Úřední deska


Předmět/ odkaz PDF
účinnost/poř. č. EÚD:
Založeno:
Datum sejmutí:
30. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Prezenční listina
11. 4. 17
13:35:03
 24. 4. 17
• Zpráva o výsledku 
  přezkoumání hospodaření za rok 2016
VykPriloha1612-1 úz. sam. celky
vykRozvaha1612-1 - BILANCE
vykZisku a ztráty 1612-1
/účinnost od: 11. 4. 2017 13:25:45  do 11. 4. 2018 /ElÚD-12/04/17/
11. 4. 17
13:25:45
 11. 4. 2018
Oznámení o zamýšleném převodu
21. 3. 17
10:49:59
 29. 6. 17
Svoz nebezpečného odpadu
6. 3. 17
15:38:18
 24. 4. 17
Agenda nedostatečně určitě označených osob v kn
Kunějovice(RTdRiv)
3. 3. 17
06:03:23
  31. 12. 2023
Rozpočet na rok 2017_schválený, po technické úpravě
Rozpočtový výhled 2017 - 2019 (střednědobý výhled rozpočtu)
2. 1. 17
21:31:46
21:37:23
 20. 11. 17
Odpadový kalendář pro rok 2017
Ceník svozu a odstranění směsného KO
Ceník svozu a využití separovaných složek KO
9. 12. 16
13:10:38
  31. 12. 17
» Kunějovice(RTdRiv)
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
3. 3. 17
11:27:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3.16
09:44:02
  31.12.2023
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2017
/účinnost od: 1. 1. 2017|ElÚD-44/12/16|
» Úřední hodiny
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2016  
/účinnost od: 1. 1. 2016|ElÚD-56/11/15| 
9. 12. 16
21:11:23
3. 1. 17
10:28:41
20.11.2015
10:58:25
 31.12.2017

 31.12.2017 

 31.12.2016

» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
   nejednoznační vlastníci
   Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
14.10.2015
16:42:59
 31.12.2023
» Informace o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
   /účinnost od: 12. 10. 2016 do 31. 12. 2019/ElÚD-36/10/16/
 12.10.2016  31.12.2019