Územní plán a změny

ÚZEMNÍ PLÁN
 
GRAFICKÁ ČÁST
N1_výkres základního členění
N2_hlavní výkres
N3_výkres vpsvpoo1_
Koordinační výkres
O2_výkres širších vztahů
O3_výkres předpokl. záborů půdního fondu

TEXTOVÁ ČÁST
Územni plán Kunějovice čistopis

»  Návrh pro veřejné projednání
    ÚZEMNÍ PLÁN KUNĚJOVICE
black
           obr
Změna ÚZEMNÍHO PLÁNU č. 1
01_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_TEXT_výrok 82,1 kB 23. 2. 2023
02_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_TEXT_odůvodnění 1, 10 MB
03_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_TEXT_srovnávací text 392 kB
N1_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_výkres základního členění území 352 kB
N2_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_hlavní výkres 358 kB
N3_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_výkres VPS+VPO 292 kB
O1_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_koordinační výkres 668 kB
O2_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_výkres širších vztahů 664 kB
O3_Změna č. 1 ÚP Kunějovice_výkres předpokl.záborů PF 356 kB
Změna ÚZEMNÍHO PLÁNU č. 2
Obsah změny ÚP Kunejovice strojově čitelné 48 kB
soubor JPG 175 kB
typ VTE V150 NH166  PDF 193 kB
prezentace Kunějovice I 3, 13 MB