Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník)
– § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 2. 22. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník. Vyzýváme, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM. ÚZSVM dále bude v součinnosti s úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí. Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz. 
Kunějovice 
Kunějovice(A5BPGM)
Kunějovice(BfgCrQ)
Kunějovice(NjCXTm)
Kunějovice(qCv1vJ)
Kunějovice(h9Wn7W)
Kunějovice(sso54G)
Kunějovice(RTdRiv)
Aktualizace k 1. 8. 2016
Kunějovice
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Kunějovice
INFORMACE PRO VEŘEJNOST nejednoznační vlastníci Kunějovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 9. 23

27. 2. 23

8. 5. 2022
14. 4. 21
22. 3. 19
16. 2. 17
22. 9. 17
3. 3. 17
7. 10. 16
30. 3. 16
14. 10. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 24

31. 12. 23