Úřední deska

 

Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
Výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa referenta 
22. 1. 20 
2. 3. 20 
1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 01_20
Upravený program
Prezenční listina
13. 1. 20
20. 1. 20 
 21. 1. 20
Samovýroba palivového dřeva
17. 12. 19 
12. 1. 2020 
Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2020
17. 12. 19
31. 12. 2020 
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy
10. 12. 19 
 31. 12. 2022
Odpadový kalendář pro rok 2020
Ceník svozu a využití separovanýchsložek KO
Ceník svozu a odstranění SKO 
9. 12. 2019 
31. 12. 20 
Změna termínu
15. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Kunějovice
 z 13.12. na pondělí 16. 12. od 18:00 
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 15
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení 15, sp. zn. 101.2.1_A10_
9. 12. 2019
16. 12. 19
17. 12. 19
2. 1. 2020
Rozpočet návrh 2020
VykFin pro hodocení plnění rozpočtu
Střednědobý výhled návrh
Rozpočet 2020
Střednědobý výhled rozpočtu
29. 11. 19


17. 12. 19
 
16. 12. 19


17. 12. 20
 
Svoz požitých 
potravinářských olejů a tuků
28. 11. 19 
2. 2. 2020
Záměr č. IV pokrač._11_19
25. 11. 19 
 21. 1. 2020
Prezentační jízdy autobusu ARRIVA 
19. 11. 19 
2. 12. 19
14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Prezenční listina
Upravený program 14
Usnesení 14, sp. zn. 101.2.1_A10
18. 11. 19
 25. 11. 19

30. 11. 19
28. 11. 19
 11. 12. 19

15. 12. 19
Oznámení stavby
8. 11. 19 
03/2020 
Záměr č. IV_11_19
 7. 11. 19
28. 11. 19 
Zpráva_oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
záměr III_09_19 _nebytové prostory pohostinství
6. 11. 19 
 22. 11. 19
Svatomartinské slavnosti 
 4. 11. 19
19. 11. 19 
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Prezenční listina
Zápis
Usnesení 
18. 10. 19
  4. 11. 19
6. 11. 19 
 28. 10. 19
21. 11. 19
 Vyhlášení platnosti 
obnoveného katastrálního operátu
12. 10. 19 
 12. 11. 19
Upozornění k odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů 
10. 10. 19 
 
¦ Zahájení zadávacího řízení
"Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, 
č. p. 28, Kunějovice"
Obec poptává vyzvané i nevyzvané s cílem získat nabídkové ceny. 

DETAIL ZAKÁZKY:
Žádost o zpracování cenové nabídky 
Výzva k podání nabídky 
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
STÁVAJÍCÍ STAV 
POHLED VNĚJŠÍ - NÁVRH 
DETAILNÍ VÝKRESY PILÍŘŮ A VÝPLNĚ 
PŮDORYS - NÁVRH 
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - TR 
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z 
FOTODOKUMENTACE 
KUNĚJOVICE VV - OPLOCENÍ_st-2
30. 9. 19 
28. 10. 19 
Oznámení o plánovaném přerušení
 dodávky elektřiny_17. 10. 19
Oznámení o plánovaném přerušení 
dodávky elektřiny_18.10.19
2. 10. 19 
 19. 10. 19
Záměr č. III_09_19
21. 9. 19 
28. 10. 19 
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
záměr II_19 _nebytové prostory pohostinství 
21. 9. 19 
21. 10. 19 
12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 12 sign.
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení
Zápis 12_20. 9. 19 b.o
13. 9. 19
20. 9. 19
 
23. 9. 19
 7. 10. 19
Plánované přerušení 
dodávky elektřiny v obci
E-Oznameni
E-Oznameni 2
E-Oznameni 3
12. 9. 19
13. 9. 19 
2. 10. 19
4. 10. 19
bezpecnostni_desatero_2019_
9. 9. 19 
31. 12. 19 
Veřejná vyhláška_
Opatření obecné povahy_
41508_2019-MZE-16212(kOsJ5L)
9. 9. 19 
31. 12. 22 
Záměr č. 02_09_19
5. 9. 19 
 23. 9. 19
Oznámení zadavatele o zrušení výsledku výběrového řízení
5. 9. 19 
20. 9. 19 
Svoz nebezpečného odpadu
22. 8. 19 
 16. 9. 19
Oznámení o dokončení obnovy
 katastrálního operátu 
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
16. 8. 19 
16. 9. 19 
11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 11
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení 11
Zápis 11_23. 8. 19
16. 8. 19
23. 8. 19 
26. 8. 19
9. 9. 19 
Výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa - stavební úřad
14. 8. 19 
17. 9. 19
Veřejná vyhláška
Usnesení o ustanovení opatrovníka b.o. Sign
6. 8. 19 
21. 8. 19 
zrušeno
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 
12. 7. 19 1:16:45 PM 
22. 7. 19
DOVOLENÁ
2. 7. 19
12:35:50
25. 7. 19
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Upravený program 09_21.6.19
sken UP
Prezenční listina
Usnesení 9
Zápis
14. 6. 19
06:43:15
21. 6. 19
19:06:05
20:00:17
20:03:21
21:29:05 01:02:59
24. 6. 19
9. 7. 18 
Změny jízdních řádů 9. června
lV_0460040lV_0460050lV_0460101lV_0460220
4. 6. 19
12:43:35
 
