Úřední deska

 

Předmět/ odkaz 
Založeno:
Datum sejmutí:
Nabídka obědů, výdej nebo rozvoz
31. 3. 20
 
Od 1. dubna se omezují další autobusové spoje. Omezení byla přijata na základě podnětů od řidičů, resp. dopravců, které spoje jezdí zcela prázdné.Odkaz na omezení najdete zde: https://www.idpk.cz/cz/dalsi-zmeny-jizdnich-radu-bus-od-1-4-2020/
30. 3. 20
 
Mimořádné veřejné zasedání 
zastupitelstva obce
Návrh programu M_20
Prezenční listina
26. 3. 20
2. 4. 20
3. 4. 20
17. 4. 20
Informace o zápisu do 1. ročníku 
Základní školy a Mateřské školy Všeruby 
pro školní rok 2020_2021
25. 3. 20
9. 4. 20
DoporučeníRR-1
Informace_o_specialnich_strankach_HZS_CR
25. 3. 20
 
sb045-20-AK
24. 3. 20
 
sb044-20-1
23. 3. 20
 
Nabídka obědů, výdej nebo rozvoz, 
večerní nabídka
23. 3. 20
 
Svoz nebezpečného odpadu 
18. 4. 2020
20. 3. 20
19. 4. 20 
Stanovisko totožnost a povinnosti_001
20. 3. 20
 
sb042-20-AK
20. 3. 20
 
Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. 
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. 

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami
20. 3. 20
 
Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory-1
20. 3. 20
 
Algoritmus call centrum 202003181228-1

Algoritmus Nastavení systému- komunikace Covid 19-1

psychologie 1212-1
20. 3. 20
 
E-Oznameni
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
20. 3. 20
10. 4. 20 
Částka 412020 Sb. _sb041-20 
19. 3. 20
 
Vážení spoluobčané,         

Obec a Obecní úřad Kunějovice nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, dovoz obědů, vyzvednutí léků, telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob. Budeme se snažit Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou situaci. Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto tel. číslech:

mobil OÚ – 724 341 480 starosta, 

mobil OÚ – 604 564 742,

e-mail: kunejovice@post.cz

Další informace na www. obeckunejovice.cz

18. 3. 20
 
Na základě rozhodnutí vedení Plzeňského kraje je od 19. března 2020 0:00 do odvolání zákaz vstupu, pohybu a pobytu cestujících bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny a vhodné materiály) ve všech prostředcích veřejné drážní dopravy, osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, včetně městských hromadných doprav na území Plzeňského kraje. 
Martin Fencl 
dopravní a marketingový specialista
POVED s. r. o.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy
Nerudova 25, 301 00 Plzeň
telefon: 725 873 003
e-mail: fenclm@poved.cz 
www.idpk.cz
www.facebook.com/IDPK.cz 
18. 3. 20
 
Na základě ochranných opatření vyvolaných 
v souvislosti s šířením COVID-19, 
přesně v souladu s nařízením vlády ČR, 
se ruší svolané 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Kunějovice, v pondělí dne 23. 3. 2020.
Platí do odvolání též pro další neveřejné zasedání.
Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce, dle sdělení Ministerstva vnitra se tak může konat pouze za podmínky, 
že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné. 
Zasedání není nezbytné konat z důvodu
zákonem stanovené tříměsíční frekvence
podle § 92 odst. 1 zákona o obcích. 
Po dobu účinnosti krizového opatření tato lhůta 
z povahy věci neplyne.
(Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 
ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území
České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, 
do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest)
                    3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
                    Návrh programu 03_20
16. 3. 20
 
Od 18. března 2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních řádů. Na vybraných linkách je zcela zrušen víkendový provoz, případně podvečerní provoz. Důvodem jsou jednak přísnější opatření vlády ČR a také omezený počet řidičů u dopravců.

Seznam zrušených spojů naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/krizove-autobusove-jizdni-rady-od-18-3-2020/

Dále na vědomí, že je ve vozidlech nakázán nástup a výstup prostředními dveřmi a v autobusech se neodbavuje: https://www.idpk.cz/cz/opatreni-k-omezeni-kontaktu-cestujicich-s-personalem-dopravce/

Aktuální informace naleznou cestující též na: https://www.facebook.com/IDPK.cz/

16. 3. 20
 
nařízení hejtmana 
regulace v dopravě-1
 16. 3. 20
 
Zmena opatreni vlady-1
Opatření vlády
Priloha OOP-3
sb0034-2020-2
sb0035-2020-1
sb037-20-AK

hranicni-obce-se-statem
16. 3. 20
15. 3. 20 
 
NOUZOVÝ STAV 12.03.2020
13. 3. 20
 
V souvislosti s uzavřením základních, střední a vysokých škol od 11. 3. 2020 dochází na základě požadavku objednatele a po projednání s dopravci ke dni 11. 3. 2020 ke zrušení níže uvedených vybraných spojů, které slouží zejména k dopravě žáků. Opatření bude realizováno do odvolání s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ohledně omezení šíření onemocnění způsobené koronavirem. Pokud by se omezení v budoucnosti dotklo i MŠ, bude zvažováno zavedení prázdninového provozu.

Veškerý seznam zrušených spojů naleznete zde: https://www.poved.cz/cz/provoz-primestske-dopravy-v-souvislosti-se-skolnimi-prazdninami/

Zrušení spojů u dopravce ČSAD autobusy Plzeň nastane od 13. března 2020! Omezení budou zveřejněny též na zmíněné webové stránce stránce.

Aktuální informace naleznou cestující též na: https://www.facebook.com/IDPK.cz/

10. 3. 20
 
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro školní rok 2020_2021
4. 3. 20 
2. 4. 20 
Usnesení - dražba nemovitostí_21.02.2020_1000(NwMDoG)
OÚKU 45/D-EXE/27-02/2020-Lő
Sp. zn.: 624 S/1
27. 2. 20 
26. 3. 20 
¦ Zahájení zadávacího řízení 
"Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice" 
Obec poptává vyzvané i nevyzvané s cílem získat nabídkové ceny. 
DETAIL ZAKÁZKY: 
Žádost o zpracování cenové nabídky 
Výzva k podání nabídky

A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
STÁVAJÍCÍ STAV 
POHLED VNĚJŠÍ - NÁVRH 
DETAILNÍ VÝKRESY PILÍŘŮ A VÝPLNĚ 
PŮDORYS - NÁVRH 
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - TR 
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z 
FOTODOKUMENTACE 
KUNĚJOVICE VV - OPLOCENÍ
KUNĚJOVICE VV - OPLOCENÍ xlsx
19. 2. 20
24. 3. 20
Pokračování Záměru
 č. IV._01_20 - IV.02_20
17. 2. 20 
 24. 3. 20
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ 
záměr IV_01_20 
_nebytové prostory pohostinství
17. 2. 20 
17. 3. 20 
Obecně závazná vyhláška 
obce Kunějovice č. 02_02_20
o místním poplatku ze psů
17. 2. 20 
5. 3. 20 
Obecně závazná vyhláška 
č. 01_02_2020 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunějovice
17. 2. 20 
5. 3. 20 
Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2020
17. 12. 19
31. 12. 2020 
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy
10. 12. 19 
 31. 12. 2022
Odpadový kalendář pro rok 2020
Ceník svozu a využití separovanýchsložek KO
Ceník svozu a odstranění SKO 
9. 12. 2019 
31. 12. 20 
Změna termínu
15. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Kunějovice
 z 13.12. na pondělí 16. 12. od 18:00 
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 15
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení 15, sp. zn. 101.2.1_A10_
Zápis 15_16. 12. 19
9. 12. 2019
16. 12. 19
17. 12. 19
2. 1. 2020
Rozpočet návrh 2020
VykFin pro hodocení plnění rozpočtu
Střednědobý výhled návrh
Rozpočet 2020
Střednědobý výhled rozpočtu
29. 11. 19


17. 12. 19
 
16. 12. 19


17. 12. 20
 
Oznámení stavby
8. 11. 19 
03/2020 
Veřejná vyhláška_
Opatření obecné povahy_
41508_2019-MZE-16212(kOsJ5L)
9. 9. 19 
31. 12. 22 
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 ÚSC Kunějovice za rok 2018
VykPriloha1812
vykRozvaha1812
vykZZ1812
VykFin1812 pro hodnocení plnění rozpočtu
Inventarizační zpráva
Schválený závěrečný účet 2018
Protokol o schválení účetní závěrky
30. 5. 19
09:22:17
30. 5. 19
09:35:59
10:33:35
10:43:53
10:52:21
10:56:25
21. 6. 19
23:52:18
00:25:15
21. 6. 19
30. 5. 20
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy 
18918_2019-MZE-16212(RNcBLe)
8. 4. 19
10:35:05
31. 12. 2022
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN 
 Kunějovice(qCv1vJ)
» Kunějovice(h9Wn7W)
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
   v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
  nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
22. 3. 19
21:05:53
16. 2. 17
18:35:17
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.2023