E – zakázky

ZADAVATEL OBEC KUNĚJOVICE      images (2)

Adresa: Kunějovice 28, 330 35 Líšťany
IČO: 00573086
DIČ: CZ00573086
E-mail: kunejovice@post.cz
www: www.kunejovice.cz

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY – AKTIVNÍ

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Specifikace zadávacího řízení  
Druh zakázky  
Sledování  

   01

   02                                  –                  –                 –

  ZAKÁZKY PO UKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Specifikace zadávacího řízení 
Název zakázky  
Číslo zakázky  
Počátek lhůty pro podání nabídek  
     
Druh řízení  
Typ veřejné zakázky  
Status  
Rekonstrukce hygienického zařízení ADM/VZ-01/05/2015 1. květen 2015       VZMR Staveb. práce Proběhlo  
Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
                                Odkaz ke stažení  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  16.4.2015 9:27:57    Zadávací dokumentacepodp
A – Příloha č. 1 16.4.2015 11:53:44    Krycí list nabídky 1  Krycí list nabídky 2 
B – Příloha č. 2 16.4.2015 11:54:21    Čestné prohlášení uchazeče  1   Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář 2
Fotodokumentace.pdf   16.4.2015 11:55:37    Fotodokumentace 
Výkaz výměr.pdf 16.4.2015 11:57:58    VÝKAZ VÝMĚR 
C – Výzva k podání nabídky  24.4.2015 9:19:15    Výzva k podání nabídkypodp.
D – Vzor obálky pro přihlášku 22.4.2015 16:23:24    VZOR OBÁLKY PRO PŘIHLÁŠKU
E – Žádost o zpracování cen. nabídky 23.4.2015 15:48:06    Žádost o zpracování cenové nabídkypodp 
F – Ustanovení komise 24.4.2015 11:12:11     Ustanovení komise
G – Výsledek zad. řízení 12.6.2015 21:51:29     Rozhodnutí o výběru nejvh. nabídky podp./EÚD-34/06/15/
H – Oznámení o výsledku 12.6.2015 21:56:03     Zpráva z výběrového řízenípodp. /EÚD-35/06/15/

 

¦ Zakázka byla zadána:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
Odkaz ke stažení  
Uzavřená smlouva o dílo č. 1998.pdf
Rekapitulace, propočet ceny díla
 9.7.2015 08:47:49
SOD 1998
zak. č. zhotovitele: M10111 
Rekapitulace, propočet ceny
Příloha k SoD –  Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo,
rozpočet stavby, soupis prací a dodávek
  9.7.2015 08:51:13
Dodatek č. 1 k SOD 1998 
Krycí list fakturace k 31. 7. 2015, rekapitulace, 
propočet ceny objektu
 6.8.2015 13:19:23
Krycí list fa-ce, rekap., propočet ceny 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 1998
10.9.2015  18:42:16
Dodatek č. 3 k SOD 1998
 Protokol o předání a převzetí díla
 10.9.2015  18:48:45
Protokol PPD

||Skrýt


¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815       CZ 357 416,00 Kč
Silba – Elstav, s. r. o. 64358844       CZ 359 593,00 Kč

 


¦  Vybraní uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
      Celková cena dle smlouvy bez DPH  
Celková cena dle smlouvy s DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ 357 416,00 Kč 
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

||Skrýt   2015                        364 849,-                                                                                                                                                                                                                                                   441 467,-

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení

||


  PLÁNOVANÉ VYPSÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2017
Název zakázky
Číslo zakázky  
Specif. zad. řízení/měsíc  
Druh zakázky  
1/ Rekonstrukce hygienického zařízení pro spotřebitele – Proběhlo ADM/VŘ-01/05/15 VZMR/05_ 2015 Stavební práce
2/ Stavební úpravy Kaple sv. Anny  ADM/VŘ-01/06/17 VZMR/07_ 2017 Stavební práce
3/ Vybudování dětského hřiště   ADM/VŘ-02/07/17 VZMR/07_ 2017 Stavební práce

 

 
 
 
     
 
 
 
 

2) DETAIL PLÁNOVANÉ ZAKÁZKY:  

KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Počátek lhůty pro podání nabídek  
Druh řízení  
Typ veřejné zakázky  
Status  
Předpokl. cena

v tis.  

 
St. úpr. Kaple sv. Anny ADM/VŘ-01/06/17  07/17   Veřejná zakázka MR Staveb. práce Plán  130,00

¦ Zakázka před zahájením zadávacího řízení:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  
                                Odkaz ke stažení  
A – Průvodní zpráva.pdf 15.1.2015 08:49:51 PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B – Souhrnná technická zpráva.pdf   15.1.2015 08:51:23 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C – Situace 1:200 15.1.2015 10:17:37 SITUACE 1:200
Situace 1:500 15.1.2015 10:18:12 SITUACE 1:500
D – Výkaz výměr  15.1.2015 10:39:17 VÝKAZ VÝMĚR 
E – Fotodokumentace  15.1.2015 10:41:08 FOTODOKUMENTACE

3) DETAIL PLÁNOVANÉ ZAKÁZKY   

VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Počátek lhůty pro podání nabídek  
Druh řízení  
Typ veřejné zakázky  
Status  
Předpokl. cena zakázky

v tis. 

 
Vybudování dětského hřiště ADM/VŘ-02/07/17 07/ 2017   Veřejná zakázka MR Staveb. práce Plán   300,00

¦ Zakázka před zahájením zadávacího řízení:

Název dokumentu  
Datum nahrání dokumentu  (Vzestupně)
                                Odkaz ke stažení  
A – Vybavení dětského hřiště.pdf 16.1.2015 10:07:21 VYBAVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 1:100
B – Č. výkresu 10, zastřešení terasy.pdf   16.1.2015 10:11:50 VÝKRES 10, ZASTŘEŠENÍ TERASY
C – Situace 1:500 16.1.2015 10:14:01 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:500
D – Dokum. stávající zpevněné terasy 16.1.2015 10:16:34 STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ TERASA
E – Vybavení dětského hřiště  16.1.2015 10:19:17 Popis přípravy akce, vybavení 
F – Výkaz výměr  23.1.2015 10:26:35 Předpokládaný rozpočet akce, harmonogram
G – Stávající stav  24.2.2015 15:16:39 Aktuální stav – foto

 

 

images (2)