Směrnice, vnitřní předpisy 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Účinnost

č. 15/2014 
 Směrnice k provádění inventarizace
12.12.2014 
♦ č. 14/2014
  Zásady pro postup v přijímání, projednávání a vyřizování petic 
 14.11.2014
č. 13/2014 
  Vnitřní směrnice - mzdová oblast
 9.5.2014
♦ č. 12/2014
  Pracovní cesty, cestovní výdaje                                                                                    
  9.5.2014
 č. 11/2014 
 Směrnice o evidenci majetku
   9.5.2014
č. 10/2014 
 Vnitroorganizační směrnice k vedení účetnictví
    9.5.2014
č. 09/2014 
  Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji
   9.5.2014
č. 08/2014 
  Pokladna, pokladní operace
   9.5.2014
č. 07/2014 
 Spisový a skartační plán
   9.5.2014
 č. 06/2014 
 KONTROLNÍ ŘÁD
  9.5.2014
č. 05/2014 
 Časové rozlišení nákladů a výnosů
   9.5.2014
č. 04/2014 
 Rezervy
    9.5.2014
 č. 03/2014 
  Směrnice o oběhu účetních dokladů
  9.5.2014
č. 02/2014 
 Opravné položky k pohledávkám
   9.5.2014
č. 01/2014
 Směrnice k vedení podrozvahové evidence
    9.5.2014