Archiv ÚD 2017

PŘEDMĚT DOKUMENTU
DATUM 
VYVĚŠENÍ
DATUM 
SEJMUTÍ
» 37
Veřejná služba_
letak_pro_klienty 
2 2017
 7. 6. 17
15:37:32
7. 12. 17
19:50:54 
» 36
VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI 
obnoveného katastrálního operátu
12. 10. 17
21:12:05
13. 11. 17
10:19:10
» 35
Výběrové řízení na pozici referenta
 12. 10. 17
21:53:00
11. 11. 17
10:25:19 
» 34
UPOZORNĚNÍ k odstranění 
a okleštění stromoví 
a jiných porostů
20. 9. 17
07:26:28
16. 11. 17
23:06:20
» 33
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Zpráva z výběrového řízení 
 Výzva_Oprava místních komunikací 
Uzavřená 
 Smlouva o dílo č. 14_2017 (13. 10. 2017)
 2. 10. 17
20:31:09
2. 10. 17
20:36:17
29. 8. 17 
06:23:49 
13. 10. 17
19:38:59

3. 11. 17

 3. 11. 17 

 3. 10. 17

13. 11. 17

» 32 Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým 
Doporučená opatření v ochraně lesa 
pro vlastníky lesů 
Orgány SSL-kontakty LOS
21. 8. 17
10:39:36
 1. 11. 17
22:54:15 
» 31
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - 1
16. 10. 17
10:24:32
30. 10.
09:25:30
» 30 Rozsvícení stromu
22. 11. 17
06:10:53
27. 11.
19:58:50
» 29
Informační zpráva 
hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ
30. 10. 17
11:57:45
31. 10.  
17:48:58 
» 28 Oznámení zadavatele 
o zrušení výsledku výběrového řízení
15. 9. 17
19:48:28
15. 10. 
20:04:52 
» 27  VOLBY 2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK, 
info o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele OVK
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ 
KONÁNÍ VOLEB v obci
 

21. 8. 17

 

8. 9. 17

4. 10. 17


09:48:20
19:13:32
21:10:55

23. 10. 
07:11:07

» 26 
OZNÁMENÍ 
o dokončení obnovy
katastrálního operátu 
a jeho vyložení 
k veřejnému nahlédnutí        10. 8. 17   22:07:47  27. 9. 17 20:21:46
» 25 
Svoz  
nebezpečného odpadu          21. 8. 17  10:00:47  25. 9. 17 11:19:58
» 24 
Oznámení         14. 8. 17  09:28:05  8 .9. 17 10:27:20
o plánovaném přerušení 
dodávky elektřiny
» 23
Rozpočtová úprava č. 2         7. 8. 17  12:09:42  7. 9. 17 10:09:47
» 22
¦ Zahájení zadávacího řízení KUNĚJOVICE – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
DETAIL ZAKÁZKY: 
A Výzva k předložení cenové nabídky 12. 7. 17 10:41:37     8. 8. 2017 09:59:21
B Položkový rozpočet na DH Kunějovice      10:48:23 
C Sestava, prvky zařízení hřiště       10:56:11 
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
Oznámení o výsledku                7. 8. 17 07:56:30     7. 9. 17 21:56:53
Zpráva z výběrového řízení 
» 21
¦ Zahájení zadávacího řízení
KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DETAIL ZAKÁZKY:                  7.7.2017 06:17:13 3.8.2017 06:06:22
Výzva k podání nabídky
B Žádost o zpracování 
  cenové nabídky 
C SITUACE 1:500
D Zadávací dokumentace
E  Výkaz výměr 
F  FOTODOKUMENTACE
Př 1 - Krycí list nabídky
    - stavební práce
Př 2 Čestné prohlášení uchazeče
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
Zpráva z výběrového řízení          7.8.2017 09:44:12    7.9.2017 22:16:26
- KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, stavební úpravy
» 20 Oslavy MĚSTA VŠERUBY
» 19 Úněšovské akce 
    letošního léta                      29. 6. 17 11:27:00  22. 8. 17  19:26:00

» 18 Výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa              22. 6. 17 11:30:37  20. 7. 17 19:19:08
» 17 VV o návrhu Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 
na udržitelný rozvoj území                  19. 5. 17 21:53:26  7. 7. 17 18:55:59
» 16 Oznámení o zamýšleném převodu          21. 3. 17 10:49:59     29. 6. 17 18:49:39
» 15 Veřejná vyhláška, 
   hromadný předpisný seznam              4. 5. 17 06:03:19    30. 5. 17  21:01:56
» 14 Svoz nebezpečného odpadu             6. 3. 17 15:38:18   24. 4. 17 06:56:32
» 13 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ            21. 3. 17 07:14:23  6. 4. 17 21:58:57
» 12 Výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa               3. 3. 17 06:07:54 28. 3. 17 10:03:37
» 11 OOP - bobr - final                            16. 2. 17 10:29:03  6. 3. 17  21:36:22
» 10 Oznámení o obnově katastrálního operátu   25. 1. 17 07:31:24  24. 2. 17 23:56:37
přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby 
/účinnost od: 25. 1. 2017|ElÚD-05/01/17|
» 09 Oznámení o vyhlášení 
částečné revize katastru nemovitostí          25. 1. 17 07:28:05   24. 2. 17 23:48:12
/účinnost od: 25. 1. 2017|ElÚD-04/01/17|
» 08 Smogová situace                      20. 1. 17 06:35:39   24. 1. 17  22:03:26
» 07 NÁHRADNÍ SVOZ ODPADU            19. 1. 17 13:24:20    23. 1. 17 06:59:36
» 06 Návrh oop – bobr                          12. 1. 17 10:35:46    31. 1. 17 21:51:22
» 05 Povinné kontroly zdrojů vytápění        10. 10. 16 09:36:10    24. 2. 17 21:44:20
   na tuhá paliva
» 04 Náhradní svoz odpadu 4. 2. 17                        3. 2. 17    6. 2. 17
                                                                  09:44:38    07:43:29
» 03 Pohledávky SKO                                  7. 2. 2017 2. 3. 2017 
  Pohledávky pes                  07:09:52     07:38:33
» 02 Sdělení MŽP 
    Kontrola technického stavu a provozu 
    spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
 /účinnost od: 14. 1. 2016|ElÚD-03/01/16                    14.1.2016    31.12.2016 
                                                                    10:04:36      12:09:53
» 01 Informovaný senior 5 
19. 10. 16
09:53:29
1. 1. 17