
Návrh programu strojově čitelné 738 kB 18. 4. 22 26. 4. 22
Upravený program ZOK strojově čitelné 322 kB 25. 4. 22 11. 5. 22
Upravený program sken sken. dokument 1,49 MB 25. 4. 22 11. 5. 22
Prezenční listina sken. dokument 730 kB 25. 4. 22 11. 5. 22
Usnesení strojově čitelné 463 kB 26. 4. 22 11. 5. 22
Zápis strojově čitelné 1,05 MB 26. 4. 22 11. 5. 22
 
Rozpis veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2022 strojově čitelné 116 kB
Rozpis veřejných zasedání_scan [PDF 412kB ]

 

23. 12. 2021
27. 12. 2021
31. 12. 22
31. 12. 22
Poplatky za odpadové hospodářství 29. 11. 21 30. 5. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 1_2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství_strojově čitelné 29. 11. 21 2. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01_2021  sken  [PDF 2,44MB]
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 2_2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství_strojově čitelné 29. 11. 21 2. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 02_2021                              sken [PDF 3,78MB]
Rozpočet návrh 2022  26. 11.21 14. 12. 21
Střednědobý výhled 2023-2025 26. 11.21 27. 12. 21
Schválený rozpočet 2022 27. 12. 2021 19. 12. 2022
Schválený střednědobý výhled 27. 12. 2021 19. 12. 2022
VykFin2112    
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY                                                 MZE-49892_2021-16212(W108q3) 15. 9. 21 31. 12. 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice 2020(IuIdYr)
VykPriloha2012 
vykZZ2012  
VykFin2012
Rozvaha2012 
Inventarizační zpráva za rok 2020
Závěrečný účet Kunějovice 2020 – návrh
Schválený závěrečný účet 2020
Protokol o schválení účetní závěrky
17. 5. 21
24. 5. 21
21. 6. 21 
21. 6. 21
20. 6. 22
21. 6. 22
ODPADY
Svozový kalendář – Kunějovice náves
Svozový kalendář Kunějovice – u Šprejcharu
Svozový kalendář Kunějovice – u Uhrů
Objemný odpad – upozornění 
Bioodpad
Kovový odpad změna stanoviště ke „Špejcharu“
Svoz požitých potravinářských olejů a tuků
SVOZY SEPAROVANÉHO ODPADU
Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu 2021
Ceník 2022 – Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a separovaných složek KO
Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu 2021
Ceník svozu a odstranění komunálních odpadů z velkoobjemových kontejnerů 2022

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 20
 
 
 
23. 12. 21

 

 

 

 

 

31. 12. 2022

 

Opatření obecné povahy 33784_2020-MZE-16212

3. 8. 20

31. 12. 22

Veřejná vyhláška _ Opatření obecné povahy 17110_2020-MZE-16212(oRC2Ko)

9. 4. 20

31. 12. 22

Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy

10. 12. 19

31. 12. 22

Veřejná vyhláška_ Opatření obecné povahy_ 41508_2019-MZE-16212(kOsJ5L)

9. 9. 19 

31. 12. 22

Opatření obecné povahy 18918_2019-MZE-16212(RNcBLe)

8. 4. 19 

31. 12. 22

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník)
– § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 2. 22. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník. Vyzýváme, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM. ÚZSVM dále bude v součinnosti s úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí. Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz. 
Kunějovice(BfgCrQ)
Kunějovice(NjCXTm)
Kunějovice(qCv1vJ)
Kunějovice(h9Wn7W)
Kunějovice(sso54G)
Kunějovice(RTdRiv)
Aktualizace k 1. 8. 2016
Kunějovice
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Kunějovice
INFORMACE PRO VEŘEJNOST nejednoznační vlastníci Kunějovice 

 

 

 

 

 

 

 

8. 5. 2022
14. 4. 21
22. 3. 19
16. 2. 17
22. 9. 17
3. 3. 17
7. 10. 16
30. 3. 16
14. 10. 15 

 

31. 12. 23