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 ÚSC Kunějovice za rok 2018
VykPriloha1812
vykRozvaha1812
vykZZ1812
VykFin1812 pro hodnocení plnění rozpočtu
Inventarizační zpráva
Schválený závěrečný účet 2018
Protokol o schválení účetní závěrky
30. 5. 19
09:22:17
30. 5. 19
09:35:59
10:33:35
10:43:53
10:52:21
10:56:25
21. 6. 19
23:52:18
00:25:15
21. 6. 19
30. 5. 20
Záměr č. 01_05_19  
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky
_nebytové prostory pohostinství
17. 5. 19
23:41:37
21. 6. 19
23:48:00
24. 6. 19
22. 7. 19
Výzva vlastníkům lesa
23. 5. 19
10:04:58
1. 11. 2019

8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Prezenční listina
Upravený program jednání
Usnesení
Zápis 08_17. 5. 19

 10. 5. 19
12:49:45
17. 5. 19
18:45:58
19:44:16
23:29:07
01:02:14
20. 5. 19
3. 6. 19 
Informovany_senior_VIII_
30. 4. 19
12:14:26
1. 1. 20
Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 4. 19
06:26:34
28. 5. 19
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy 
18918_2019-MZE-16212(RNcBLe)
8. 4. 19
10:35:05
31. 12. 2022
Pohotovostní služby | Plzeňský kraj
Pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům 
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění,
 jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby.
Poskytuje se mimo pravidelné ordinační doby. 
Rozpisy jednotlivých pohotovostí jsou uvedeny v přílohách 
na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/pohotovostni-sluzby
19 
19
Bioodpad
13. 12. 18
19:01:07
19 
Návrh rozpočtu 2019  
VykFin1810-1
Návrh rozpočtu 2019_sken
Rozpočet 2019Střednědobý výhled_návrh 2019 - 2021 
 Střednědobý výhled rozpočtu - návrh_sken
Střednědobý výhled 2019
 5. 12. 18 
10:47:01
21. 12. 18
01:36:28
02:16:36
20. 12. 18
22:18:48
21. 12. 2019
Ceník svozu a odstranění směsného 
komunálního odpadu 2019
Ceník svozu a využití separovaných složek 
komunálního odpadu 2019
Odpadový kalendář Kunějovice - lichý
Ceník svozu a odstranění 
směsného komunálního odpadu 2018
Ceník svozu a využití separovaných složek 
komunálního odpadu 2018
Odpadový kalendář 2018
Odpadový kalendář pro rok 2017
Ceník svozu a odstranění 
směsného KO 2017
Ceník svozu a využití 
separovaných složek KO 2017

23. 11. 18
19:19:36


24. 11. 17
22:02:47


9. 12. 16
13:10:38

31. 12. 19


31. 12. 18


31. 12. 17
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN 
 Kunějovice(qCv1vJ)
» Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
   v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
  nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
22. 3. 19
21:05:53
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.2023
Úřední hodiny
Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2019
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2018
/účinnost od: 1. 1. 2018|ElÚD-51/12/17| 
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2017 
/účinnost od: 1. 1. 2017|ElÚD-44/12/16| 
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2016 
/účinnost od: 1. 1. 2016|ElÚD-56/11/15| 
14. 11. 18
18:00:05
23. 11. 18
21:31:29
13. 12. 17
06:19:32
9. 12. 16
21:11:23
20.11.2015
10:58:25

31. 12. 2019

31. 12.2018

31. 12.2017

31. 12.2016

» Informace o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
  /účinnost od: 12. 10. 2016 do 31. 12. 2019/ElÚD-36/10/16/
 12.10.2016
10:47:06
31.12.2019