Úřední deska

 

Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
Výběrové řízení - referent na stavební úřad
15. 5. 20
9. 6. 20
Závěrečný účet 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
ÚSC 2019 Kunějovice(BPEDBq)
VykPriloha1912
vykRozvaha1912
vykZZ1912
VykFin1912
Inventarizační zpráva za rok 2019
12. 5. 20
22. 6. 20
20. 5. 21
Zpráva z výběrového řízení_ Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice, sign.
12. 5. 20
12. 6. 20
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Návrh programu 05_20
Prezenční listina
Upravený program
Usnesení 05, sp. zn. 101.2.1_A10_
11. 5. 20
18. 5.
19. 5. 20
2. 6.
INFORMACE K SOCIÁLNÍM DÁVKÁM(SB6jPe) 
7. 5. 20
 
Obnovení provozu v dopravě
Od 25. května včetně se v autobusové dopravě ruší omezení související s omezením kvůli koronaviru. Od tohoto data vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.
7. 5. 20
 
Svoz nebezpečného odpadu
4. 5. 20
17. 5. 20
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
24. 4. 20
28. 5. 20
Dešťovka leták-1
19. 4. 20
 
Informace k zápisu 
do Mateřské školy Všeruby
17. 4. 20
17. 5. 20
Veřejná vyhláška _Opatření obecné povahy 17110_2020-MZE-16212(oRC2Ko)
9. 4. 20
31. 12. 22

LETÁK(UAc1mE)
MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC(RUBW4U) 
9. 4. 20
 
Od 1. dubna se omezují další autobusové spoje. Omezení byla přijata na základě podnětů od řidičů, resp. dopravců, které spoje jezdí zcela prázdné.Odkaz na omezení najdete zde: https://www.idpk.cz/cz/dalsi-zmeny-jizdnich-radu-bus-od-1-4-2020/
30. 3. 20
 
DoporučeníRR-1
Informace_o_specialnich_strankach_HZS_CR
25. 3. 20
 
sb045-20-AK
24. 3. 20
 
sb044-20-1
23. 3. 20
 
Stanovisko totožnost a povinnosti_001
20. 3. 20
 
sb042-20-AK
20. 3. 20
 
Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.  
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. 

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami
20. 3. 20
 
Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory-1
20. 3. 20
 
Algoritmus call centrum 202003181228-1

Algoritmus Nastavení systému- komunikace Covid 19-1

psychologie 1212-1
20. 3. 20
 
Částka 412020 Sb. _sb041-20 
19. 3. 20
 
Vážení spoluobčané,                             

Obec a Obecní úřad Kunějovice nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, dovoz obědů, vyzvednutí léků, telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob. Budeme se snažit Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou situaci. Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto tel. číslech:

mobil OÚ – 724 341 480 starosta, 

mobil OÚ – 604 564 742,

e-mail: kunejovice@post.cz

Další informace na www. obeckunejovice.cz

18. 3. 20
 
Na základě rozhodnutí vedení Plzeňského kraje je od 19. března 2020 0:00 do odvolání zákaz vstupu, pohybu a pobytu cestujících bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny a vhodné materiály) ve všech prostředcích veřejné drážní dopravy, osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, včetně městských hromadných doprav na území Plzeňského kraje. 
Martin Fencl 
dopravní a marketingový specialista
POVED s. r. o.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy
Nerudova 25, 301 00 Plzeň
telefon: 725 873 003
e-mail:  fenclm@poved.cz 
www.idpk.cz
www.facebook.com/IDPK.cz 
18. 3. 20
 
¦ Zahájení zadávacího řízení 
"Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice" 
Obec poptává vyzvané i nevyzvané s cílem získat nabídkové ceny.  
DETAIL ZAKÁZKY: 
Žádost o zpracování cenové nabídky 
Výzva k podání nabídky

A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
STÁVAJÍCÍ STAV 
POHLED VNĚJŠÍ - NÁVRH 
DETAILNÍ VÝKRESY PILÍŘŮ A VÝPLNĚ 
PŮDORYS - NÁVRH 
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - TR 
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z 
FOTODOKUMENTACE 
KUNĚJOVICE VV - OPLOCENÍ
KUNĚJOVICE VV - OPLOCENÍ xlsx
19. 2. 20
24. 3. 20
prodloužení
Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2020
17. 12. 19
31. 12. 2020 
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy
10. 12. 19 
 31. 12. 2022
Odpadový kalendář pro rok 2020
Ceník svozu a využití separovanýchsložek KO
Ceník svozu a odstranění SKO 
9. 12. 2019 
31. 12. 20 
Rozpočet návrh 2020
VykFin pro hodocení plnění rozpočtu
Střednědobý výhled návrh
Rozpočet 2020
Střednědobý výhled rozpočtu
29. 11. 19


17. 12. 19
 
16. 12. 19


17. 12. 20
 
Veřejná vyhláška_
Opatření obecné povahy_
41508_2019-MZE-16212(kOsJ5L)
9. 9. 19 
31. 12. 22 
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 ÚSC Kunějovice za rok 2018
VykPriloha1812
vykRozvaha1812
vykZZ1812
VykFin1812 pro hodnocení plnění rozpočtu
Inventarizační zpráva
Schválený závěrečný účet 2018
Protokol o schválení účetní závěrky
30. 5. 19
09:22:17
30. 5. 19
09:35:59
10:33:35
10:43:53
10:52:21
10:56:25
21. 6. 19
23:52:18
00:25:15
21. 6. 19
30. 5. 20
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy 
18918_2019-MZE-16212(RNcBLe)
8. 4. 19
10:35:05
31. 12. 2022
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN 
 Kunějovice(qCv1vJ)
»  Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
     v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
    nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
22. 3. 19
21:05:53
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.2023