E – zakázky

ZADAVATEL OBEC KUNĚJOVICE      images (2)

Adresa: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice
IČO: 00573086
DIČ: CZ 00573086
E-mail: kunejovice@post.cz
www: kunejovice.cz

∇  VYPSANÉ ZAKÁZKY – AKTIVNÍ

            žádná data k zobrazení      —        —       —

  ZAKÁZKY PO UKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Specifikace zadávacího řízení  
Druh zakázky  
Sledování  
 01 Rekonstrukce  ADM/VŘ-01/03-07/17  VZMR/07_ 2017   Stavební, natěračské, sklenař., tesař. práce
   Kaple sv. Anny 
 02 Dětské hřiště    ADM/VŘ-02/11-07/17  VZMR/07_ 2017   Stavební práce
                                                                 DETAIL NÍŽE

_________________________________________________________

Specifikace zadávacích řízení rok 2015
  VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Název zakázky
Číslo zakázky  
Specif. zad.
řízení
/měsíc
 
Druh zakázky  
 Rekonstrukce 
hygienického zařízení
 pro spotřebitele 
- Proběhlo
ADM/VŘ-01/05/15 VZMR/05_ 2015 Stavební práce
 

 

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Počátek lhůty 
pro podání 
nabídek
 
Druh 
řízení
 
Typ 
veřejné 
zakázky
 
Status  
Rekonstrukce hygienického zařízení ADM/VZ-01/05/2015 1. květen 2015       VZMR Staveb. práce Proběhlo  
Název dokumentu
Datum nahrání 
dokumentu
   Odkaz ke stažení  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 16.4.2015 9:27:57
  Zadávací dokumentace,
 podp
A – Příloha č. 1 16.4.2015 11:53:44
   Krycí list nabídky 1  
  Krycí list nabídky 2 
B – Příloha č. 2 16.4.2015 11:54:21
   Čestné prohlášení uchazeče  1   
  Čestné prohlášení o ek. a fin. 
  způsobilosti_formulář 2
Fotodokumentace.pdf   16.4.2015 11:55:37    Fotodokumentace 
Výkaz výměr.pdf 16.4.2015 11:57:58    VÝKAZ VÝMĚR 
C – Výzva k podání nabídky  24.4.2015 9:19:15    Výzva k podání nabídkypodp.
D – Vzor obálky pro přihlášku 22.4.2015 16:23:24    VZOR OBÁLKY PRO PŘIHLÁŠKU
E – Žádost o zpracování cen. nabídky 23.4.2015 15:48:06
   Žádost o zpracování 
  cenové nabídkypodp 
F – Ustanovení komise 24.4.2015 11:12:11    Ustanovení komise
G – Výsledek zad. řízení 12.6.2015 21:51:29
   Rozhodnutí o výběru 
  nejvh. nabídky podp.
  /EÚD-34/06/15/
H – Oznámení o výsledku 12.6.2015 21:56:03
   Zpráva z výběrového řízení,
  podp. 
  /EÚD-35/06/15/

¦ Zakázka byla zadána:

Název dokumentu  
Datum 
nahrání 
dokumentu
 
Odkaz ke stažení  
Uzavřená smlouva o dílo č. 1998
Rekapitulace, propočet ceny díla
 9.7.2015 
 08:47:49
SOD 1998
zak. č. zhotovitele: 
M10111 
Rekapitulace, 
propočet ceny
Příloha k SoD –  Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo,
rozpočet stavby, soupis prací
a dodávek
 9.7.2015
 08:51:13
Dodatek č. 1 k SOD 1998 
Krycí list fakturace k 31. 7. 15, 
rekapitulace, 
propočet ceny objektu
 6.8.2015 
 13:19:23
Krycí list fa-ce, rekap., 
propočet ceny 
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
č. 1998
 10.9.2015  
 18:42:16
Dodatek č. 3 k SOD 1998
 Protokol o předání 
 a převzetí díla
 10.9.2015  
 18:48:45
Protokol PPD

 


¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815       CZ 357 416,00 Kč
Silba – Elstav, s. r. o. 64358844       CZ 359 593,00 Kč

 


¦  Vybraný uchazeč zakázky:

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
      Celková cena dle smlouvy bez DPH  
Celková cena dle smlouvy s DPH  
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o. 45356815 CZ 357 416,00 Kč 
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2015                364 849,-                                                 441 467,-

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení
2017

  VYPSÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2017
Název zakázky
Číslo 
zakázky
 
