Jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

16. 3. 2015
Pozvánka - Program jednání pdf
Prezenční listina
 Zápis z jednání
16. 11. 2015 
Pozvánka - Návrh programu jednání  pdf
Prezenční listina
 Zápis z jednání

                              Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 2016,   sken pdf

                         Plán práce kontrolního výboru 2017

                           Plán práce kontrolního výboru 2018

                        Plán práce_činností Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice_2019

                          Směrnice o činnosti kontrolního výboru ZO Kunějovice