Úřední deska


Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
Upozornění k odstranění 
a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 9. 18
21:06:58
17. 11. 18
Veřejná vyhláška 
o vydání Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje PK
14. 9. 18
20:57:46
1. 10. 18
47. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
14. 9. 18
11:26:15
24. 9. 18 
Veřejná vyhláška 
o veřejném projednání 
návrhu Aktualizace č. 4 
Zásad územního rozvoje PK
 na udržitelný rozvoj území
11. 9. 18
07:41:15
18. 10. 18
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
prodl. záměr III. _nebytové prostory
24. 8. 2018
23:46:09
24. 9. 18
46. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu sign
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení
Zápis
17. 8. 18
12:17:28
24. 8. 18
19:17:47
20:44:44
00:09:55
00:24:32
27. 8. 18
11. 9. 18 
Svoz nebezpečného odpadu
8. 8. 18
07:19:07
24. 9. 18
Výstraha na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
1. 8. 18
19:54:55
14. 9. 18 
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
Jmenování zapisovatele OVK 
Stanovení minimálního počtu členů OVK, 
informace o počtu a sídle volebních okrsků
ZVEŘEJNĚNÍ 
POTŘEBNÉHO POČTU PODPISŮ NA PETICÍCH 
PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY A SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ,
SEZNAMU VYTVOŘENÝCH VOLEBNÍCH OBVODŮ A JEJICH POPIS, 
POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLENÝCH VE VO
Zveřejnění 
Informace a vzory pro volební strany
 VZOR kand. listiny politické strany – hnutí 
 VZOR kand. listiny koalice k 31.5.2018
VZOR kand. listiny nezávislého kandidáta k 31.5.2018
VZOR kand. listiny sdružení nezávislých kandidátů k 31.5.2018
VZOR kand. listiny sdružení polit. strany - 
hnutí a nezávislých kandidátů k 31.5.2018
VZOR prohlášení kandidáta
 VZOR petice pro NK nebo SNK
VZOR prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury
VZOR prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta
VZOR seznamu pro delegaci do OVK - tzv. delegačenky
3. 9. 18
06:37:36

24. 8. 18
20:14:556. 8. 18
21:11:1112. 7. 18
11:03:38

8. 10. 18
Informovany_senior_VII_letak_A4
1. 6. 18
  15:53:50
31. 12. 18 
            Závěrečný účet 2017            
Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
ÚSC Kunějovice za rok 2017
VykPriloha1712
vykRozvaha1712
vykZZ1712
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Schválený Závěrečný účet 2017
Protokol o schválení účetní závěrky
 21. 5. 18
15:21:01
15. 3. 18 
21:33:41

22. 6. 2018
23:54:41
22. 5. 19
15. 4. 19
el. ÚD 08/03/1821. 5. 2019
El. ÚD-16/05/18 
2018-L-Nařízení 1_2018 
Rady města Nýřany
vyhlášení LHO-ZO Plasy, 
ZO Lochousice(bl6Fkl)
20. 4. 18
07:18:50
1. 1. 19
Výzva k důslednému plnění 
opatření v ochraně lesa 
15. 3. 18
21:14:35 
30. 9. 18 
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2018 po schválení
Vykaz Fin1710
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 po schválení
7. 11. 17
19:38:40
24. 11. 17
21:11:18
19:21:50 
21:16:11
24. 11. 17
20:50:03
24. 12. 18
Ceník svozu a odstranění 
směsného komunálního odpadu 2018
Ceník svozu a využití separovaných složek 
komunálního odpadu 2018
Odpadový kalendář 2018
Odpadový kalendář pro rok 2017
Ceník svozu a odstranění 
směsného KO 2017
Ceník svozu a využití 
separovaných složek KO 2017
24. 11. 17
22:02:47

9. 12. 16
13:10:38
31. 12. 18

31. 12. 17
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN
» Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
   v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
  nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.2023
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2018
/účinnost od: 1. 1. 2018|ElÚD-51/12/17| 
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2017 
/účinnost od: 1. 1. 2017|ElÚD-44/12/16| 
» Úřední hodiny 
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2016 
/účinnost od: 1. 1. 2016|ElÚD-56/11/15| 
13. 12. 17
06:19:32
9. 12. 16
21:11:23
3. 1. 17
19:28:41
20.11.2015
10:58:25

31.12.2018

31.12.2017

 31.12.2017 

31.12.2016

» Informace o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
  /účinnost od: 12. 10. 2016 do 31. 12. 2019/ElÚD-36/10/16/
 12.10.2016
10:47:06
31.12.2019