Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
   /účinnost od: 11. 4. do 10. 6. 2015/EÚD-14/04/16/
» Závěrečný účet Kunějovice 2015, sken
» VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1-12/15
» PŘÍLOHA_územní samospr. celky, so
» Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
» ROZVAHA-BILANCE
» Inventarizační zpráva 2015 
/účinnost od: 17. 5. 09:47:52 do 2. 6. 2016 14:53:10 /EÚD-18/05/16/
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014  
» Návrh závěrečného účtu za rok 2014,  
» Výkaz zisku a ztráty 
» Příloha_územní samosprávné celky, so 
» Rozvaha - bilance 
» Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
» Inventarizační zpráva za rok 2014  
   /účinnost od: 22. 5. do 9. 6. 2015/EÚD-30/05/15/
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
» Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /EÚD-20/05/14/ 
» Výkaz zisku a ztráty
» Příloha úsc, so
»  ROZVAHA - BILANCE
» Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
  /účinnost od: 16. 5. do 5. 6. 2014/EÚD-21/05/14/