Úřední deska


Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
Závěrečný účet 2017 
 21. 5. 18
15:21:01
21. 5. 19
43. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
18. 5. 18
14:52:23 
28. 5. 18
Veřejná vyhláška
27. 4. 18
18:26:52
28. 5. 18
Zápis dětí do MŠ Všeruby
23. 4. 18
21:17:05
4. 5. 18
42. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Upravený program sign
Prezenční listina
Usnesení
20. 4. 18
07:22:11
27. 4. 18
19:07:30
19:13:24
22:13:14
30. 4. 18
15. 5. 18 
2018-L-Nařízení 1_2018 
Rady města Nýřany
vyhlášení LHO-ZO Plasy, 
ZO Lochousice(bl6Fkl)
20. 4. 18
07:18:50
1. 1. 19
Veřejná vyhláška 
A2ZURPK_VP_VV
3. 4. 18
07:01:26
 7. 5. 18
Rozpočtové opatření 
č. 1_2018
23. 3. 18
22:25:58
24. 4. 18
el. ÚD 12/03/18 
Záměr č. I. 
prodeje obecních pozemků 
č. 744_2, 744_3
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky
 _ záměr I.
23. 3. 18
22:16:52
9. 4. 18
21:47:58
9. 4. 18
el. ÚD 11/03/18 
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Všeruby
20. 3. 18
22:11:50
5. 4. 18
41. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 
Prezenční listina
Upravený program jednání
Usnesení
Zápis
15. 3. 18
21:51:51
23. 3. 18
19:51:15 
19:52:48
22:06:38
22:17:57
26. 3. 18
el. ÚD 09/03/18
9. 4. 18
el. ÚD 10/03/18 
Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
ÚSC Kunějovice za rok 2017 
15. 3. 18 
21:33:41
15. 4. 19
el. ÚD 08/03/18 
Výzva k důslednému plnění 
opatření v ochraně lesa 
15. 3. 18
21:14:35 
30. 9. 18 
Svoz nebezpečného odpadu
12. 3. 18
19:58:54
23. 4. 18
40. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 
Prezenční listina
Upravený program 40
Usnesení
Zápis
9. 2. 18
14:24:01
16. 2. 18
18:19:10
18:49:44
21:38:37
23:03:45
19. 2. 18
6. 3. 18
Veřejná vyhláška
o návrhu Aktualizace č. 4
 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4
7. 2. 18
14:35:10
26. 3. 18
Revize katastru nemovitostí _leták
23. 1. 18
19:06:16
24. 2. 18
Rozpočtové opatření č. 5 
22.1. 18 
06:02:44
23. 2. 18 
39. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 
Prezenční listina
Upravený program
Usnesení 39
Zápis
12. 1. 18
18:04:57 
19. 1. 18
18:22:16
18:44:37
21:42:51
23:09:32
22. 1. 18
6. 2. 18 
Informace, neuskut. svozy + změna svozového dne SKO
1. 1. 18
08:24:58
2. 2. 18
¦ Zahájení zadávacího řízení
KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DETAIL ZAKÁZKY:
A Výzva k podání nabídky
B Žádost o zpracování cenové nabídky
C SITUACE - 1_500
D Zadávací dokumentace
E Výkaz výměr, př. č. 3
F FOTODOKUMENTACE
Př 1 - Krycí list nabídky - stavební práce
Př 2 - Čestné prohlášení - stavební práce 
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
Zpráva z výběrového řízení
KAPLE SV. ANNY, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY
15. 12. 17
23:08:21 

5. 3. 18
22:51:34
5. 3. 18
22:53:17
6. 3. 18

5. 4. 18

 5. 4. 18
Výroční zpráva 2017
15. 12. 17
22:46:54
28. 2. 18
Změny jízdních řádů od 10. 12. 2017
Slevy jednotlivé jízdné od 1. 1. 2018
L460040_171210_306351
L460050_171210_306625
L460101_171210_306355
L460220_171210_306367
 30. 11. 17
20:53:49
30. 3. 18 
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2018 po schválení
Vykaz Fin1710
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 po schválení
7. 11. 17
19:38:40
24. 11. 17
21:11:18
19:21:50 
21:16:11
24. 11. 17
20:50:03
24. 12. 18
 Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
  za rok 2016
Závěrečný účet Kunějovice 2016 
VykPriloha1612-1 úz. sam. celky 
vykRozvaha1612-1 - BILANCE
vykZisku a ztráty 1612-1 
Inventarizační zpráva 2016
/účinnost od: 11. 4. 2017 13:25:45 do 11. 4. 2018 /ElÚD-12/04/17/
 11. 4. 17
 13:25:45
 19.5.2017
 12:06:15
11. 4. 2018
Ceník svozu a odstranění 
směsného komunálního odpadu 2018
Ceník svozu a využití separovaných složek 
komunálního odpadu 2018
Odpadový kalendář 2018
Odpadový kalendář pro rok 2017
Ceník svozu a odstranění 
směsného KO 2017
Ceník svozu a využití 
separovaných složek KO 2017
24. 11. 17
22:02:47

9. 12. 16
13:10:38
31. 12. 18

31. 12. 17
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN
» Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
   v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
  nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.2023
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2018
/účinnost od: 1. 1. 2018|ElÚD-51/12/17| 
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2017 
/účinnost od: 1. 1. 2017|ElÚD-44/12/16| 
» Úřední hodiny 
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2016 
/účinnost od: 1. 1. 2016|ElÚD-56/11/15| 
13. 12. 17
06:19:32
9. 12. 16
21:11:23
3. 1. 17
19:28:41
20.11.2015
10:58:25

31.12.2018

31.12.2017

 31.12.2017 

31.12.2016

» Informace o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
  /účinnost od: 12. 10. 2016 do 31. 12. 2019/ElÚD-36/10/16/
 12.10.2016
10:47:06
31.12.2019