E – zakázky archiv detail

 

 ZAKÁZKA BYLA ZADÁNA – ARCHIV

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Specifikace zadávacího řízení  
Druh zakázky  
1) Rekonstrukce hygienického zařízení  ADM/VZ-01/05/2015 Veř. zakázka malého rozsahu Stavební práce
2) Renovace chodníků v obci Kunějovice ADM/VZMR-02/05/2012 Veř. zakázka malého rozsahu Stavební práce
3) Zpracování územního plánu Kunějovice ADM/VŘ-01/ÚPD/01/2012 Veř. zakázka malého rozsahu Služby
4) Oprava místních komunikací a vybudování VP  VZMR- 01-2010 Zjednodušené řízení Stavební práce

||Skrýt

REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Specifikace zadávacího řízení 
Název zakázky  
Číslo zakázky  
Počátek lhůty pro podání nabídek  
     
Druh řízení  
Typ veřejné zakázky  
Status  
 
Rekonstrukce hygienického zařízení ADM/VZ-01/05/2015 1. květen 2015       VZMR Staveb. práce Proběhlo  
Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
                                Odkaz ke stažení  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 16.4.2015 9:27:57    Zadávací dokumentacepodp
A – Příloha č. 1 16.4.2015 11:53:44    Krycí list nabídky 1  Krycí list nabídky 2
B – Příloha č. 2 16.4.2015 11:54:21    Čestné prohlášení uchazeče  1   Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář 2
Fotodokumentace.pdf 16.4.2015 11:55:37    Fotodokumentace
Výkaz výměr.pdf 16.4.2015 11:57:58    VÝKAZ VÝMĚR
C – Výzva k podání nabídky 24.4.2015 9:19:15    Výzva k podání nabídkypodp.
D – Vzor obálky pro přihlášku 22.4.2015 16:23:24    VZOR OBÁLKY PRO PŘIHLÁŠKU
E – Žádost o zpracování cen. nabídky 23.4.2015 15:48:06    Žádost o zpracování cenové nabídkypodp
F – Ustanovení komise 24.4.2015 11:12:11     Ustanovení komise
G – Výsledek zad. řízení 12.6.2015 21:51:29     Rozhodnutí o výběru nejvh. nabídky podp./EÚD-34/06/15/
H – Oznámení o výsledku 12.6.2015 21:56:03     Zpráva z výběrového řízenípodp. /EÚD-35/06/15/

¦ Zakázka byla zadána:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
Odkaz ke stažení  
Uzavřená smlouva o dílo č. 1998.pdf
Rekapitulace, propočet ceny díla
 9.7.2015 08:47:49
SOD 1998
zak. č. zhotovitele: M10111 
Rekapitulace, propočet ceny
Příloha k SoD –  Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo,
rozpočet stavby, soupis prací a dodávek
  9.7.2015 08:51:13
Dodatek č. 1 k SOD 1998
Krycí list fakturace k 31. 7. 2015, rekapitulace, 
propočet ceny objektu
 6.8.2015 13:19:23
Krycí list fa-ce, rekap., propočet ceny

||Skrýt


¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815       CZ 357 416,00 Kč
Silba – Elstav, s. r. o. 64358844       CZ 359 593,00 Kč

||Skrýt


¦  Vybraní uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
      Celková cena dle smlouvy bez DPH  
Celková cena dle smlouvy s DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ    
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 
Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

||Skrýt   2015                                                                                         

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení
 
 

2) DETAIL ZAKÁZKY ZADAVATELE OBEC KUNĚJOVICE:  

RENOVACE CHODNÍKŮ V OBCI KUNĚJOVICE

Adresa Kunějovice 28, 330 35 Líšťany
IČO: 00573086
DIČ: CZ00573086
E-mail: kunejovice@post.cz
www: www.kunejovice.cz
 

 

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Počátek lhůty pro podání nabídek  
Konec lhůty pro podání nabídek  
   
