Úřední deska

 
Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 
12. 7. 19 1:16:45 PM 
22. 7. 19
DOVOLENÁ
2. 7. 19
12:35:50
25. 7. 19
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Upravený program 09_21.6.19
sken UP
Prezenční listina
Usnesení 9
14. 6. 19
06:43:15
21. 6. 19
19:06:05
20:00:17
20:03:21
21:29:05
24. 6. 19
9. 7. 18 
Změny jízdních řádů 9. června
lV_0460040lV_0460050lV_0460101lV_0460220
4. 6. 19
12:43:35
 
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 ÚSC Kunějovice za rok 2018
VykPriloha1812
vykRozvaha1812
vykZZ1812
VykFin1812 pro hodnocení plnění rozpočtu
Inventarizační zpráva
Schválený závěrečný účet 2018
Protokol o schválení účetní závěrky
30. 5. 19
09:22:17
30. 5. 19
09:35:59
10:33:35
10:43:53
10:52:21
10:56:25
21. 6. 19
23:52:18
00:25:15
21. 6. 19
30. 5. 20
Záměr č. 01_05_19   
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky
_nebytové prostory pohostinství
17. 5. 19
23:41:37
21. 6. 19
23:48:00
24. 6. 19
22. 7. 19
Výzva vlastníkům lesa
23. 5. 19
10:04:58
1. 11. 2019

8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Prezenční listina
Upravený program jednání
Usnesení
 10. 5. 19
12:49:45
17. 5. 19
18:45:58
19:44:16
23:29:07
20. 5. 19
3. 6. 19 
Informovany_senior_VIII_
30. 4. 19
12:14:26
1. 1. 20
Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 4. 19
06:26:34
28. 5. 19
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy 
18918_2019-MZE-16212(RNcBLe)
8. 4. 19
10:35:05
31. 12. 2022
Pohotovostní služby | Plzeňský kraj
Pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům 
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění,
 jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby.
Poskytuje se mimo pravidelné ordinační doby. 
Rozpisy jednotlivých pohotovostí jsou uvedeny v přílohách 
na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/pohotovostni-sluzby
19 
19
Bioodpad
13. 12. 18
19:01:07
19 
Návrh rozpočtu 2019   
VykFin1810-1
Návrh rozpočtu 2019_sken
Rozpočet 2019Střednědobý výhled_návrh 2019 - 2021 
 Střednědobý výhled rozpočtu - návrh_sken
Střednědobý výhled 2019
 5. 12. 18 
10:47:01
21. 12. 18
01:36:28
02:16:36
20. 12. 18
22:18:48
21. 12. 2019
Ceník svozu a odstranění směsného 
komunálního odpadu 2019
Ceník svozu a využití separovaných složek 
komunálního odpadu 2019
Odpadový kalendář Kunějovice - lichý
Ceník svozu a odstranění 
směsného komunálního odpadu 2018
Ceník svozu a využití separovaných složek 
komunálního odpadu 2018
Odpadový kalendář 2018
Odpadový kalendář pro rok 2017
Ceník svozu a odstranění 
směsného KO 2017
Ceník svozu a využití 
separovaných složek KO 2017

23. 11. 18
19:19:36


24. 11. 17
22:02:47


9. 12. 16
13:10:38

31. 12. 19


31. 12. 18


31. 12. 17
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN 
 Kunějovice(qCv1vJ)
»  Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
     v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
    nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
22. 3. 19
21:05:53
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.2023
Úřední hodiny
Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2019
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2018
/účinnost od: 1. 1. 2018|ElÚD-51/12/17| 
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2017 
/účinnost od: 1. 1. 2017|ElÚD-44/12/16|  
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2016  
/účinnost od: 1. 1. 2016|ElÚD-56/11/15| 
14. 11. 18
18:00:05
23. 11. 18
21:31:29
13. 12. 17
06:19:32
9. 12. 16
21:11:23
20.11.2015
10:58:25

31. 12. 2019

31. 12.2018

31. 12.2017

31. 12.2016

» Informace o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
   /účinnost od: 12. 10. 2016 do 31. 12. 2019/ElÚD-36/10/16/
 12.10.2016
10:47:06
31.12.2019