Veřejné vyhlášky

Dražební vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

2022

Drazebni vyhlaska(YXU3pB) strojově čitelné 342 kB 1. 7. 22 19. 8. 22
Dražební vyhláška NV – elektronická dražba-2022-04-19-11-28-32(1Ah2Ys) strojově čitelné 707 kB 21. 4. 22. 16. 6. 22
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci_6779, MÚ B0hbP8 strojově čitelné  614 kB 28. 2. 22 16. 3. 22
OOP sken sken 1,34 MB    
Všeruby_Kunějovice_křižovatka_sil_III_2045_a_III_2046 strojově čitelné 13,4 MB    

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů (§ 26 správního řádu)

Odkaz na webové stránky Sbírky právních předpisů, kde jsou právní předpisy zveřejněny [ § 5 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím ]: https://sbirkapp.gov.cz/  

Označení vyhlášeného právního předpisu Datum a čas vyhlášení ve Sbírce Datum vyvěšení Datum sejmutí Velikost
Obecně závazná vyhláška č. 01/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství – zverejneni(ikZver) 17. 2. 2022  12:21 17. 2. 2022 4. 3. 2022 204,93 kB
Scan oznámení o zveřejnění PP       PDF 556 kB
Obecně závazná vyhláška č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – zverejneni(JhIh8U) 17. 2. 2022  12:31 17. 2. 2022 4. 3. 2022 204,96 kB
Scan Oznámení o zveřejnění PP       PDF 580 kB

Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 02/2022 o místním poplatku ze psů – zverejneni(pCehhY)

18. 2. 2022  12:25 18. 2. 2022 5. 3. 2022 PDF 205,1 kB
Scan Oznámení o zveřejnění PP       PDF 556 kB
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy – zverejneni(oHveTM) 18. 2. 2022  14:46 18. 2. 2022 5. 3. 2022 PDF 205,02 kB
Scan Oznámení o zveřejnění právního předpisu       PDF 572 kB
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost Vyvěšeno Datum sejmutí
OOP NPP Labe strojově čitelné 136 kB 2. 2. 2022 17. 2. 2022
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NPP Labe sken PDF 2, 38MB 2. 2. 2022 17. 2. 2022
OOP NPP Odry(pvbvEc)

strojově čitelné 

[PDF 136 kB] 2. 2. 2022 17. 2. 2022
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NPP Odry

sken

[PDF 2, 38 MB] 2. 2. 2022 17. 2. 2022
OOP NPP Dunaje(qdpgT8)

strojově čitelné

136 kB 2. 2. 2022 17. 2. 2022
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NPP Dunaje

sken

[PDF 2, 37 MB] 2. 2. 2022 17. 2. 2022
Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství ( https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvozemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi ).

2021

Obecně závazná vyhláška č. 01/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 1_2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství_strojově čitelné _strojově čitelné 289kB
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01_2021

sken_sign.

[PDF, 2, 44MB]

Obecně závazná vyhláška č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 2_2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství_strojově čitelné _strojově čitelné 307kB
Obecně závazná vyhláška č. 02_2021

sken_sign.

[PDF, 3,78MB]

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území

8. 10. 21

23. 10. 21

Návrh opatření obecné povahy Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MZE-33053_2021-15121(dH1sPu) 01_navrh_OOP_NPP_Labe(tSpFDh) 02_navrh_OOP_NPP_Dunaje(YY9rL4) 03_navrh_OOP_NPP_Odry(LsqZ5m) 04_Seznam_obci_dle_oblasti_povodi(t9dJRl)

31. 5. 21

16. 6. 21

Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam čj.  729744/21/2300-11420-401159

26. 4. 21

27. 5. 21

2020

Přílohy k článku    
Jméno souboru Vloženo Datum sejmutí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 24. 4. 2020 28. 5. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 01_02_2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunějovice 17. 2. 2020 5. 3. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 01_2020, _strojově čitelné 124 kB  
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 02_02_20 o místním poplatku ze psů 17. 2. 2020 5. 3. 2020
OZV Obce Kunějovice o místním poplatku ze psů č. 02_2020 strojově čitelné 140 kB  

2019

Přílohy k článku    
Jméno souboru Vloženo Datum sejmutí
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK 9. 1. 2019 24. 1. 2019
Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2019 25. 4. 2019 28. 5. 2019

2018

Přílohy k článku     
Jméno souboru Vloženo Datum sejmutí
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2  Zásad územního rozvoje PK 14. 9. 2018 1. 10. 2018
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území 11. 9. 2018 18. 10. 2018
Veřejná vyhláška 27. 4. 2018 28. 5. 2018
Veřejná vyhláška A2ZURPK_VP_VV 3. 4. 2018 7. 5. 2018
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4
7. 2. 2018 26. 3. 2018

2017

Přílohy k článku/Jméno souboru Vloženo Datum sejmutí
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA    
Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/2017 15. 12. 2017 2. 1. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 01_2017 Obce Kunějovice_strojově čitelné   PDF 93,7 kB
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY    
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy 8. 11. 2017 24. 11. 2017
Návrh opatření obecné povahy 55197_2017-MZE-16212 18. 9. 2017 6. 10. 2017

2016                                  

č. 1/2016, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
   sken oznámení o vydání opatření obecné povahy /účinnost od: 12. 2. 2016|EÚD-07/02/16|

12. 2. 20:53:27
29. 2. 11:31:52  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy /účinnost od: 6. 6. do 23. 6. 2016/EÚD-21/06/16/

  6. 6. 10:38:46                         23. 6. 09:04:25

 ♦ Veřejná vyhláška Hromadný předpisný seznam /účinnost od: 29. 4. do 1. 6. 2016/EÚD-16/04/16/

155_2016-MZE-15120 Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje /účinnost od: 25. 1. 2016|EÚD-04/02/16|

29. 4. 09:55:31 

1. 6. 15:07:09

25. 1.   09:14:07  

10. 2.   11:26:44

2015

♦  č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem /vyvěšeno od: 15. 5. do 2. 6. 2015/EÚD-28/05/15/

2. 6. 2015 
♦  č. 1/2015 o poplatku za komunální odpad /vyvěšeno od: 15. 5. do 2. 6. 2015/EÚD-27/05/15/ 2. 6. 2015

Veřejná vyhláška, oznámení

/účinnost od: 3. 12. 2015|EÚD-59/12/15|

  3. 12.   10:27:58
21. 12.  13:06:40

Veřejná vyhláška Navrh_OOP_CZ 03 PZKO_CZ03_final_JA.compressed

/účinnost od: 21. 7. do 21. 8. 2015|EÚD-38/07/15|

21. 7. 12:59:57
21. 8.  08:29:30

Veřejná vyhláška o doručení pozvánky

/účinnost od: 5. 6. do 23. 6. 2015/EÚD-32/06/15/

5. 6.  13:31:37
23. 6. 16:02:44