Druh řízení  
Typ veřejné zakázky  
Status  
Předpokl. cena zakázky   
Renovace chodníků  ADM/VZMR- 02/05/2012 4.5.2012 1.6.2012 do 18.00     Veřejná zakázka MR Staveb. práce Proběhlo 850 000,00 
Jednotlivé fáze dokumentů 


¦ Zakázka před zahájením zadávacího řízení:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
                                Odkaz ke stažení  
Vypsání poptávk. řízení.pdf 4.5.2012 08:49:51 Poptávkové řízení na VZMR renovace chodníků
Nabídka na stavbu ZP   4.5.2012 08:52:58     Nabídka na stavbu zpevněných ploch

                                                                                                                                                                     

 

¦ Zakázka ukončena:

 
Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
 
   
Odkaz ke stažení  
A – Krycí list nabídky – formulář.xlsx, pdf. 4.5. 2012 09:06:10     Krycí list nabídky          
B – Čestné prohlášení o splnění ZKP – formulář.pdf 4.5.2012 09:08:37     Čestné prohlášení o splnění ZKP_formulář 
C – Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti – formulář.pdf 4.5.2012 09:10:03     Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář 
D – Dodatečné informace 1.pdf 4.5.2012 19:16:51     Změna bodu 4. zadávací dokumentace
E – OVZŘ – Oznámení zadavatele o výsledku výběru nejvhodnější nabídky.pdf 1.6.2012 13:27:56     Oznámení o výsl. ZŘ na VZ RCHK, výběr NN
F – Zápis o výsl. jedn. komise pro ZŘ na VZ „RCHK“ 1.6.2012 13:25:24      Zápis o výsl. jedn. komise pro ZŘ 
G – Rozhodnutí VZ – CZ.2.06/1.6.12 1.6.2012 13:27:01      Rozhodnutí VZ_CZ.2.06_1.6.12
H – Čestné prohlášení o PAÚ plnění pro SDP 20.6.201216:44:48      Čestné prohlášení o PAÚ plnění pro SDP

     


¦ Zakázka byla zadána:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
Odkaz ke stažení  
Uzavřená smlouva o dílo.pdf 14.6.2012 11:18:52 Smlouva o dílo 29_12_DSS 
Příloha k SoD – rozpočet stavby.pdf 5.4.2012 11:28:41 Příloha k SoD 29_12_DSS, soupis prací a dodávek 
     

||Skrýt


¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
Občanské stavby s. r. o. 25204793       CZ 930 189,00 Kč
Marta Tamášová 42825024       CZ 983 841,10 Kč
Bohumír Malecha – CESSMA 11617021       CZ 856 150,00 Kč
NH servis s. r. o. 28030214       CZ 1 177 310,00 Kč
Silba – Elstav s. r. o. 64358844       CZ 943 961 ,96 Kč
Berger Bohemia a. s. 45357269       CZ 684 994,30 Kč

||Skrýt


¦  Vybraní uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
      Celková cena dle smlouvy bez DPH  
Celková cena dle smlouvy s DPH  
BERGER BOHEMIA a. s. 4537269 CZ 570 828,60 Kč 684 994,30 Kč
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

||Skrýt   2012                             583 969,10                                                             700 762,90

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení

3) DETAIL ZAKÁZKY ZADAVATELE OBEC KUNĚJOVICE:

ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNĚJOVICE 

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Počátek lhůty pro podání nabídek  
Konec lhůty pro podání nabídek  
   
Druh řízení  
Typ veřejné zakázky  
Status  
Předpokl. cena zakázky   
Zpracování ÚPD  ADM/VŘ-01/ÚPD/01/2012 13.1.2012 27.1.2012 do 10.00 h.     Veřejná zakázka MR Služby Proběhlo 250 000,00 
Jednotlivé fáze dokumentů 


