Archiv ÚD 2017

» 15 Veřejná vyhláška, 
   hromadný předpisný seznam              4. 5. 17 06:03:19    30. 5. 17  21:01:56
» 14 Svoz nebezpečného odpadu             6. 3. 17 15:38:18   24. 4. 17 06:56:32
» 13 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ            21. 3. 17 07:14:23  6. 4. 17 21:58:57
» 12 Výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa               3. 3. 17 06:07:54 28. 3. 17 10:03:37
» 11 OOP - bobr - final                            16. 2. 17 10:29:03  6. 3. 17  21:36:22
» 10 Oznámení o obnově katastrálního operátu   25. 1. 17 07:31:24  24. 2. 17 23:56:37
přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby 
/účinnost od: 25. 1. 2017|ElÚD-05/01/17|
» 09 Oznámení o vyhlášení 
částečné revize katastru nemovitostí          25. 1. 17 07:28:05   24. 2. 17 23:48:12
/účinnost od: 25. 1. 2017|ElÚD-04/01/17|
» 08 Smogová situace                      20. 1. 17 06:35:39   24. 1. 17  22:03:26
» 07 NÁHRADNÍ SVOZ ODPADU            19. 1. 17 13:24:20    23. 1. 17 06:59:36
» 06 Návrh oop – bobr                          12. 1. 17 10:35:46    31. 1. 17 21:51:22
» 05 Povinné kontroly zdrojů vytápění        10. 10. 16 09:36:10    24. 2. 17 21:44:20
   na tuhá paliva
» 04 Náhradní svoz odpadu 4. 2. 17                        3. 2. 17    6. 2. 17
                                                                  09:44:38    07:43:29
» 03 Pohledávky SKO                                  7. 2. 2017 2. 3. 2017 
  Pohledávky pes                  07:09:52     07:38:33
» 02 Sdělení MŽP 
    Kontrola technického stavu a provozu 
    spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
 /účinnost od: 14. 1. 2016|ElÚD-03/01/16                    14.1.2016    31.12.2016 
                                                                    10:04:36      12:09:53
» 01 Informovaný senior 5 
19. 10. 16
09:53:29
1. 1. 17