Usnesení zastupitelstva 2020

PŘEDMĚT/ODKAZ ZALOŽENO DATUM SEJMUTÍ
6. veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Návrh programu 06_20 
Prezenční listina 
Upravený program 
Usnesení 06, sp. zn. 101.2.1_A10
Zápis 6_22. 06. 20
15. 6. 20 
22. 6. 20 
22. 6. 20 
24. 6. 20
23. 6. 20 
10. 7. 20
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Návrh programu 05_20 
Prezenční listina 
Upravený program 
Usnesení 05, sp. zn. 101.2.1_A10_ 
Zápis 5_18. 05. 20, b.o. sign.
11. 5. 20 
18. 5. 20 
20. 5. 20
19. 5. 
 2. 6.  
 5. 6.
4. veřejné zasedání zastupitelstva obce 
se ruší 
Návrh programu 04_20
13. 4. 20
21. 4. 20
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Návrh programu M_20 
Prezenční listina 
Upravený program 
Usnesení M, sp. zn. 101.2.1_A10_ 
Zápis M_02. 04. 20

 26. 3. 20
  2. 4. 20
 3. 4. 20 17. 4. 20
3. veřejné zasedání
Návrh programu 03_20

Na základě ochranných opatření vyvolaných v souvislosti s šířením COVID-19,  přesně v souladu s nařízením vlády ČR,  se ruší svolané 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Kunějovice, v pondělí dne 23. 3. 2020. Platí do odvolání též pro další neveřejné zasedání. Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce, dle sdělení Ministerstva vnitra se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné.  Zasedání není nezbytné konat z důvodu zákonem stanovené tříměsíční frekvence podle § 92 odst. 1 zákona o obcích.  Po dobu účinnosti krizového opatření tato lhůta z povahy věci neplyne. (Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání,  do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest) 
16. 3. 20
zrušeno, 
mimořádné opatření
7. 5. 20
2. veřejné zasedání
Návrh programu 02_20 
Upravený program 
Prezenční listina 
Usnesení 02
02 Zápis_17. 2. 20

10. 2. 20 
17. 2. 20
 
24. 2. 20 

18. 2. 20
  4. 3. 20
 
 10. 3. 20
1. veřejné zasedání
Návrh programu 01_20
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení 01, sp. zn. 101.2.1_A10_
Zápis 01_20. 1. 20
13. 1. 20

20. 1. 20
21. 1. 20
 5. 2. 20