Směrnice 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Účinnost

♦  č. 05/2015
- Směrnice k provádění inventarizace
- Inventarizace majetku a závazků
- Plán inventur na rok 2015
6. 11. 2015 
♦  č. 04/2015
Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce              sken
9. 10. 2015 
♦  č. 03/2015
Směrnice pro zadávání VZMR 
  15. 5. 2015 
♦  č. 02/2015 
Směrnice o činnosti finančního výboru ZO
   9. 1. 2015 
♦  č. 01/2015 
Směrnice o činnosti kontrolního výboru ZO                                                                                         
   9. 1. 2015