Úřední deska

 

Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
Sčítání_2021_informační leták
Sčítání 2021_informace
12. 4. 21
12. 5. 21
Kontrola a čištění komínu, plyn. kotle, revize
7. 4. 21
26. 4. 21
E-Oznameni
oznámení-UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
7. 4. 21
28. 4. 21
Od 12. dubna pojede veřejná linková doprava dle pravidelných jízdních řádů.
7. 4. 21
 
Svoz nebezpečného odpadu 22. 5. 2021
25. 3. 21
24. 5. 21
3. veřejné zasedání
Návrh programu
Prezenční listina
Usnesení
15. 3. 21
22. 3.
23. 3.

23. 3. 21
9. 4.
Co platí pro občany od 1. března
12. 3. 21
 
E-Oznameni
8. 3. 21
11. 3. 21
Vzhledem k vládním opatřením přechází veřejná linková doprava od 7. března do prázdninového režimu. Datum ukončení prázdninového režimu bude souviset se spuštěním běžné výuky na základních školách, a to alespoň pro jeden ročník. 
Informace jsou též k nalezení zde:  https://www.idpk.cz/cz/nova-opatreni-vlady-k-cestovani-verejnou-dopravou/
Seznam změn na běžných jízdních řádech k 7. březnu naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jizdnich-radu-bus-od-7-3-2021/
2. 3. 21
 
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2021 v ČR
19. 2. 21
12. 5. 21
Připomenutí spoluobčanům _ potřeba důsledného dodržování pravidla 3 R (Ruce, Respirátory, Rozestupy)
19. 2. 21
 
E-Oznameni
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18. 2. 21
11. 3. 21
2. veřejné zasedání
Návrh programu
Prezenční listina
Upravený program
Usnesení
Zápis
12. 2. 21
22. 2.
22. 2.
23.2.

23. 2. 21
9. 3.
10. 3.

Povinná výměna kotlů na pevná paliva, které nevyhovují legislativním požadavkům na provoz
9. 2. 21
 
od 31. ledna budou spuštěny spoje „na zavolání“. Co to je spoj na zavolání? Spoj na zavolání je takový spoj, kdy celý spoj, jeho část, nebo jen některá ze zastávek je v režimu na zavolání. V jízdním řádu cestující danou zastávku či spoj pozná podle symbolu telefonu u dané zastávky či spoje. Je-li v určitý čas označen příjezd do zastávky telefonem a cestující chce do spoje nastoupit, je nutné tento spoj v uvedené zastávce objednat, jinak do zastávky nepřijede. V případě výstupu v dané zastávce není nutné spoj objednávat. Do režimu na zavolání byly vloženy spoje nebo zastávky, ve kterých byla podle dat od dopravce nepravidelná vytíženost. 
Kde objednávat? Telefonní číslo: 378 035 477 (informační linka IDPK) Webová stránka:  https://www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani/
15. 1. 21
 
Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva Plzeňského kraje o snížení rozpočtu na veřejnou dopravu dojde od 31. 1. 2021 ke zrušení spojů ve vybraných jízdních řádech autobusové dopravy (vlaky jsou trvale omezeny již od 14. června 2020). Zrušeny jsou zejména spoje, u nichž je možná alternativa (např. cca během hodiny – dopoledne až dvou hodin, doprava vlakem či s přestupy) případně spoje s nízkou obsazeností do pěti cestujících (vyhodnocováno z období mimo pandemii koronaviru). Souhrn změn naleznete zde:  https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jr-bus-od-31-1-2021/
13. 1. 21
 
1. veřejné zasedání
Návrh programu
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení
Zápis
11. 1. 21
18. 1. 21
18. 1.
19. 1.
19. 1.
19. 1. 21
3. 2. 21
4. 2. 21
5. 2. 21
Odpadový kalendář 2021
Objemný odpad - upozornění
Bioodpad
Kovový odpad
Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu
31. 12. 20
31. 12. 2021
Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2021
21. 12. 20
31. 12. 21
Výroční zpráva 2020
22. 12. 20
28. 2. 2021
Návrh rozpočtu 2021
Střednědobý výhled návrh 2022 - 2024
Rozpočet schválený 2021
Střednědobý výhled schválený 2022 - 2024
VykFin2011
4. 12.
4. 12.
21. 12. 20
21. 12. 20
21. 12. 20
21. 12.
21. 12.
27. 12. 21
27. 12. 21
27. 12. 21
Opatření obecné povahy 33784_2020-MZE-16212
3. 8. 20
31. 12. 22
Závěrečný účet 2019 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2019 Kunějovice(BPEDBq) 
VykPriloha1912 
vykRozvaha1912 
vykZZ1912 
VykFin1912 
Inventarizační zpráva za rok 2019 
Schválený závěrečný účet 2019 
Protokol o schválení účetní závěrky
12. 5. 20 
22. 6. 20 
22. 6. 20
22. 6. 20 
20. 5. 21
Veřejná vyhláška _
Opatření obecné povahy 
17110_2020-MZE-16212(oRC2Ko)
9. 4. 20
31. 12. 22
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy
10. 12. 19 
 31. 12. 22
Veřejná vyhláška_
Opatření obecné povahy_
41508_2019-MZE-16212(kOsJ5L)
9. 9. 19 
31. 12. 22 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy 
18918_2019-MZE-16212(RNcBLe)
8. 4. 19
10:35:05
31. 12. 22
Agenda nedostatečně určitě označených osob 
v KN 
 Kunějovice(qCv1vJ)
»  Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
     v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
    nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
22. 3. 19
21:05:53
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.23