Inventarizační komise

10. 10. 2016 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace  sken
17. 10. 2016
Prezeční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace
Protokol o proškolení členů inventarizační komise
26. 10. 2015  Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků 
6. 11. 2015
 Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace
Protokol o proškolení členů inventarizační komise obce Kunějovice