Úřední deska

 

Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
od 31. ledna budou spuštěny spoje „na zavolání“. Co to je spoj na zavolání? Spoj na zavolání je takový spoj, kdy celý spoj, jeho část, nebo jen některá ze zastávek je v režimu na zavolání. V jízdním řádu cestující danou zastávku či spoj pozná podle symbolu telefonu u dané zastávky či spoje. Je-li v určitý čas označen příjezd do zastávky telefonem a cestující chce do spoje nastoupit, je nutné tento spoj v uvedené zastávce objednat, jinak do zastávky nepřijede. V případě výstupu v dané zastávce není nutné spoj objednávat. Do režimu na zavolání byly vloženy spoje nebo zastávky, ve kterých byla podle dat od dopravce nepravidelná vytíženost. 
Kde objednávat? Telefonní číslo: 378 035 477 (informační linka IDPK) Webová stránka:  https://www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani/
15. 1. 21
 
TZ 2021-01-14 Ministerstvo zdravotnictví spustí centrální rezervační systém-1
Prezentace_Centrální-rezervační-systém-1
15. 1. 21
 
Revize a kontroly kotlů, revize, kontroly a čištění komínů
13. 1. 21
25. 1. 21
Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva Plzeňského kraje o snížení rozpočtu na veřejnou dopravu dojde od 31. 1. 2021 ke zrušení spojů ve vybraných jízdních řádech autobusové dopravy (vlaky jsou trvale omezeny již od 14. června 2020). Zrušeny jsou zejména spoje, u nichž je možná alternativa (např. cca během hodiny – dopoledne až dvou hodin, doprava vlakem či s přestupy) případně spoje s nízkou obsazeností do pěti cestujících (vyhodnocováno z období mimo pandemii koronaviru). Souhrn změn naleznete zde:  https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jr-bus-od-31-1-2021/
13. 1. 21
 
1. veřejné zasedání
Návrh programu
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení
Zápis
11. 1. 21
18. 1. 21
18. 1.
19. 1.
19. 1.
19. 1. 21
3. 2. 21
4. 2. 21
5. 2. 21
Odpadový kalendář 2021
Objemný odpad - upozornění
Bioodpad
Kovový odpad
Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu
31. 12. 20
31. 12. 2021
Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2021
21. 12. 20
31. 12. 21
Výroční zpráva 2020
22. 12. 20
28. 2. 2021
12. veřejné zasedání
Návrh programu
Prezenční listina
Upravený program
Usnesení
Zápis
11. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12. 20
5. 1. 2021
Návrh rozpočtu 2021
Střednědobý výhled návrh 2022 - 2024
Rozpočet schválený 2021
Střednědobý výhled schválený 2022 - 2024
VykFin2011
4. 12.
4. 12.
21. 12. 20
21. 12. 20
21. 12. 20
21. 12.
21. 12.
27. 12. 21
27. 12. 21
27. 12. 21
Opatření obecné povahy 33784_2020-MZE-16212
3. 8. 20
31. 12. 22
Závěrečný účet 2019 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2019 Kunějovice(BPEDBq) 
VykPriloha1912 
vykRozvaha1912 
vykZZ1912 
VykFin1912 
Inventarizační zpráva za rok 2019 
Schválený závěrečný účet 2019 
Protokol o schválení účetní závěrky
12. 5. 20 
22. 6. 20 
22. 6. 20
22. 6. 20 
20. 5. 21
Veřejná vyhláška _
Opatření obecné povahy 
17110_2020-MZE-16212(oRC2Ko)
9. 4. 20
31. 12. 22
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy
10. 12. 19 
 31. 12. 22
Veřejná vyhláška_
Opatření obecné povahy_
41508_2019-MZE-16212(kOsJ5L)
9. 9. 19 
31. 12. 22 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy 
18918_2019-MZE-16212(RNcBLe)
8. 4. 19
10:35:05
31. 12. 22
Agenda nedostatečně určitě označených osob 
v KN 
 Kunějovice(qCv1vJ)
»  Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
     v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
    nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
22. 3. 19
21:05:53
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.23