ARCHIV 2018

18¦
Svoz nebezpečného odpadu
8. 8. 18
07:19:07
24. 9. 18
20:27:27
17¦
Výstraha na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
1. 8. 18
19:54:55
14. 9. 18
22:25:36 
16¦
Dotazník pro občany Plánování v oblasti vod 
docs.google.com/…Qya-M6u1ojWIAJw/viewform
7. 8. 18
21:10:38
11. 9. 18 
21:39:07
15¦
Výstraha na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
1. 8. 18
19:54:55
13. 9. 18
11:35:52
14¦
Dovolená
3. 7. 18
05:05:54
14. 7. 18
22:36:22 
13¦
LETÁK - Změny ve vydávání 
občanských průkazů od 1. července 2018
LETÁK_-_Změny_ve_vydávání_
cestovních_pasů_od_1._července_2018
1. 6. 18
   15:49:52
1. 9. 18 
12:02:47
12¦
Výzva k důslednému plnění 
opatření v ochraně lesa
15. 3. 18
21:14:35
30. 9. 18
11¦
Zápis dětí do MŠ Všeruby
23. 4. 18
21:17:05
4. 5. 18
23:07:06
10¦
Zápis žáků 
do 1. ročníku ZŠ Všeruby
20. 3. 18
22:11:50
24. 4. 18
18:01:45
09¦ Svoz nebezpečného odpadu
12. 3. 18
19:58:54
23. 4. 18
20:57:01
08¦ Zadávací řízení – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY 
DETAIL ZAKÁZKY: 
A Výzva k podání nabídky 
B Žádost o zpracování cenové nabídky 
C SITUACE - 1_500 
D Zadávací dokumentace 
E Výkaz výměr, př. č. 3 
F FOTODOKUMENTACE 
Př 1 - Krycí list nabídky - stavební práce 
Př 2 - Čestné prohlášení - stavební práce 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Zpráva z výběrového řízení KAPLE SV. ANNY, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY
15. 12. 17
23:08:21 

5. 3. 18
22:51:34
5. 3. 18
22:53:17
6. 3. 18

5. 4. 18

  5. 4. 18
21:26:51
07Revize katastru nemovitostí _leták
23. 1. 18
19:06:16
 24. 2. 18
19:52:04
06Informace, neuskut. svozy 
+ změna svozového dne SKO
1. 1. 18
08:24:58
 2. 2. 18
22:30:27
05Změny jízdních řádů od 10. 12. 2017
 Slevy jednotlivé jízdné od 1. 1. 2018 
L460040_171210_306351 
L460050_171210_306625 
L460101_171210_306355 
L460220_171210_306367
30. 11. 17
20:53:49
30. 3. 18
20:50:49
04VOLBA PREZIDENT 2018/ I. + II. kolo
 Stanovení minimálního počtu členů OVK,
 informace o počtu a sídle volebních okrsků
 Jmenování zapisovatele OVK 
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
 KONÁNÍ VOLBY
 PREZIDENTA v obci
13. 11. 17
18:42:12
1. 12. 17
09:19:16
14. 12. 17
21:50:37
28. 12. 17
07:41:40
 1. 2. 18
06:46:39
03Kotlíkové dotace - Výzva II 
informace občanům
24. 10. 17
17:16:59
19. 10. 17
17:42:26
1. 2. 18
06:30:13
02 Informovaný senior VI
21. 8. 17
21:00:47
 4. 1. 18
23:15:54
01 Záměr prodeje obecního pozemku
13. 10. 17
21:38:13
 4. 1. 18
22:20:20