¦ Zakázka před zahájením zadávacího řízení:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
                                Odkaz ke stažení  
VZMR ÚP 9.1.2012 15:34:51  Poptávkové řízení na VZMR Zpracování ÚP
Vypsání poptávkového řízení.pdf 13.1.2012 07:22:14 Poptávkové řízení na VZMR Zpracování ÚPK
Nabídky na zpracování ÚP  17.1.2012 12:07:32  Oslovení, nabídky_ Zpracování ÚPK 
 

¦  Zakázka ukončena:

 
Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
 
   
Odkaz ke stažení  
A – Krycí list nabídky – formulář.pdf 13.1. 2012 07:25:18     Krycí list nabídky       
B – Čestné prohlášení o splnění ZKP – formulář.pdf 13.1.2012 07:28:01     Čestné prohlášení o splnění ZKP 
C – Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti – formulář.pdf 4.5.2012 09:10:03     Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář
D – ZVZŘ – Oznámení zadavatele o výsledku výběru nejvhodnější nabídky.pdf 27.1.2012 19:34:09     Zápis o výsledku jednání komise pro ZŘ

¦ Zakázka byla zadána:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
Odkaz ke stažení  
Uzavřená smlouva o dílo.pdf 24.2.2012 11:18:52 Smlouva o provedení díla na zhotovení ÚPD
     

||Skrýt


¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
Martin Jirovský, Ing. arch. Ph.D,, M.A.A.T. 62549201       CZ 256 080,80 Kč

||Skrýt


¦ Vybraní uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
      Celková cena dle smlouvy bez DPH  
Celková cena dle smlouvy s DPH  
Martin Jirovský, Ing. arch. Ph.D,, M.A.A.T. 62549201 CZ 213 400,00 Kč 256 080,80 Kč
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

||Skrýt   2012                             200 000,00                                                             240 000,00

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení

4) DETAIL ZAKÁZKY ZADAVATELE OBEC KUNĚJOVICE:

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VYBUDOVÁNÍ VP 

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Počátek lhůty pro podání nabídek  
Konec lhůty pro podání nabídek  
   
Druh řízení  
Typ veřejné zakázky  
Status  
Předpokl. cena zakázky   
Oprava místních komunikací a vybudování VP   VZMR- 01-2010 28.1.2010 17.2.2010 do 10.00 h.     Zjednodušené řízení Stavební práce Proběhlo  1 700 000,00 
Jednotlivé fáze dokumentů 


¦ Zakázka před zahájením zadávacího řízení:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
                                Odkaz ke stažení  
Výzva k podání nabídky.pdf 28.1.2010   Výzva k podání nabídky OMK
Zadávací dokumentace.pdf 28.1.2010   Zadávací dokumentace ÚVP, RMK, VZ
     
 

¦  Zakázka ukončena:

 
Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
 
   
Odkaz ke stažení  
A – Potvrzení o převzetí nabídky 16.2.2010     Potvrzení o převzetí nabídky
B – Jmenování člena HK 24.2.2010     Jmenování člena HK
C – Čestné prohlášení člena hodnotící komise.pdf 26.2.2010      Čestné prohlášení člena HK   
D – Oznámení o výsledku VŘZZ 26.2.2010     Oznámení o výsledku VŘZZ

¦ Zakázka byla zadána:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
Odkaz ke stažení  
Smlouva o dílo neuzavřena, podmíněno obdržením dotace z programu FRV    
     

||Skrýt


¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
PROTEMO STAVBY a. s. 26137984       CZ 1 941 188,00 Kč
KOPESO s. r. o. 27962598 CZ 1 658 270,00 Kč
SILNICE CHMELÍŘ s. r. o.  27977951 CZ 1 843 544,00 Kč

||Skrýt


¦ Vybraní uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
      Celková cena dle smlouvy bez DPH  
Celková cena dle smlouvy s DPH  
 KOPESO s. r. o.  27962598 CZ  Kč  Kč
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

||Skrýt   2010                                                  0,-                           

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení