Usnesení zastupitelstva 2020

PŘEDMĚT/ODKAZ ZALOŽENO DATUM SEJMUTÍ
12. veřejné zasedání
Návrh programu
Prezenční listina
Upravený program
Usnesení
Zápis
11. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12. 20
5. 1. 2021
11. veřejné zasedání 
Návrh programu 11_20 
Prezenční listina 
Upravený program 
Usnesení 
Zápis
16. 11. 
23. 11. 
25. 11.
24. 11. 
8. 12. 
10. 12.
10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Návrh programu 10_20 ! 
změna zahájení - od 19:15 hod. 
Upravený program 
Prezenční listina 
Usnesení 
Zápis
12. 10. 20 
19. 10. 
20. 10. 
25. 10.
20. 10. 20 
3. 11. 20 
5. 11. 20 
9. 11. 20
9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Návrh programu 09_20 Upravený program 9 Prezenční listina Usnesení Zápis 9_21. 09. 20
14. 9. 20        21. 9.            21. 9.         24. 9.          27. 9.
22. 9.            20 12. 10.
8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Návrh programu 08_20 Prezenční listina Upravený program Usnesení 08, sp. zn. 101.2.1_A10_ Zápis 8_17. 08. 20
10. 8. 20         17. 8.          18. 8.
18. 8. 20   2. 9.              2. 9.
7. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Návrh programu 07_20
Prezenční listina
Upravený program
ZRUŠENO, 
PODPOLOVIČNÍ ÚČAST PŘÍTOMNÝCH ZASTUPITELŮ

Přesouvá se na 3. 8. 2020
PREZENČNÍ LISTINA
Upravený program
Usnesení 07, sp. zn. 101.2.1_A10_
Zápis 7 náhradní_03. 08. 20
12. 7. 20
20. 7. 20


27. 7. 20
3. 8. 20
21. 7. 20
4. 8. 20


4. 8. 20
18. 8. 20
6. veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Návrh programu 06_20 
Prezenční listina 
Upravený program 
Usnesení 06, sp. zn. 101.2.1_A10
Zápis 6_22. 06. 20
15. 6. 20 
22. 6. 20 
22. 6. 20 
24. 6. 20
23. 6. 20 
10. 7. 20
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Návrh programu 05_20 
Prezenční listina 
Upravený program 
Usnesení 05, sp. zn. 101.2.1_A10_ 
Zápis 5_18. 05. 20, b.o. sign.
11. 5. 20 
18. 5. 20 
20. 5. 20
19. 5. 
 2. 6. 
 5. 6.
4. veřejné zasedání zastupitelstva obce 
se ruší 
Návrh programu 04_20
13. 4. 20
21. 4. 20
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Návrh programu M_20 
Prezenční listina 
Upravený program 
Usnesení M, sp. zn. 101.2.1_A10_ 
Zápis M_02. 04. 20

 26. 3. 20
 2. 4. 20
 3. 4. 20 17. 4. 20
3. veřejné zasedání
Návrh programu 03_20

Na základě ochranných opatření vyvolaných v souvislosti s šířením COVID-19, přesně v souladu s nařízením vlády ČR, se ruší svolané 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Kunějovice, v pondělí dne 23. 3. 2020. Platí do odvolání též pro další neveřejné zasedání. Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce, dle sdělení Ministerstva vnitra se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné. Zasedání není nezbytné konat z důvodu zákonem stanovené tříměsíční frekvence podle § 92 odst. 1 zákona o obcích. Po dobu účinnosti krizového opatření tato lhůta z povahy věci neplyne. (Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest) 
16. 3. 20
zrušeno, 
mimořádné opatření
7. 5. 20
2. veřejné zasedání
Návrh programu 02_20 
Upravený program 
Prezenční listina 
Usnesení 02
02 Zápis_17. 2. 20

10. 2. 20 
17. 2. 20
 
24. 2. 20 

18. 2. 20
 4. 3. 20
 
 10. 3. 20
1. veřejné zasedání
Návrh programu 01_20
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení 01, sp. zn. 101.2.1_A10_
Zápis 01_20. 1. 20
13. 1. 20

20. 1. 20
21. 1. 20
 5. 2. 20