Úřední deska


Předmět/ odkaz PDF
účinnost/poř. č. EÚD:
Založeno:
Datum sejmutí:
Výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
22. 6. 17
11:30:37
  20. 7. 17
32. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení
Zápis
 9. 6. 17
07:11:19
16. 6. 17
18:59:22
19:17:57
21:22:39
21:19:05
19. 6. 17
  5. 7. 17
Veřejná služba_letak_pro_klienty 2 2017
7. 6. 17
15:37:32
7. 12. 17
VV o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 
Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
19. 5. 17
21:53:26
7. 7. 17
Oslavy MĚSTA VŠERUBY
Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2016
Závěrečný účet Kunějovice 2016 
VykPriloha1612-1 úz. sam. celky 
vykRozvaha1612-1 - BILANCE
 vykZisku a ztráty 1612-1 
/účinnost od: 11. 4. 2017 13:25:45 do 11. 4. 2018 /ElÚD-12/04/17/
11. 4. 17
13:25:45
19.5.2017
12:06:15
 11. 4. 2018
Oznámení o zamýšleném převodu
21. 3. 17
10:49:59
 29. 6. 17
Agenda nedostatečně určitě označených osob v kn
Kunějovice(RTdRiv)
3. 3. 17
06:03:23
  31. 12. 2023
Rozpočet na rok 2017_schválený, po technické úpravě
Rozpočtový výhled 2017 - 2019 (střednědobý výhled rozpočtu)
2. 1. 17
21:31:46
21:37:23
 20. 11. 17
Odpadový kalendář pro rok 2017
Ceník svozu a odstranění směsného KO
Ceník svozu a využití separovaných složek KO
9. 12. 16
13:10:38
  31. 12. 17
» Kunějovice(RTdRiv)
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
3. 3. 17
11:27:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3.16
09:44:02
  31.12.2023
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2017
/účinnost od: 1. 1. 2017|ElÚD-44/12/16|
» Úřední hodiny
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2016  
/účinnost od: 1. 1. 2016|ElÚD-56/11/15| 
9. 12. 16
21:11:23
3. 1. 17
10:28:41
20.11.2015
10:58:25
 31.12.2017

 31.12.2017 

 31.12.2016

» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
   nejednoznační vlastníci
   Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
14.10.2015
16:42:59
 31.12.2023
» Informace o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
   /účinnost od: 12. 10. 2016 do 31. 12. 2019/ElÚD-36/10/16/
 12.10.2016  31.12.2019