Specif. 
zad. 
řízení
/měsíc
Druh 
zakázky
 
1/ Stavební úpravy Kaple sv. Anny
- Proběhlo 
ADM/VŘ-01/07/17
VZMR/
07_2017
Stavební
práce
2/ Vybudování dětského hřiště 
- Proběhlo  
ADM/VŘ-02/07/17
VZMR/
07_ 2017
Stavební 
práce

 

1) KUNĚJOVICE – KAPLE SV. ANNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DETAIL ZAKÁZKY:  

Název zakázky
Číslo zakázky
 
Počátek 
lhůty pro 
podání 
nabídek
 
Typ 
veřejné 
zakázky
/Status
 
Předpokl. 
cena
v tis.  
St. úpr. Kaple sv. Anny
ADM/VŘ-01/07/17
03.07.2017/
 VZMR

Staveb. 
práce/
Proběhlo
7.8.2017
    0,00

¦ Zahájení zadávacího řízení:

Název dokumentu
odkaz ke stažení
 
Datum nahrání 
dokumentu
 
A Výzva k podání nabídky
3.7.2017 
08:49:51
B Žádost o zpracování 
  cenové nabídky  
3.7.2017 
08:51:23
C SITUACE 1:500
3.7.2017 
10:17:37
 D Zadávací dokumentace
3.7.2017
10:18:12
 E  Výkaz výměr 
3.7.2017
10:39:17
 F  FOTODOKUMENTACE
3.7.2017
10:41:08
Př 1 - Krycí list nabídky
   - stavební práce
3.7.2017
11:43:40
 H Příloha 2
   Čestné prohlášení 
   uchazeče
3.7.2017
11:55:21
 I Ustanovení komise 
  ve výběrovém řízení ZMR
7.8.2017
19:38:32

¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
 
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena včetně DPH  
Oleksandr Maštaler  76278565       CZ 148 786,00
     
¦  Vybraný uchazeč zakázky,
  Zakázka byla zadána:
Název, obchodní firma,
 jméno, příjmení
 
IČO  
Země sídla  
      Celková cena 
dle smlouvy 
bez DPH
 
Celková cena 
dle smlouvy 
 
 Oleksandr Maštaler  76278565 CZ 148 786,00
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
Zpráva z výběrového řízení 
- KUNĚJOVICE – 
KAPLE SV. ANNY, stavební úpravy
Uzavřená smlouva 
o dílo 
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2017                        ,-                                                 ,-

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
—   Žádná data k zobrazení —

2) VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
DETAIL ZAKÁZKY    
Název zakázky
Číslo 
zakázky
Počátek 
lhůty 
pro podání 
nabídek
 
Druh řízení
Typ 
VZ/
Status
Dětské hřiště ADM/VŘ-02/07/17
12.07.2017  
VZMR
Staveb. 
práce/
proběhlo
7.8.2017
¦ Zahájení zadávacího řízení:

Název dokumentu/odkaz  
Datum nahrání 
dokumentu
A Výzva k předložení
  cenové nabídky
12.7.2017
10:07:21
B Položkový rozpočet 
   na DH Kunějovice
12.7.2017
10:12:07
C  Sestava, prvky zařízení hřiště
12.7.2017
10:18:57
D  Popis přípravy akce
12.7.2017
10:20:41
E  Aktuální stav – foto
12.7.2017
10:23:19
Ustanovení komise ve výběrovém řízení
7. 8. 2017
19:49:06
G - Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky
7. 8. 2017
21:30:24
H - Oznámení o výsledku,
Zpráva z výběrového řízení 
- vybudování dětského hřiště
7. 8. 2017
21:34:43

 

¦ Uchazeči zakázky:

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
 
IČO  
Země sídla  
Nabídková cena
včetně DPH
 
1. Bonita Group Service, 
  s. r. o., Tišnov
 27738795       CZ 279 071,98
 2. Grana, s. r. o., 
    Praha
 24150304       CZ 338 727,00
 3. DH F. Smitka,
   Přívětice
 45399298       CZ      307 358,00
 4. Monotrend, s. r. o., 
 Jamné
 29320313       CZ 299 596,00


¦  
Vybraný uchazeč zakázky:

Název, obchodní firma, 
jméno, příjmení
 
IČO  
Země sídla  
Celková cena 
dle smlouvy 
bez DPH
 
Celková cena 
dle smlouvy s DPH
 
Bonita Group Service,
s. r. o., Tišnov
 27738795 CZ 279 071,98 
Uzavřená smlouva 
o dílo 
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění 

Rok  
Skutečně uhrazená cena bez DPH  
Skutečně uhrazená cena s DPH  

 2017                        ,-                                                 ,-

Subdodavatelé

Název, obchodní firma, jméno, příjmení  
IČO  
Země sídla  
Žádná data k zobrazení

 

images (2)