Úřední deska


Předmět/ odkaz PDF
účinnost/poř. č. EÚD:
Založeno:
Datum sejmutí:
VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI 
obnoveného katastrálního operátu
12. 10. 17
21:12:05
13. 11. 17
36. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Upravený program
Prezenční listina
6. 10. 17
06:56:01
13. 10. 17
18:14:04
19:54:53
16. 10. 17
30. 10. 17
UPOZORNĚNÍ k odstranění 
a okleštění stromoví 
a jiných porostů
20. 9. 17
07:26:28
16. 11. 17
Návrh opatření obecné povahy 
55197_2017-MZE-16212
18. 9. 17
20:38:00
 6. 10. 17
Oznámení zadavatele
o zrušení výsledku 
výběrového řízení
15. 9. 17
19:48:28
15. 10. 17
35. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu 
Upravený program
sken UP 35
Prezenční listina
Usnesení
Zápis
7. 9. 17
07:02:26
15. 9. 17
18:49:13
19:14:50
19:23:35
21:11:33
22:19:31
18. 9. 17

 2. 10. 17

 

Rozhodnutí o výběru
 nejvhodnější nabídky
Zpráva z výběrového řízení
 Výzva_Oprava místních komunikací
 Uzavřená
 Smlouva o dílo č. 14_2017 (13. 10. 2017)
 2. 10. 17
20:31:09
2. 10. 17
20:36:17
29. 8. 17 
06:23:49 
13. 10. 17
19:38:59

 3. 11. 17

 3. 11. 17 

 3. 10. 17
13. 11. 17
Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým
Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů
Orgány SSL-kontakty
LOS
21. 8. 17
10:39:36
 1. 11. 17
Informovaný senior VI
21. 8. 17
21:00:47
 4. 1. 17
VOLBY 2017
 Stanovení minimálního počtu členů OVK,
 info o počtu a sídle volebních okrsků
 Jmenování zapisovatele OVK
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB v obci
21. 8. 17
09:48:20
8. 9. 17
19:13:32
4. 10. 17
21:10:55
23. 10. 17
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy
katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
10. 8. 2017
22:07:47
27. 9. 17
Veřejná služba_letak_pro_klienty 2 2017
 7. 6. 17
 15:37:32
 7. 12. 17
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
  za rok 2016
Závěrečný účet Kunějovice 2016 
VykPriloha1612-1 úz. sam. celky 
vykRozvaha1612-1 - BILANCE
vykZisku a ztráty 1612-1 
/účinnost od: 11. 4. 2017 13:25:45 do 11. 4. 2018 /ElÚD-12/04/17/
 11. 4. 17
 13:25:45
 19.5.2017
 12:06:15
11. 4. 2018
Rozpočet na rok 2017_schválený, po technické úpravě
Rozpočtový výhled 2017 - 2019 (střednědobý výhled rozpočtu)
2. 1. 17
21:31:46
21:37:23
20. 11. 17
Odpadový kalendář pro rok 2017
Ceník svozu a odstranění směsného KO
Ceník svozu a využití separovaných složek KO
9. 12. 16
13:10:38
31. 12. 17
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN
» Kunějovice(sso54G)
» Kunějovice(RTdRiv) 
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob 
   v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
  nejednoznační vlastníci
» Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
22. 9. 17
07:03:51
3. 3. 17
06:03:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3. 16
09:44:02
14.10.2015
16:42:59
31.12.2023
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2017
/účinnost od: 1. 1. 2017|ElÚD-44/12/16|
» Úřední hodiny
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2016 
/účinnost od: 1. 1. 2016|ElÚD-56/11/15| 
9. 12. 16
21:11:23
3. 1. 17
10:28:41
20.11.2015
10:58:25
31.12.2017

31.12.2017 

31.12.2016

» Informace o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
  /účinnost od: 12. 10. 2016 do 31. 12. 2019/ElÚD-36/10/16/
 12.10.2016 31.12.2019