Úřední deska


Předmět/ odkaz PDF
účinnost/poř. č. EÚD:
Založeno:
Datum sejmutí:
Oznámení 
o plánovaném přerušení 
dodávky elektřiny
14. 8. 2017
09:28:05
8. 9. 2017
34. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
11. 8. 2017
12:27:12
 21. 8. 2017
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy
katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
10. 8. 2017
22:07:47
27. 9. 2017
Rozpočtová úprava č. 2
7. 8. 2017
12:09:42
7. 9. 2017
¦ Zahájení zadávacího řízení
KUNĚJOVICE – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
DETAIL ZAKÁZKY:
A Výzva k předložení cenové nabídky
B Položkový rozpočet na DH Kunějovice
C Sestava, prvky zařízení hřiště
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
Oznámení o výsledku
Zpráva z výběrového řízení 
12. 7. 2017 10:41:37 10:48:23 10:56:11
7. 8. 2017
 

8. 8. 2017

 

 

7. 9. 2017

¦ Zahájení zadávacího řízení
KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DETAIL ZAKÁZKY:
Výzva k podání nabídky
B Žádost o zpracování 
  cenové nabídky 
C SITUACE 1:500
D Zadávací dokumentace
E  Výkaz výměr 
 FOTODOKUMENTACE
Př 1 - Krycí list nabídky
    - stavební práce
Př 2 Čestné prohlášení uchazeče
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
Zpráva z výběrového řízení 
- KUNĚJOVICE – 
KAPLE SV. ANNY, stavební úpravy
7. 7. 2017 06:17:13
 7. 8. 2017
3. 8. 2017

7. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

33. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení 
Zápis 
7. 7. 2017
11:37:51
14. 7. 2017
19:48:59
20:04:34
21:34:37
21:49:52
17. 7. 17
31. 7. 17
Dovolujeme si naše občany pozvat 
na Úněšovské akce během letošního léta.

 29. 6. 2017
 11:27:00
Výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
 22. 6. 17
 11:30:37
  20. 7. 17
32. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Návrh programu
Upravený program
Prezenční listina
Usnesení
Zápis
 9. 6. 17
 07:11:19
 16. 6. 17
 18:59:22
 19:17:57
 21:22:39
 21:19:05
19. 6. 17
 5. 7. 17
Veřejná služba_letak_pro_klienty 2 2017
 7. 6. 17
 15:37:32
7. 12. 17
VV o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 
Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
 19. 5. 17
 21:53:26
7. 7. 17
Oslavy MĚSTA VŠERUBY
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Závěrečný účet Kunějovice 2016 
VykPriloha1612-1 úz. sam. celky 
vykRozvaha1612-1 - BILANCE
 vykZisku a ztráty 1612-1 
/účinnost od: 11. 4. 2017 13:25:45 do 11. 4. 2018 /ElÚD-12/04/17/
 11. 4. 17
 13:25:45
 19.5.2017
 12:06:15
 11. 4. 2018
Oznámení o zamýšleném převodu
 21. 3. 17
 10:49:59
 29. 6. 17
Agenda nedostatečně určitě označených osob v kn
Kunějovice(RTdRiv)
 3. 3. 17
 06:03:23
  31. 12. 2023
Rozpočet na rok 2017_schválený, po technické úpravě
Rozpočtový výhled 2017 - 2019 (střednědobý výhled rozpočtu)
2. 1. 17
21:31:46
21:37:23
 20. 11. 17
Odpadový kalendář pro rok 2017
Ceník svozu a odstranění směsného KO
Ceník svozu a využití separovaných složek KO
9. 12. 16
13:10:38
  31. 12. 17
» Kunějovice(RTdRiv)
» Aktualizace k 1. 8. 2016 
» Kunějovice 
» Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 
» Kunějovice
3. 3. 17
11:27:29
7. 10. 16
21:18:35 
30. 3.16
09:44:02
  31.12.2023
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2017
/účinnost od: 1. 1. 2017|ElÚD-44/12/16|
» Úřední hodiny
» Rozpis zasedání zastupitelstva v roce 2016 
/účinnost od: 1. 1. 2016|ElÚD-56/11/15| 
9. 12. 16
21:11:23
3. 1. 17
10:28:41
20.11.2015
10:58:25
 31.12.2017

 31.12.2017 

 31.12.2016

» INFORMACE PRO VEŘEJNOST
  nejednoznační vlastníci
  Kunějovice
/účinnost od: 14. 10. 2015|ElÚD-53/10/15|
14.10.2015
16:42:59
 31.12.2023
» Informace o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
  /účinnost od: 12. 10. 2016 do 31. 12. 2019/ElÚD-36/10/16/
 12.10.2016  31.12.2019