Jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

16. 3. 2015
Pozvánka - Program jednání pdf
Prezenční listina
 Zápis z jednání
16. 11. 2015 
Pozvánka - Návrh programu jednání  pdf
Prezenční listina
 Zápis z jednání

                              Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 2016,   sken pdf

                          Plán práce kontrolního výboru 2017

                             Plán práce kontrolního výboru 2018